De langetermijneffecten van cannabis op de hersenen

De langetermijneffecten van cannabis op de hersenen

Laatste update: 23 december, 2018

Het gebruik van cannabis is een omstreden onderwerp. Er zijn namelijk vele studies over de voordelen en over de negatieve effecten van marihuana. Steeds meer landen legaliseren ook cannabis. Toch trekken vele deskundigen de doeltreffendheid van medicinale marihuana echter in twijfel. Wat zijn de langetermijneffecten van cannabis op de hersenen?

Is marihuana als medicijn nuttig en zijn andere marihuanamiddelen nuttig? Zijn ze schadelijk?

Cannabis is extreem populair als een recreatieve drug. Het wordt echter ook wijdverspreid gebruikt als medicijn. Etherische oliën en andere cannabisproducten zijn geliefd als behandeling bij chronische pijn of epilepsie. Toch waarschuwt een nieuw onderzoek dat het langdurig gebruik van cannabis hersenschade kan veroorzaken.

Langdurig gebruik van cannabis kan hersenschade veroorzaken

Wetenschappers van de universiteit van Lissabon in Portugal en van de universiteit van Lancaster in Engeland hebben onlangs een onderzoek uitgevoerd over de mogelijke gevaren van langdurig gebruik van cannabis. Ze hebben hun resultaten in het Journal of Neurochemistry gepubliceerd. Hun bevindingen wijzen uit dat regelmatig gebruik van cannabis het geheugen kan beschadigen.

De onderzoekers observeerden het effect dat WIN 55, 212-2 op de hersenen van muizen had. Dit is een bestanddeel dat gelijksoortig is als cannabinoïden. Ze stelden vast dat een langdurige blootstelling aan deze stof “aanzienlijke geheugenstoornissen” veroorzaakte. De muizen die ze bestudeerden, konden namelijk geen onderscheid maken tussen een bekend en een nieuw voorwerp.

Vóór we verdergaan, willen we echter iets verduidelijken. De term cannabinoïden verwijst naar bepaalde chemische stoffen die op de cannabinoïde receptoren in het lichaam en in de hersenen werken. Ze hebben effecten die lijken op de effecten die de plant Cannabis sativa (hennep of marihuana) veroorzaakt.

Is cannabis schadelijk

De langetermijneffecten van cannabis op de hersenen

Onderzoekers gebruikten ook neuro-imaging om de effecten van cannabis op de hersenen verder te onderzoeken. Ze zagen toen dat deze stof afkomstig van cannabis de hersenzones aantastte die verantwoordelijk zijn voor leren, bewaren en toegang tot het geheugen.

Chronische blootstelling aan deze stof tast de hersenen zelfs nog meer aan. Het verandert de communicatie tussen de hersengebieden die het leerproces en het geheugen aandrijven. “Ons werk toont duidelijk aan dat de langdurige inname van cannabinoïde die niet om medische redenen gebruikt wordt, een negatieve invloed heeft op de werking van de hersenen en het geheugen.” was de stelling van de onderzoekers.

Ana Sebastião was de leidinggevende onderzoeker van de studie. Zij geeft de volgende uitleg. “Het is dus belangrijk dat we begrijpen dat hetzelfde medicijn onder bepaalde omstandigheden van ziekte opnieuw een evenwicht tot stand kan brengen, zoals bij epilepsie of multiple sclerose. Het kan echter duidelijke onevenwichtige effecten hebben bij gezonde individuen.”

Is het mogelijk om de bijwerkingen van medicinale cannabis te verminderen?

De bevindingen van de studie zijn afkomstig van een vorig onderzoek van het team van Sebastião. Die studie stelde vast dat één van de langetermijneffecten van cannabis op de hersenen was dat het het herkenningsgeheugen aantastte. Dit is het soort geheugen dat jou bekende mensen of voorwerpen laat onthouden.

De onderzoekers in de eerste studie van Sebastião wezen op een manier om deze negatieve resultaten te compenseren. Een bepaalde medicatie die verbonden is met cafeïne, kan de effecten op het geheugen tegenwerken. “Deze resultaten zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van farmacologische strategieën met als doel de cognitieve bijwerkingen te verminderen van therapieën op basis van cannabinoïde die momenteel gebruikt worden. Het is bewezen dat ze doeltreffend zijn tegen meerdere stoornissen van het zenuwstelsel,” legt Sebastião uit.

Wetenschappers hopen dat een beter begrip van de schadelijke effecten van cannabinoïde medicatie de ontwikkeling van strategieën om ze tegen te werken kan opdrijven.

Kunnen we de bijwerkingen van cannabis verminderen

Neil Dawson is mede-auteur van het onderzoek. Hij gelooft dat dit iets nieuws op tafel brengt. “Dit werk biedt een waardevol nieuw inzicht in de manier waarop langdurige blootstelling aan cannaboïden de hersenen op een negatieve manier beïnvloedt. Het begrijpen van deze mechanismen is centraal in het doorgronden van hoe langdurige blootstelling aan cannabinoïde het risico verhoogt op de ontwikkeling van geestelijke gezondheidsproblemen en geheugenproblemen.”

We besluiten met deze opmerking. De langetermijneffecten van cannabis op de hersenen kunnen dus negatief zijn. Wetenschappers onderzoeken echter nog steeds manieren om de voordelen van medische marihuana te maximaliseren. Alleen de tijd zal echter uitwijzen of ze succesvol zullen zijn. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.