De nieuwe macho man: hoe je hem kunt herkennen

De nieuwe macho man: hoe je hem kunt herkennen
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 20 december, 2018

Hoeveel de maatschappij ook veranderd is, machogedrag blijf je tegenkomen. Dit komt omdat de wortels van dit soort gedrag en ideeën in sommige culturen en samenlevingen zo diep gaan. Er leven nog altijd zo veel overtuigingen waarin de vrouw ondergewaardeerd wordt, die we beslist moeten uitroeien. Sommige van deze overtuigingen gaan zelfs schuil achter een bepaalde subtiliteit, dit zie je vaak bij de nieuwe macho man.

Wij vertellen je daarom hoe je deze nieuwe macho man alsnog kunt herkennen.

In westerse samenlevingen is het traditionele machismo langzaam aan het verdwijnen. Sommige mensen verdedigen echter nog steeds de waarden en ideeën die vrouwen ondergeschikt maken aan mannen.

Soms houden ze deze waarden en ideeën zelfs bewust verborgen en laten ze ze alleen heel subtiel doorschemeren. Hoewel hun argumenten subtieler zijn, zijn ze nog steeds gebaseerd op het scheve idee dat vrouwen zogenaamd minder waard zouden zijn dan mannen.  Laten we hier eens iets dieper op ingaan.

Waaraan kun je de nieuwe macho man herkennen?

Zoals we hierboven al aangaven, de nieuwe macho man vindt nog steeds dat vrouwen minderwaardig zijn. Hij gelooft daarom gewoon in de klassieke macho-ideeën. Zijn ideeën zijn echter verfijnd en minder intens. Er zijn zelfs vrouwen die in dit soort ideeën geloven.

Het is echter niet zo dat de ideeën van de nieuwe macho man gebaseerd zijn op blinde haat jegens vrouwen, zoals wel het geval is bij misogynie. Ze zijn eerder gebaseerd op een minachting tegenover vrouwen en op de overtuiging dat vrouw-zijn betekent dat je minder waardevol bent.

In dit opzicht vindt de nieuwe macho man dat vrouwen minder rechten en minder persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden zouden moeten hebben.

Hieronder zetten we enkele eigenschappen die nieuwe macho mannen met elkaar gemeen hebben voor je op een rijtje.

Macho man valt vrouw lastig

1. Neerbuigende houding

De nieuwe macho man heeft de neiging om misbruik te maken van vrouwen. Dit doet hij omdat hij denkt dat vrouwen minder intelligent zijn dan mannen.

Hij kiest er daarom bewust voor om vrouwen op een meer simpele en oppervlakkige manier te benaderen. Bovendien denken dit soort mannen ook dat vrouwen niet verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die ze nemen of hun leven in het algemeen.

2. De nieuwe macho man hangt traditionele waarden aan

Nieuwe macho mannen drukken niet expliciet uit dat ze denken dat mannen beter zijn dan vrouwen en ze zullen dit idee ook niet openlijk verdedigen. Je kunt echter wel aan ze zien dat ze bepaalde traditionele waarden aanhangen die gangbaar waren in macho-samenlevingen en culturen.

Bijvoorbeeld het verweer dat vrouwen alleen voor hun partners leven zonder recht te hebben op enige vorm van vrijheid of individualiteit.

3. Levert voortdurend commentaar op het lichaam van vrouwen

Dit soort mannen maakt herhaaldelijk opmerkingen over het uiterlijk van vrouwen. Dit gedrag berust op het idee dat het uiterlijk van een vrouw zeer belangrijk is, belangrijker dan het uiterlijk van mannen. Het is een fundamentele factor bij vrouwen, met name doordat het verbonden zou zijn aan hun reproductieve waarde.

4. Verwijst alsmaar naar de reproductieve functie van de vrouw

Nog een veelvoorkomende gewoonte die de nieuwe macho man heeft, is dat hij de neiging heeft om voortdurend te verwijzen naar de rol van een vrouw bij de voortplanting. Het is bijna alsof dit volgens hem haar belangrijkste doel in het leven is.

Dit idee is gebaseerd op traditionele samenlevingen die vrouwen beperkten tot huishoudelijke en opvoedende taken. Ondertussen waren mannen verantwoordelijk voor de gezaghebbende aspecten van het leven.

Tegelijkertijd stellen nieuwe macho mannen dat we mannen niet kunnen beperken tot één attribuut. De paradox is echter dat ze vrouwen alleen waarderen om hun lichaam en hun directe relatie met de voortplanting. Dit doen ze natuurlijk zeer subtiel en gemaskeerd.

5. De nieuwe macho man heeft kritiek op vrouwelijk leiderschap

De nieuwe macho man vindt dat vrouwen niet thuishoren op machtsposities. Dit komt omdat leiderschapsvaardigheden niet passen bij het meer traditionele vrouwelijke ideaal. Mannen die geneigd zijn tot nieuw machogedrag, zijn daarom gevoeliger voor de fouten die vrouwen boven hen maken.

Rij vrouwen met plakband op hun mond

Zoals je kunt zien, bestaan er, ondanks de vele initiatieven om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, nog steeds mythes die moeten worden uitgeroeid en bekrompen geesten die tegen moeten worden gegaan.

Het lijstje in dit artikel is slechts een kleine introductie tot het nieuwe machismo. Vergeet daarom niet dat er nog veel meer eigenschappen zijn die de nieuwe macho man definiëren. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.