Zelf je eigen identiteit ontwikkelen

Zelf je eigen identiteit ontwikkelen

Laatste update: 01 november, 2016

Het wordt steeds moeilijker om de essentie van je eigen identiteit te ontwikkelen. We leven in een wereld waarin we voortdurend overspoeld worden door informatie, met allerlei stimulaties en tegenstrijdige boodschappen.

Om te voorkomen dat we oververzadigd raken met informatie, maken we van nature gebruik van een psychologisch verdedigingsmechanisme dat introjectie genoemd wordt. Introjectie bestaat uit de automatische manier waarop we alles uit onze omgeving in ons opnemen, zoals manieren van spreken en gedragingen. Uiteindelijk accepteren we deze dingen onbewust, zonder ze eerst door onze persoonlijke beoordelingsfilters te halen.

Introjectie: je eigen identiteit configureren

Introjectie is iets waar we uiteindelijk allemaal aan bloot zullen worden gesteld en wat we allemaal in verschillende mate zullen ervaren. In bepaalde zin is het zelfs noodzakelijk. Introjectie wordt alleen een probleem wanneer het ons overweldigt.

In ons dagelijkse leven worden we voortdurend blootgesteld aan allerlei normen, wetten, gedragingen, ideeën en overtuigingen waar we aan moeten voldoen om door de maatschappij geaccepteerd te worden en er deel van uit te maken. Vanaf onze jeugd worden we overspoeld door verschillende variaties van deze elementen.

Van begin af aan ontvangen we al allerlei verschillende boodschappen vanuit onze directe omgeving. Naarmate we ouder worden, beginnen deze boodschappen te echoën in onze gedachten en wanneer we deze boodschappen niet accepteren of er niet aan voldoen, dan voelen we ons vaak schuldig.

We hebben boodschappen die zijn omgezet in bevelen in onszelf opgenomen zonder ze van te voren eerst uit elkaar te halen, zonder ze te verwerken en zonder ze te bekijken in relatie tot onze eigen persoonlijke standaarden of beoordelingen.

Boodschappen als: ‘Je moet een belangrijke baan hebben om iemand te zijn in het leven’, ‘Ga van het ergste uit, zodat je niet teleurgesteld zult worden’ of ‘Echte mannen huilen niet’.

Dit soort ideeën, die deel van ons uit lijken te maken, vertellen ons wat goed en slecht is in relatie tot de manier waarop we ons gedragen en spelen een grote rol in de manier waarop onze identiteit gevormd wordt.

Zonder Gezicht

Hoe kan introjectie ons helpen?

Introjectie is ook een manier om de mensen om ons heen te behagen. Het ondersteunt ons aanpassend vermogen, waardoor het ons helpt om geaccepteerd te worden.

Wanneer ons leven echter geleid wordt door het mechanisme van introjectie, dan kan dit gevaarlijk worden voor onze identiteit. Hierdoor raken we onze essentie en onze eigen originele manier van denken kwijt.

Wanneer we onszelf verliezen in de drang om anderen tevreden te stellen, door de rol van de goedzak op ons te nemen en door te doen wat anderen graag willen dat we doen, verliezen we het vermogen om onderscheid te maken tussen onze eigen echte wereld (de wereld die wij graag willen) en de wereld die anderen aan ons hebben opgedrongen.

Wanneer onze handelingen geleid worden door het mechanisme van introjectie, dan leven we aan de hand van de verwachtingen die anderen van ons hebben en de dingen die ze hopen dat wij zullen doen. De boodschappen die we ontvangen maken deel uit van hun behoeftes en houden geen rekening met onze behoeftes.

Dit gebeurt ook wanneer we onze eigen gedachten over anderen vormen. We twijfelen niet aan de signalen die we doorkrijgen en nemen ze in ons op zonder ze überhaupt goed te verwerken. Dit zouden we echter wel moeten doen; dit zijn namelijk de signalen die ons leven richting geven en ons lot vorm geven.

Op deze manier kan onze eigen manier van zijn en de essentie van onze identiteit niet vrij ontwikkelen. We verliezen onszelf in het mechanisme van introjectie, wat ervoor zorgt dat ons gedrag gedreven wordt door het motief om anderen te behagen en de drang om te voldoen aan de verwachtingen die anderen van ons hebben.

Introjectie heeft echter ook een creatieve kant. Het kan de impuls om alleen de nuttige informatie te ontlenen uit alles wat we geleerd hebben stimuleren, ons helpen deze informatie te internaliseren en om de positieve waarden die we deel willen laten worden van onze identiteit eruit te halen.

Blote Voeten

Hoe kan introjectie een nuttige voorziening worden?

Introjectie heeft een aanpassende functie die ons kan helpen om ons bewust te worden van wat er om ons heen gaande is, om in staat te zijn om verschillende ideeën en overtuigingen in ons op te nemen en om te leren van tradities en conventionele wijsheden.

We moeten er zeker van zijn dat dit mechanisme niet de baas wordt over ons leven, waardoor het ervoor kan zorgen dat we ons lot en onze identiteit laten bepalen door wat andere mensen denken en willen. Om hier zeker van te zijn, is het van essentieel belang om je er bewust van te zijn.

Een belangrijke stap om je hier bewust van te worden, is door erachter te komen in welke omstandigheden, op welke momenten en in relatie tot wat voor soort mensen we op een automatische manier handelen, wanneer en met wie we op een manier handelen waarbij we onze eigen waarden en identiteit niet in overweging nemen.

Door ons bewust te worden van de boodschappen die we niet in twijfel trekken of analyseren, zullen we alerter worden en in staat zijn om deze boodschappen om te zetten in handige voorzieningen. We zullen in staat zijn om op deze boodschappen te reflecteren en de lessen eruit te halen waar we zelf denken het meest van te kunnen profiteren.

Door alle dingen die afkomstig zijn uit externe bronnen in twijfel te trekken en te analyseren, geven we onszelf de kans om doordachtere, samenhangende en consistentere keuzes te maken die in overeenstemming zijn met onze eigen manier van denken en voelen en onze eigen kijk op het leven.

Als we zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop we onze realiteit en alle boodschappen die we ontvangen interpreteren, dan zullen we onszelf bewust worden van wat voor identiteit we eigenlijk willen creëren.

We zullen de ware ontwerpers zijn van ons eigen leven, ons lot baseren op onze eigen beslissingen en de lessen die we zelf kiezen. Een leven en identiteit die in overeenstemming zijn met de realiteit waar we in leven.

Om dit te kunnen doen is het van essentieel belang om alles wat we leren in ons op te nemen en zelf te filteren. Dit zal het makkelijker maken om onze eigen manier van zijn te ontwikkelingen en uit te drukken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.