De Cotardwaan of het syndroom van Cotard: symptomen en oorzaken

De Cotardwaan is een geestelijke stoornis waarbij de getroffen persoon gelooft dat hij dood is en afgescheiden van zijn lichaam. Lees er alles over in dit artikel!
De Cotardwaan of het syndroom van Cotard: symptomen en oorzaken

Laatste update: 06 augustus, 2019

We horen vaak hoe mensen de woorden “dood vanbinnen” gebruiken. Ze omschrijven op die manier iemand die alle motivatie kwijtgeraakt is om te leven. Dit is echter alleen maar een uitdrukking. Het betekent niet dat degene echt sterft. Toch bestaat er een verschrikkelijke geestelijke aandoening met de naam Cotardwaan die deze uitdrukking in zekere zin werkelijk maakt.

De Cotardwaan is ook bekend als “het ontkenningsdelirium.” De meeste mensen die eraan lijden geloven dat ze dood zijn of aan het ontbinden zijn.

De Cotardwaan

De Cotardwaan is een geestelijke stoornis waarbij de getroffen persoon zichzelf waarneemt als niet-bestaand. Ze kunnen dus geloven dat ze de buiten de werkelijkheid leven of gewoon dood zijn.

Wat is de Cotardwaan

Wanneer iemand die aan de Cotardwaan lijdt, naar zichzelf kijkt, dan geloven ze dat ze dood zijn. Ze kunnen zelfs geloven dat hun lichaam ontbindt.

Een persoon met de Cotardwaan gelooft dat zijn geest en lichaam zich op andere bestaansniveaus bevinden. Terwijl het lichaam van de persoon ontbindt, bestaat zijn geest in een alternatieve werkelijkheid en leidt de geest een afzonderlijk leven. Deze overtuigingen kunnen tot onvoorspelbare en vreemde gedragingen leiden.

Jules Cotard en de Cotardwaan

Jules Cotard heeft deze waan voor het eerst beschreven in de 19e eeuw. Eén van zijn patiënten was een vrouw die geloofde dat ze vastzat halverwege tussen de hemel en de hel. Om die reden had ze het gevoel dat aardse behoeften zoals eten en slapen totaal niet van belang waren.

De Cotardwaan is heel ingewikkeld. Psychologen weten niet waarom het tot uiting komt. Ze geloven echter wel dat het verband houdt met de werking van de hersenen. Het is specifiek verbonden met de manier waarop de hersenen informatie verwerken.

Sommige deskundigen geloven dat er een onderbreking is tussen de hersengebieden die te maken hebben met de gezichtsherkenning (de gyrus fusiformis) en de gebieden die verbonden zijn met emotionele verwerking (de amygdala en het limbisch systeem).

De mensen die aan deze stoornis lijden, zijn dus in staat om de informatie die ze van hun omgeving krijgen, op de juiste manier te verwerken. Het probleem is dat de emotionele reacties die deze informatie veroorzaakt, voor hen niet logisch zijn.

De bestaansontkenning is één van de meest opvallende symptomen van deze stoornis. Andere mogelijke symptomen zijn hallucinaties, angstgevoelens, depressie, delirium en het onvermogen om zich tot anderen te verhouden.

De getroffen personen kunnen ook geloven dat ze onsterfelijk zijn of geen bloed hebben. Ze kunnen ook het gevoel hebben dat er wormen onder hun huid zitten en dat hun lichaam ontbindt.

Afgesneden van de werkelijkheid

Mensen die afgesneden zijn van de werkelijkheid

Een persoon die aan de Cotardwaan lijdt, leeft in een andere werkelijkheid. Nog een ander belangrijk kenmerk van deze aandoening is dat de geest van de getroffen persoon bijna elke gedachte vervormt.

Dit is zowel van toepassing op de informatie over zichzelf als over hun omgeving. Om die reden kan een persoon met de Cotardwaan bijvoorbeeld ook beslissen om op te houden met eten of drinken.

De stoornis zorgt ervoor dat ze in het ongewisse leven. Dit ongewisse bevindt zich tussen het verhoogde existentiële niveau van de geest en het lege, vervreemdende omhulsel dat het lichaam van de persoon is.

Uiteraard kan dit van persoon tot persoon verschillen. De ernst van de stoornis kan namelijk qua niveau bij verschillende personen anders zijn.

Zoals je ziet, kan deze aandoening ernstige gevolgen hebben. Dat komt omdat iemand die eraan lijdt, ophoudt met zich zorgen te maken over zijn welzijn. Deskundigen bevelen daarom ook aan dat je onmiddellijk een specialist raadpleegt als je het hebt. Wellicht ook interessant voor jou

3 vreemde identificatiesyndromen die de werkelijkheid vervormen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
3 vreemde identificatiesyndromen die de werkelijkheid vervormen

De geest is in staat om de meest indrukwekkende ideeën te creëren maar ook de meest verrassende onzin. Identificatiesyndromen zijn hiervan een voor...


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.