De kunst van het leven moeilijk maken volgens Paul Watzlawick

Er zijn oneindig veel manieren om het leven moeilijk te maken: onze creativiteit wat dat betreft is oneindig. Bovendien blijven veel van deze vormen onopgemerkt omdat ze op een niveau onder het bewustzijn inwerken. Vandaar de nadruk die Paul Watzlawick legt, die een andere visie geeft op alledaagse situaties die ons verbitterd maken.
De kunst van het leven moeilijk maken volgens Paul Watzlawick
Laura Rodríguez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Laura Rodríguez.

Laatste update: 04 februari, 2024

Paul Watzlawick schreef het internationaal erkende boek The Situation is Hopeless But Not Serious: The Pursuit of Unhappiness. Hij was een sleutelfiguur in de psychologie. Hij stond bekend om zijn bijdragen aan de communicatietheorie en psychotherapie.

Watzlawick’s boek is een zelfhulpboek. Hierin stelt de auteur een lijst samen van schadelijke houdingen en gedragingen die je vaak uitvoert zonder dat je het beseft.

Het doel van het boek is om je uit te nodigen om bepaalde dingen die je onbewust in je dagelijks leven doet, die je belemmeren en je persoonlijke groei vertragen, aan het licht te brengen.

Kortom, je moet deze gedragingen en houdingen opsporen zodat je ze kunt veranderen. Zoals Watzlawick stelt, zijn het onbewuste houdingen die je leven verbitteren. In dit artikel belichten we enkele belangrijke aspecten uit zijn boek.

Paul Watzlawick

Paul, wees vooral trouw aan jezelf

Hij legt speciale nadruk op het belang van trouw zijn aan jezelf. Met andere woorden, doe wat je echt wilt doen, in harmonie met je gedachten en gevoelens. Zoals de auteur stelt, betekent trouw zijn aan jezelf dat je gelooft dat er eigenlijk maar één juiste mening is, die van jezelf.

In die zin betekent trouw zijn aan jezelf dat je verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die je maakt door te luisteren naar je innerlijke stem. Inderdaad, je dromen en doelen najagen, ongeacht wat anderen ervan vinden.

Daarom moet je jezelf afvragen wat je nodig hebt om je eigen welzijn te bereiken. Wat zijn je dromen? Heb jij je levenservaringen gekozen of zijn ze voor jou gekozen?

Er is geen betere manier om bitter te worden dan door niet trouw te zijn aan jezelf.

Self-fulfilling prophecies volgens Watzlawick

Watzlawick beweert dat self-fulfilling prophecies een bepaalde realiteit creëren, bijna als bij toverslag. Met andere woorden, wat je gelooft komt uit. Als je bijvoorbeeld gelooft dat je zult zakken voor een examen, is het waarschijnlijk dat je je gedrag zult aanpassen in overeenstemming met deze overtuiging, want overtuigingen bepalen je gedrag.

Als je dus echt denkt dat iets gaat gebeuren, zal het waarschijnlijk ook gebeuren. Want uiteindelijk gedraag je je ook zo. Zelfvoorspellingen hebben dus de neiging om je bitter te maken. Hoe kun je niet bitter zijn als je anticipeert en je zorgen maakt over wat er gaat gebeuren voordat het gebeurt?

“Als je een individu behandelt zoals hij is, blijft hij hoe hij is. Maar als je hem behandelt alsof hij is wat hij zou moeten zijn en zou kunnen zijn, dan wordt hij wat hij zou moeten zijn en zou kunnen zijn.

Johann von Goethe

Het eisen van spontaniteit

Paul Watzlawick heeft het over de paradox van het eisen van spontaniteit. Stel bijvoorbeeld dat je partner nooit bloemen voor je koopt en dat je hierover klaagt. Je klaagt nog steeds, omdat ze het alleen maar deden omdat jij het vroeg.

In feite heeft jouw eis om spontaniteit de spontaniteit zelf weggenomen. Uiteindelijk voel je je verbitterd omdat je hebt geprobeerd een “spontaan” gedrag aan je partner op te leggen.

Het zou veel gemakkelijker zijn om gedrag en emoties op een natuurlijke manier te laten verlopen zonder te proberen ze op te leggen. Voor Watzlawick leidt dit soort opleggen tot bitterheid.

Wanhopige vrouw

Iedereen die van mij houdt moet wel gek zijn

Watzlawick stelt dat Dostojevski beweerde dat de bijbelse tekst die zegt: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” andersom begrepen moet worden. Met andere woorden, je kunt alleen van je naaste houden als je van jezelf houdt.

Je zou jezelf bijvoorbeeld bitter kunnen maken door al je aandacht te richten op het houden van een bepaald persoon, maar er toch aan te twijfelen of hij ooit van jou zal houden. Wat je echter zou moeten doen, is beginnen met van jezelf te houden.

Want zelfliefde is de basis van alle liefde. Natuurlijk ga je twijfelen of iemand van je zal houden als je niet van jezelf houdt. Als je geen redenen kunt vinden om van jezelf te houden, hoe kun je dan voor iemand anders redenen vinden om van je te houden?

Concluderend zijn er oneindig veel manieren om je leven bitter te maken. Bovendien is het waarschijnlijk dat veel van deze manieren onopgemerkt blijven, omdat ze gebeuren zonder dat je er erg in hebt. Paul Watzlawick biedt echter een ander perspectief op de alledaagse situaties die je bitter maken. Hij suggereert het proces van langzame persoonlijke groei en ontwikkeling.

“De beste dingen in het leven zijn van jou, als je jezelf kunt waarderen.”

Dale Carnegie

Kortom, stop met je leven te verbitteren met negatieve houdingen en overtuigingen. Richt je in plaats daarvan op wat echt belangrijk is en goed voor je welzijn.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.