De meest voorkomende bronnen van kinderangst

Kinderen kunnen angst op een uiterst intense manier ervaren. De oorzaken kunnen nogal uiteenlopend zijn. We hebben het over de meestvoorkomende, volgens deskundigen.
De meest voorkomende bronnen van kinderangst
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 02 augustus, 2022

Angst wordt vaak beschouwd als iets dat alleen volwassenen treft. Deze stoornis kan zich echter ook bij kinderen manifesteren. Dat gezegd hebbende, weten ouders niet altijd hoe ze het kunnen herkennen. In feite zijn er veel bronnen van kinderangst. Kennis erover kan een grote hulp zijn bij de preventie en bewustwording van dit maar al te reële probleem.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Engelse link) beweert dat onrust bij kinderen heel wat anders is dan typische kinderangsten en zorgen. De intensiteit van de symptomen en de duur ervan zijn de uitgangspunten voor de diagnose ervan. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste bronnen van kinderangst en bespreken we de stoornis zelf.

Hoe vaak komt kinderangst voor?

Onderzoek (Engelse link) beweert dat de prevalentie van kinderangst tot 20 procent van de wereldbevolking zou kunnen treffen. Het is inderdaad een heel reëel probleem, en een dat meerdere verschijningsvormen kent.

Specifieke fobieën, posttraumatische stressstoornis, selectief mutisme, paniekstoornis, gegeneraliseerde angststoornis, obsessief-compulsieve stoornis, en sociale angststoornis zijn er maar een paar van.

Angst kan al op heel jonge leeftijd optreden, in feite al vanaf 14 maanden. Bovendien hebben de meeste van de angststoornissen die zich als volwassene manifesteren hun oorsprong in de kindertijd. Er zijn aanwijzingen (Engelse link) dat gezinsgedrag en opvoedingspatronen directe katalysatoren zijn van deze stoornissen bij kinderen.

In de laatste decennia is men zich meer bewust geworden van psychische stoornissen. Toch is er nog een lange weg te gaan. Ouders moeten beseffen dat dit soort episodes uiterst gewoon zijn, en weten hoe ze te herkennen.

Angstig kind
Om angst te voorkomen is het belangrijk met kinderen te praten over alles waar ze bang van worden.

De belangrijkste bronnen van angst bij kinderen

Zoals te verwachten is, zijn er veel bronnen van angst bij kinderen. Elke episode komt overeen met specifieke bijzonderheden. Als gevolg daarvan hoeft er niet altijd een transcendente katalysator te zijn voor een stoornis zijn intrede doet.

Hier zijn de belangrijkste bronnen van kinderangst, zoals ondersteund door recent onderzoek.

1. Familieconflicten

Deskundigen waarschuwen (Engelse link) dat familieconflicten een van de belangrijkste bronnen van kinderangst zijn. Bepaalde opvoedingsstijlen, ruzies tussen ouders, echtscheidingsprocedures, de relatie tussen broers en zussen, en de toegepaste strafmodellen, naast andere elementen, kunnen episoden van angst bij kinderen uitlokken of verergeren.

De mate van gehechtheid die er bestaat ten opzichte van de ouders of verzorgers van het kind, de autonomie die ze hebben, overbescherming, en de aanwezigheid van soortgelijke problemen bij de ouders (stress, depressie, en andere) hebben ook een directe invloed.

De gezinsdynamiek is inderdaad echt belangrijk. In feite is het zo dat hoe stabieler het gezin is, hoe minder waarschijnlijk het is dat de katalysator uit deze context voortkomt.

2. Fobieën of pathologische angsten

Angst is bij alle kinderen aanwezig. Ze beginnen hun eigen visie op de werkelijkheid op te bouwen en assimileren wat gevaarlijk en wat ongevaarlijk is. Daarom kun je zeggen dat, tot op zekere hoogte, angst in dit stadium heel gewoon is. Om verschillende redenen kunnen de episoden echter evolueren tot specifieke fobieën.

De meest aanvaarde theorie dicteert dat, onder andere, de angst voor hoogtes, spinnen, afscheiding, en water een evolutionair overblijfsel is. Met andere woorden, het zijn stimuli die ooit een uitdaging voor ons vormden. Ze ontstaan spontaan in de kindertijd en zullen, afhankelijk van vele variabelen, ofwel door ervaring verdwijnen ofwel tot in de volwassenheid blijven bestaan.

3. Pesten

Pesten is een andere directe bron van angst bij kinderen. Het gebeurt op vele manieren, want, zoals we weten, is fysieke bemiddeling niet nodig om een trauma op te wekken.

Deskundigen (Engelse link) hebben ontdekt dat de gevolgen van pesten tot in de volwassenheid kunnen aanhouden. In feite komen episoden van angst en depressie uiterst vaak voor bij mensen die in hun jeugd pesten hebben meegemaakt.

Er zijn veel manieren om pesten te voorkomen. De American Psychological Association (APA) (Engelse link) raadt ouders en leerkrachten aan een oplettende houding aan te nemen, nieuwe stijlen van pesten te onderzoeken, communicatiekanalen met kinderen op te zetten, en hen te leren hoe ze ermee om kunnen gaan.

Kind wordt gepest
Kinderen die gepest worden ervaren vaak angst.

4. Ervaringen met de dood

Zoals we eerder al zeiden, bouwen en consolideren kinderen hun interpretatie van de werkelijkheid. Daarom wekt elke ervaring met trauma een grotere impact op hen op. Het prototypische voorbeeld is de dood.

Het verlies van een familielid, een vriend, een geliefde, of een huisdier zijn ongetwijfeld enkele van de belangrijkste bronnen van kinderangst.

De dood is een echt abstract begrip. Daarom wordt het door de kleintjes pas volledig geassimileerd als ze het op een materiële manier ervaren. Afhankelijk van de nabijheid ervan en hoe er door hun ouders ermee omgaan, kan het een factor zijn van stress, angst en zelfs depressie bij kinderen. Ouders moeten zich hiervan bewust zijn om deze uitkomsten te vermijden.

5. De overbelasting van verantwoordelijkheden

In een steeds meer concurrerende wereld leiden de verantwoordelijkheden en eisen die aan jonge mensen gesteld worden soms tot trauma’s. Dit kan zowel gebeuren door de hoge verwachtingen en eisen op academisch niveau, als door het perfectionisme dat thuis van hen verlangd kan worden.

Net als volwassenen hebben kinderen vrije tijd nodig. Als die onderdrukt wordt, leidt dat tot problemen als angst.

6. Ongepast gebruik van sociale media

Het is geen geheim dat verslaving aan apparaten, sociale media en het internet in verband staat met allerlei lichamelijke en psychische problemen. Bovendien neemt de leeftijd waarop kinderen aan sociale media worden blootgesteld af. Zozeer zelfs dat kinderen die nog maar een paar jaar oud zijn zich vaak al op dit terrein beginnen te wagen.

Verkeerd beheer van deze platforms heeft op allerlei manieren gevolgen. Om er een paar te noemen: toegang tot leeftijdsongeschikte inhoud, cyberpesten, en slaapstoornissen door het gebruik van de apparaten ‘s avonds laat.

Daarom is ouderlijk toezicht van het grootste belang, evenals de beperking van de tijd die kinderen op elektronische apparaten doorbrengen.

Verdrietig kind
Sociale media tonen een werkelijkheid die niet bestaat, wat bij kinderen angst kan opwekken.

7. Oneigenlijk gebruik van videospelletjes

Verwant met de vorige factor is de verslaving aan videospelletjes. Onderzoekers (Engelse link) hebben ontdekt dat het ongepast gebruik van videospelletjes kan leiden tot episodes van angst, depressie en eenzaamheid.

Dat gezegd hebbende, zijn videospelletjes op zichzelf niet gevaarlijk, het is hun onverantwoordelijk gebruik dat problemen veroorzaakt. Daarom moeten ouders als bemiddelaars optreden en de manier waarop hun kinderen ze gebruiken controleren.

Als je een ouder bent, hopen we dat het blootleggen van deze bronnen van kinderangst nuttig voor je is geweest en je zal helpen bij het nemen van de juiste maatregelen. Als je echter denkt dat je kleintje al last heeft van angst, aarzel dan niet om hem of haar naar een specialist te brengen.

Onthoud dat angststoornissen behandeld kunnen worden, en het is het beste dat te doen voordat ze verergeren bij gebrek aan therapie.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Bhatia, M. S., & Goyal, A. Anxiety disorders in children and adolescents: Need for early detection. Journal of postgraduate medicine. 2018; 64(2): 75.
  • Bögels, S. M., & Brechman-Toussaint, M. L. Family issues in child anxiety: Attachment, family functioning, parental rearing and beliefs. Clinical psychology review. 2006; 26(7): 834-856.
  • Ginsburg, G. S., Siqueland, L., Masia-Warner, C., & Hedtke, K. A. Anxiety disorders in children: Family matters. Cognitive and Behavioral Practice. 2004; 11(1): 28-43.
  • Gladstone, G. L., Parker, G. B., & Malhi, G. S. Do bullied children become anxious and depressed adults?: A cross-sectional investigation of the correlates of bullying and anxious depression. The Journal of nervous and mental disease. 2006; 194(3): 201-208.
  • Wang, J. L., Sheng, J. R., & Wang, H. Z. The association between mobile game addiction and depression, social anxiety, and loneliness. Frontiers in public health. 2019; 247.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.