Collectieve kracht: gevaren van verantwoordelijkheden verwaarlozen

Collectieve kracht: gevaren van verantwoordelijkheden verwaarlozen

Laatste update: 30 juli, 2020

Iedereen heeft een groep mensen met wie ze interesses, werk en andere passies delen. Het is essentieel voor onze eigen persoonlijke ontwikkeling.  Collectieve kracht geeft ons veiligheid en kracht en helpt ons een goed gevoel over onszelf te krijgen.

Het conditioneert ons echter ook. Hoe vaak zijn we niet zeker geweest van een beslissing, maar hebben we groepsdruk gebruikt, onszelf gerustgesteld door te zeggen dat andere mensen dezelfde beslissing namen?

Groepen leiden onze gedachten en ons gedrag. Secundaire socialisatie helpt ons sociale normen te leren. Groepen helpen ons om ontberingen te verduren, maar het zijn ook schilden die we gebruiken om onszelf te beschermen tegen onze slechte daden. Het probleem zit erin wanneer we onze acties rechtvaardigen omdat ‘anderen het ook doen’.

Collectieve kracht geeft ons veiligheid, maar het conditioneert ons ook.

Groep en identiteit

Vanaf het moment dat we geboren worden, maken we al deel uit van een collectief: de samenleving. We zijn leden van een community met een groot aantal mensen. Als we echter opgroeien, identificeren we de maatschappij niet als onze groep.

We beginnen om onszelf als een ander individu te zien. Daarom besteden we een groot deel van ons leven aan het zoeken naar mensen met wie we ons comfortabel voelen .

In onze persoonlijke en morele ontwikkeling, vormt het collectief onze identiteit en het is vooral belangrijk tijdens de adolescentie. Ouders zijn niet langer onze gidsen en worden een deel van de achtergrond. We zoeken naar andere bronnen van kennis en zo eindigen we met een groep leeftijdsgenoten om onze persoonlijkheid te consolideren.

Identiteitsvorming

Collectieve kracht en ontkoppeling

Voortgaand op wat we hierboven hebben gesteld, transformeert onze individuele identiteit in een collectieve identiteit. We zien onszelf niet langer als individuen met ons eigen geweten, maar als onderdeel van verschillende groepen.

Met andere woorden, we verliezen een deel van ons zelfbewustzijn en stellen onszelf in staat om mee te gaan met de stroom, waarin we soms worden geleid door wat anderen doen. Dit is het resultaat van collectieve kracht.

Dit is een ongemak omdat we de criteria en de verantwoordelijkheid voor onze acties aan anderen delegeren. En het wordt een probleem als onze acties asociaal zijn en tegengesteld zijn aan de normen van de gemeenschap.

Ontkoppeling treedt op als een verlies van dergelijk zelfbewustzijn, waarbij individuen hun eigen identiteit vermijden. De verantwoordelijkheid ligt niet bij hun acties als individuen, maar is onderdeel van het collectief waartoe zij behoren.

De verantwoordelijkheid ligt dan bij alle leden van dat collectief. ‘Ik heb me slecht gedragen, maar de rest heeft dat ook gedaan’. Daarom wordt onze actie minder schadelijk voor ons, omdat wij als individuen de consequenties niet hebben veroorzaakt, maar ook andere mensen hebben deelgenomen aan de schade.

Het fenomeen neemt toe als we door anderen worden bekrachtigd hierin. Fysieke anonimiteit helpt ons een toestand van onzichtbaarheid te handhaven voor de rest van de wereld. Als gevolg daarvan neemt de verantwoordelijkheid af en is het moeilijker om je schuldig te voelen voor onze daden. Uiteindelijk weet niemand wie we zijn.

De kracht van de situatie

De kracht van de situatie omvat het eerste principe om de gedragsveranderingen uit te leggen, ondanks de gedachten van het individu over de kwestie. De context op dat moment zal dan de manier bepalen waarop we ons gedragen .

Het Asch-experiment is daar een perfect voorbeeld van. Het bestond uit het blootstellen van een groep mensen aan een test waarbij ze een oplossing moesten bieden voor een bepaald probleem.

Bij het experiment waren veel van de deelnemers ‘samen’ en moesten een oplossing geven die de rest van de groep correct leek. Een groot percentage van de deelnemers die niet in een groep zaten, gaf een verkeerd antwoord om het niet oneens te zijn met de rest.

Asch-experiment

Dit laat zien dat wat anderen van ons vinden ertoe doet en we ons gedrag aanpassen aan de wensen van de groep. We handelen volgens wat we denken dat de groep van ons verwacht.

In het Asch-experiment waren veel deelnemers er bijvoorbeeld zeker van dat het antwoord dat ze gaven niet klopte, maar ze gaven de voorkeur aan acceptatie boven correctheid.

Groepen maken deel uit van ons, ze passen ons aan en we beïnvloeden ze ook. We delen interesses en verbeteren ons vermogen om met anderen in groepen om te gaan. Maar groepsdruk verdunt de perceptie van onze slechte acties. De doctrine die daaruit voortvloeit is: ‘Als iemand ten onder gaat, gaan we samen ten onder’.  Wellicht ook interessant voor jou

Sociale identiteit en de behoefte om ergens bij te horen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Sociale identiteit en de behoefte om ergens bij te horen

Sociale identiteit is de mate waarin we ons met een bepaalde groep identificeren. Het is de graad waarin een groep belangrijk voor ons is. Hoe meer...


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.