We hebben dagelijks wel een kans om te vergeven, leren of dankbaar te zijn

We hebben dagelijks wel een kans om te vergeven, leren of dankbaar te zijn

Laatste update: 23 mei, 2017

Dankbaarheid kunnen tonen, dingen kunnen leren en onszelf de kans geven om bepaalde dingen te vergeven vormt niet alleen vaak de basis voor verschillende filosofieën en religie’s. Deze vaardigheden zijn ook de sleutel tot een goed mentaal welzijn. Dingen als ‘emotionele vrijheid’ benadrukken bijvoorbeeld de behoefte om jezelf vrij te voelen en je niet vast te klampen aan negatieve emoties, om de persoon die je bent te kunnen waarderen en altijd te blijven leren en ervaren.

Onwetend is hij die niet verder kijkt dan zijn obsessies, die niet in staat is te vergeven om zichzelf te bevrijden van pijn, en die weigert te leren van de meest simpele dingen om zijn eigen ziel te verrijken.

We worden voortdurend onderworpen aan dit mentale lawaai, dat ons ervan weerhoudt prioriteit te geven aan de dingen die werkelijk belangrijk zijn. Angst, stress of gewoontes als het uitstellen van geluk tot het moment waarop we ‘zus en zo hebben, zijn of krijgen’, weerhouden ons ervan deze dimensies te zien, die eigenlijk de basis zouden moeten vormen van onze dagelijkse melodie.

Daarom nodigen wij je vandaag uit om even te reflecteren op dankbaarheid, vergeving en het vermogen om te leren.

Vergeven is goed voor de hersenen

Vergeven Leren Dankbaar

Vergeving is een dappere daad die we niet altijd in staat zijn te verrichten. Vaak hebben we de neiging om vergeving gelijk te stellen aan overgave, terwijl het eigenlijk juist een vorm van emotionele bevrijding is, waardoor we niet langer gevangenen zijn van hetgeen ons kwaad doet. Vergeving is een manier om de ketting van pijn kapot te maken en hoofdstukken af te sluiten.

Robert Alder, baanbreker op het gebied van psychoneuro-immunologie, legt uit dat er een nauw verband bestaat tussen onze emoties en onze gezondheid. Zelfs dusdanig, dat het vasthouden aan woede, wrok of frustraties direct invloed kan hebben op ons immuunsysteem: we worden gevoeliger voor ziekte.

Negatieve emoties hebben voornamelijk invloed op ons autonome zenuwstelsel, dat een groot aantal onbewuste lichaamsfuncties reguleert. Wrok kan er, net als stress, voor zorgen dat ons lichaam meer adrenaline, noradrenaline en cortisol aanmaakt, door de werking van lichaamscellen die het lichaam horen te beschermen te belemmeren.

Vergeving is de mooiste daad die we kunnen verrichten voor onze gezondheid en onze emotionele balans. Het houdt in dat we ons bevrijden van verbittering om de deuren te openen voor nieuwe mogelijkheden.

Ik wil gelukkig zijn, niet doen alsof ik het ben

Niets is belangrijker dan je gelukkig te voelen. Maar is het daardoor direct noodzakelijk er actief naar op zoek te gaan… Lees meer

Het vermogen om je beter te leren aanpassen

Vergeven Leren Dankbaar

Leren houdt niet het vergaren van informatie en gegevens in of het onthouden van bepaalde dingen. Leren houdt in dat je dingen doet om jezelf als persoon dag in dag uit opnieuw uit te vinden, om jezelf zo beter aan je omgeving aan te kunnen passen. Iemand die starre gedachtepatronen heeft, zal nooit in staat zijn om verder te kijken dan zijn neus lang is.

Leren houdt in dat je elke dag weer iets nieuws ontdekt om jezelf te verbeteren als persoon, dat je je fouten erkent en ze probeert te verbeteren, dat je toe kunt geven dat de benadering van anderen net zo goed kan zijn als je eigen benadering.

Aan de Universiteit van La Rioja werden twee studies uitgevoerd waaruit bleek dat hoe meer hersenactiviteit we gedurende ons leven ontwikkelen, hoe beter we in staat zullen zijn om ouderdom en mogelijke dementie te confronteren.

Het bestaan is een continue leerervaring die we met enthousiasme en mentale en emotionele openheid zouden moeten omarmen. Leer elke dag iets nieuws, alleen maar zodat je kunt rijpen, bloeien en verbeteren en die ideale persoon die in jou schuilgaat en staat te popelen om naar buiten te komen, kunt benaderen.

De deugdzaamheid van dankbaar zijn

Vergeven Leren Dankbaar

In 2003, voerden Emmons en McCullough een zeer interessante studie uit, waarbij een groepje mensen gevraagd werd om een paar maanden lang dagelijks in een boekje op te schrijven waar ze die dag dankbaar voor waren. Een ander groepje mensen werd daarentegen juist gevraagd om te reflecteren op alle negatieve dingen die ze gedurende de dag meemaakten.

De resultaten van deze studie waren erg veelzeggend: mensen die in staat zijn dankbaar te zijn en waardering op te brengen voor alles om zich heen, leiden een voller en bevredigender leven. Het gaat in dit geval niet alleen om het vermogen om de dingen die anderen voor ons doen te kunnen erkennen. De kunst van dankbaarheid houdt ook in dat we in staat zijn om onszelf op een positieve manier te bekijken.

Ook waardering heeft een positief effect op onze hersenen: gevoelens van stress en angst nemen af, onze slaapkwaliteit verbetert en zelfs de kans op depressie wordt kleiner.

Dankbaarheid tonen houdt in dat we waarderen wat we hebben en wie we zijn. We wijden er een deugdzame cirkel mee in waarin we negatieve emoties aan de kant schuiven en onszelf de kans geven ontvankelijker te zijn voor de eenvoud van onze omgeving en onze persoonlijke relaties.

We zijn bijna altijd alleen maar bezig met wat we nodig hebben, wat we hebben en wat we verloren zijn, terwijl we eigenlijk juist dankbaar zouden moeten zijn voor wat we hebben en vooruit zouden moeten gaan zonder rancune, door onszelf de kans te geven om elke dag enthousiast te leren met de mensen om ons heen.

Vergeven Leren Dankbaar

Namasté: de waarde van dankbaarheid en erkenning

Namasté is veel meer dan alleen een woord dat afkomstig is uit het prachtige, voorouderlijke Sanskriet. Het bevat een aantal concepten die universeel zijn geworden… Lees meer