Je lot ligt in jouw handen

24 augustus, 2016

Het lot staat niet geschreven in de sterren, de wind of de aarde. Onze toekomst kan alleen worden geplant, gedrenkt, verzorgd en geoogst door onszelf. Je kunt niet altijd gewoon maar met de stroom meegaan en je door de wind laten leiden. Jij bent de enige die je kan begeleiden op het pad waarop jouw reis zich voortzet.

We zouden niet moeten denken dat het lot inactief, onbeweeglijk en stilstaand is. We kunnen niet het slachtoffer zijn van oude opvattingen die de grote almachtige wezens de schuld geven van alles wat ons overkomt. Er is geen wezen met een immense kracht dat dingen voor ons bepaalt. Het is ons hart dat bepaalt welke wegen we bewandelen en onze voeten die ons in overeenstemming hiermee ons doen voortbewegen.

Wat we doen met de kaarten die we toebedeeld krijgen

Het is waar dat we bij onze geboorte bepaalde kaarten krijgen toebedeeld, waarmee we moeten zien te spelen. Misschien ben je geboren in een warme en rijke familie. Het is ook mogelijk dat je de wereld in bent gekomen onder veel ergere omstandigheden. Deze gegevens zouden echter geen obstakel of reden moeten zijn om je aan te passen aan en je te laten meeslepen door je omstandigheden.

Vastgebonden

Jij bent de enige eigenaar van je lot, ongeacht de omgeving waarin je moest opgroeien en leven. De kaarten die in jouw handen terechtkwamen, bevatten nog altijd azen, koningen en jokers. Neem nooit genoegen met dat waarvan jij denkt dat het onbeweeglijk is, want dan zul je je uiteindelijk alleen maar door een hard, saai en verdrietig leven moeten heen worstelen.

“Het lot is degene die de kaarten uitdeelt, maar wij zijn degenen die met de kaarten spelen.”
-William Shakespeare-

We bezitten over genoeg kracht in ons hart en in ons vermogen om het lot dat we niet leuk vinden of dat ons niet gelukkig maakt, te ontkennen. Elk van ons kan de energie in zich vinden om te overwinnen en om de toekomst met hoop tegemoet te zien.

Je lot veranderen

De wegen van het lot zijn niet altijd makkelijk. Ook al wordt je geboren in een rijke familie, vechten tegen je omgeving is nooit eenvoudig. Maar dit is geen reden om op te geven.

“Mensen zijn de eigenaren van hun lot. Schuld, lieve Brutus, ligt niet in de sterren, maar in onze verdorvenheid.”
-William Shakespeare-

Wij zijn de enige eigenaren van ons lot. Wij bepalen wat we willen doen met ons leven, onze wereld en onze omgeving. Het is aan jou of je je aanpast aan wat je gegeven is of dat je probeert iets goeds te doen met de middelen die je tot je beschikking hebt.

Het leven is een prachtig geschenk dat ons gegeven is. En alleen onze ziel, ons hart en onze gedachten bepalen wat we ermee doen. De tijd die ons gegeven wordt is een kostbaar goed dat we moeten respecteren en liefhebben, waardoor we de wereld om ons heen een mooie plek maken, aangenaam en vertederend.

Het lot is een kwestie van willen. En willen is macht. Het menselijk hart is een krachtig wapen dat meer doet dan alleen het bloed door het lichaam pompen. Gebruik het verstandig om je eigen leven en het leven van je familie te verbeteren. Geniet van de dingen die je om je heen hebt, evenals van de mensen van wie je oprecht houdt.

Avontuur

Neem nooit genoegen met wat je niet wilt

Soms zijn we als riet in de wind en laten we onszelf heen en weer wiegen, omdat we geloven dat het de beste optie is. Maar ongelukkig zijn is nooit een verstandige keuze. Denken dat anderen beter af zullen zijn vanwege ons verheven offer en gebrek aan zelfvertrouwen en zelfrespect zal nooit succes opleveren.

Hoe kunnen we iemand vragen om van ons te houden als we niet van onszelf houden? Jouw ongeluk maakt niemand gelukkig. Jouw zelfliefde daarentegen kan het leven van vele mensen om je heen verbeteren. Dus laat je niet meeslepen door wat je gelooft over je lot, want alleen jij hebt de macht het te bepalen.

De levenswijze van de klassieke Grieken is allang vergaan, zij die hun lot in de handen van de goden legden. Er is geen god in de wereld die in staat is ons te vertellen hoe we moeten zijn, denken en handelen. Alleen ons hart en onze geest zijn wijs en bezitten over het vermogen te communiceren en het boek over ons leven te schrijven. Heb een sterke geest, geloof in jezelf en kijk hoopvol naar de horizon wanneer je je eindbestemming bepaalt.