Cyberpesten vaststellen en aanpakken met de volgende 5 tips

Cyberpesten vaststellen en aanpakken met de volgende 5 tips

Laatste update: 28 oktober, 2018

Mensen hebben een aantal acties ontworpen om misbruik in verschillende contexten te voorkomen en te bestrijden. Veel van het werk was gericht op de schoolomgeving en de werkplek. Pesten treedt gewoonlijk oog in oog op. Mensen gebruiken beledigingen, vallen anderen lastig of gebruiken lichamelijk geweld. Met de tegenwoordige technologie is het echter een stap verder gegaan. We hebben nu te maken met cyberpesten. Hoe kunnen we cyberpesten vaststellen?

De digitale wereld is een deel van ons dagelijks leven. We zitten op de sociale media. We delen daar ons leven en kijken ook naar het leven van anderen. Dit kan echter een tweesnijdend zwaard zijn. Wat als je op het internet lastig gevallen wordt? Wil je meer leren over cyberpesten en cyberpesten vaststellen en aanpakken, lees dan zeker verder…

“Als er geen helden zijn om jou te redden, dan moet jij de held zijn.”

-Denpa Kyoshi-

Cyberpesten vaststellen begint met je bewust  zijn van de verschillende vormen

Wanneer je aan intimidatie via het internet denkt, dan denk je waarschijnlijk aan beledigingen of bedreigingen op messenger en de sociale media. Het is echter niet alleen dat. Als je in staat wil zijn om cyberpesten op te sporen, dan moet je inzien dat het verschillende vormen aanneemt. Dit is de eerste tip.

Als iemand jouw identiteit op een platform op de sociale media overneemt en het gebruikt om boodschappen met jouw naam en foto te versturen, dan ben jij het slachtoffer van intimidatie. Nog een andere soort cyberpesten is wanneer iemand jouw foto’s op een beledigende manier bewerkt of jouw foto’s met beledigingen tagt.

Er is ook nog een andere vorm van cyberpesten. Mensen maken geluidsopnames van jou of nemen foto’s van jou. Ze maken die dan openbaar zonder jouw toestemming. De dader kan ze op meerdere platformen op de sociale media uitgeven. Wanneer iemand de technologie gebruikt om jou iets aan te doen dat je onaangenaam of beledigend vindt, dan heb je te maken met intimidatie.

Het belang van bewustmaking over cyberpesten

Cyberpesten vaststellen: de sleutel is evalueren, informatie verzamelen en het aan anderen vertellen

Nu begrijp je wat intimidatie in de cyberwereld omvat. Wat moet jij dus doen als je je in deze situatie bevindt? We geven je hier een tweede tip. Analyseer en evalueer wat er gebeurd is. Je moet nadenken over hoe de gebeurtenissen jou op persoonlijk en sociaal vlak raken.

Er zijn meerdere mogelijke scenario’s. In de eerste plaats kan het misschien alleen maar een grap tussen vrienden zijn. Het betekent dan niets en raakt jou niet. Het kan echter een situatie zijn waarbij jij je beledigd, onveilig en gekwetst voelt. Dat brengt ons bij de derde belangrijke tip. Vertel iemand wat er gebeurt.

“Laat jezelf niet in stilte mishandelen. Laat jezelf geen slachtoffer zijn. Laat niet toe dat iemand anders je leven bepaalt. Bepaal jezelf.”

Als je minderjarig bent, dan kan je best naar je ouders of leerkrachten stappen. Zij zullen je helpen om het probleem op de best mogelijke manier op te lossen. Je moet echter niet uitsluitend met hen praten. Je moet ook met je vrienden of klasgenoten spreken die jou met dit probleem kunnen helpen. Zij kunnen jou ook begrip en ondersteuning bieden.

Dat brengt ons bij onze vierde tip. Verzamel informatie over de situatie. Hoe vervelend het ook kan zijn, schuif het niet opzij. Ga na wat er gebeurd is en wanneer. Hoelang ging het door? Wie is erbij betrokken en wat zijn hun bedoelingen? Wat heeft deze kwestie uitgelokt?

Cyberpesten herkennen en aanpakken

Zodra je cyberpesten herkent, moet je een oplossing proberen vinden

Het slachtoffer zijn van online intimidatie is oneerlijk en pijnlijk. Het is dus fundamenteel dat je een manier vindt om het te laten stoppen. Hiermee zijn we bij onze laatste belangrijke tip gekomen. Ga op zoek naar oplossingen en breng ze op gang. We hebben het al vermeld dat dit ingewikkelde problemen zijn. Je hoeft dus niet beschaamd of bang te zijn om hulp te vragen.

“De juiste weg is vaak de weg die voor jou het moeilijkst is om te volgen. De moeilijke weg is echter ook de weg die jou zal laten groeien als menselijk wezen.”

-Karen Mueller Coombs-

Om dit te doen moet je de informatie analyseren die je verzameld hebt. Je moet ook beslissen of je rechtstreeks met de betrokken persoon kan praten om een oplossing te vinden voor wat er gebeurt. We willen er hier opnieuw op wijzen, je hoeft dit niet alleen te doen! Als je hulp vraagt, dan kan het jou de kracht geven die je nodig hebt om een eind te maken aan de situatie.

Wanneer je er echter niet in slaagt om een oplossing voor het probleem te vinden, dan moet je andere dingen proberen. Je kan dan als eerste stap een of andere hogere instantie verwittigen (een professor, een leerkracht of een baas) zodat zij betrokken worden… Vergeet ook niet dat cyberpesten vaststellen de eerste stap is om het te laten ophouden!

Uitgelichte afbeelding met dank aan Jay Wennington, Sergey Zolkin en Gilles Lambert. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.