De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner

De theorie van Urie Bronfenbrenner over hoe de sociale omgeving van invloed is op de menselijke ontwikkeling heeft veel invloed gehad op psychologisch onderzoek. Zijn theorie is niet perfect, maar het is een van de beste verklaringen die we over dit onderwerp hebben. Blijf doorlezen om te leren waarom deze theorie zo belangrijk is.
De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner

Laatste update: 28 oktober, 2019

De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner is een van de meest geaccepteerde verklaringen over de invloed van sociale omgevingen op de menselijke ontwikkeling.

Deze theorie stelt dat de omgeving waarin je opgroeit invloed heeft op elk facet van je leven. Sociale factoren bepalen je manier van denken, de emoties die je voelt en je voorkeuren en antipathieën.

Vanaf het begin was de ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner een startpunt voor onderzoekers in veel verschillende disciplines. De ontwikkelingspsychologie en sociologie komen bijvoorbeeld rechtstreeks voort uit deze theorie.

Bronfenbrenner deelde zijn idee voor het eerst met de wereld in 1979 in zijn boek getiteld The Ecology of Human Development. In dit artikel vertellen we je iets meer over de basisargumenten van deze theorie.

Bronfenbrenners ecologische systeemtheorie

Urie Bronfenbrenner merkte op dat de aard van een kind afhangt van de context waarin het opgegroeid. Dus besloot hij te bestuderen welke factoren tijdens de kinderjaren het meeste effect hadden op de ontwikkeling van een kind. B

ronfenbrenner was van mening dat de omgeving bestond uit vier onderling verbonden systemen. Later in zijn carrière voegde hij nog een vijfde systeem toe.

Omdat de vijf systemen met elkaar samenhangen, hangt de invloed die één systeem heeft op de ontwikkeling van een kind af van diens relatie met de andere systemen. Bronfenbrenner deelde ze in op basis van de mate van impact die ze op een kind hadden.

Als je je omgeving verandert, verander je zelf ook. Als je naar een ander land verhuist waar ze een andere cultuur hebben, zal je identiteit zeker veranderen. Hetzelfde kan gebeuren als je sociale rol binnen een van de systemen verandert. Dit zijn de vijf systemen van Bronfenbrenner’s ecologische systeemtheorie:

1. Microsysteem

Het microsysteem bestaat uit de groepen die direct contact met het kind hebben. Familie en school zijn enkele van de belangrijkste, hoewel er ook nog veel andere groepen kunnen zijn. De relatie tussen dit systeem en de ontwikkeling van een kind ligt voor de hand. De invloed kan echter in beide richtingen gaan.

De overtuigingen van de ouders hebben zeker invloed op hoe het kind uiteindelijk zal worden. Het kind is tegelijkertijd echter ook in staat om de overtuigingen van zijn familieleden te veranderen. Hetzelfde gebeurt op school en alle andere groepen die deel uitmaken van het microsysteem.

2. Mesosysteem

Het tweede systeem in de theorie van Bronfenbrenner bestaat uit de relaties tussen de groepen uit het eerste systeem. De ouder-leraar relatie heeft bijvoorbeeld een directe impact op het kind.

Moeder praat met leraar van haar dochter

3. Exosysteem

Het derde systeem omvat ook factoren die het leven van een kind beïnvloeden. De elementen van dit systeem hebben echter geen directe relatie met het kind. Een voorbeeld van een exosysteem is het bedrijf waar de ouders van het kind voor werken.

Dit bedrijf zou namelijk de visie van de ouders kunnen beïnvloeden, bepalen hoeveel vrije tijd ze hebben en invloed kunnen hebben op hun welzijn. Bijgevolg heeft het bedrijf ook invloed op de ontwikkeling van het kind.

4. Macrosysteem

Dit systeem bevat de culturele elementen die het kind en iedereen om hem heen beïnvloeden. Een paar voorbeelden zijn culturele waarden of een officiële religie.

In dit geval beïnvloedt het macrosysteem de ontwikkeling omdat het bepaalt hoe de andere systemen zich kunnen uiten. Ook dit is echter een geval van indirecte invloed. Desalniettemin beïnvloedt het de ontwikkeling van het kind omdat het de groepen verandert die rechtstreeks invloed hebben op het kind.

5. Chronosysteem: het laatste systeem uit de ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner

Bronfenbrenner heeft dit systeem pas later aan zijn theorie toegevoegd. Het verwijst naar de levensfase waarin de persoon verkeert met betrekking tot de situaties die hij doormaakt. Het overlijden van een dierbare heeft bijvoorbeeld een heel andere impact op een jonge persoon dan op een oudere persoon.

De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner is niet perfect, maar kan wel worden toegepast op verschillende vakgebieden. Ondanks het feit dat het geen rekening houdt met biologische factoren, is het een van de beste verklaringen over de invloed die iemands sociale omgeving heeft op zijn leven. Wellicht ook interessant voor jou

De 6 belangrijkste ontwikkelingstheorieën
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
De 6 belangrijkste ontwikkelingstheorieën

In de ontwikkelingspsychologie bestudeert men mensen in al hun levensfasen. Er word gekeken naar hoe cognitie ontwikkeld wordt en hoe gedrag met de...