Je creëert je eigen realiteit

Je creëert je eigen realiteit

Laatste update: 05 november, 2016

Weet jij wat echt is, wat de waarheid is en wat een leugen is in deze wereld van ervaringen?

Zoals beschreven door Immanuel Kant: “We kunnen ons alleen vooraf bewust worden van dat wat we zelf ingebracht hebben.” Met deze uitspraak maakt Kant een Copernicaanse wending, een revolutie die een verandering van perspectief veronderstelt waar de werkelijkheid op zichzelf niet bestaat, aangezien elk object actief is en de werkelijkheid transformeert naar zijn eigen ervaring.

Kant stelt dat we kennis alleen vooraf kunnen begrijpen als we toegeven dat we alleen verschijnselen en niet de dingen zelf begrijpen. Dankzij Kants revolutionaire bijdrage begrijpen we dat we actieve objecten zijn in onze eigen ervaring. Er is niet één enkele werkelijkheid die ons als passieve objecten beïnvloedt, waardoor we geen slaven van onze omstandigheden zijn.

We creëren onze eigen ervaring

We zijn de meesters van wat er met ons gebeurt; daarom is elke ervaring een weerkaatsing, een terugkeer van onze gedachten, van onze emotionele toestand en van de houding die we besluiten aan te nemen op elk moment.

Je hebt vast wel eens de kans gehad om het feit te ervaren dat, afhankelijk van hoe open we zijn voor nieuwe ideeën, we nuttigere of schadelijkere ervaringen naar ons leven aantrekken. Afhankelijk van de mate van openheid en van waar we onze aandacht op richten, zullen we ervaringen aantrekken die overeenkomen met de energie die we in onze omgeving inbrengen.

Druppeleffect

Dit gebeurt ook op intern niveau: we verliezen kracht en worden gemakkelijker ziek als onze gedachten ons laten geloven dat we marionetten van onze omstandigheden zijn en dat we er niets tegen kunnen doen.

Als we voortdurend onaangename ervaringen hebben, betekent dat niet dat het leven zich tegen ons heeft gekeerd; het betekent eerder dat we op een bepaalde manier onze ervaring boycotten met de energie van onze gedachten en handelingen.

Ervaringen zijn niet per se goed of slecht. We geven eerder verschillende betekenissen aan ervaringen en deze kunnen sterk verschillen van persoon tot persoon, zelfs als we praten over dezelfde omstandigheden. We hebben de keuze om onze ervaringen te interpreteren op een manier die ons in staat stelt om verder te gaan op een versterkte manier of die ervoor zorgt dat we onszelf hechten aan wat er gebeurd is en onszelf langzaam vernietigen.

We zijn geen slaven van onze gedachten of onze emoties

In tegenstelling tot wat veel mensen geloven, kunnen we onze gedachten beheersen en kunnen we ons overgeven aan onze emoties, zodat die niet stagneren.

Onze gedachten blijven vaak geworteld in wat ze gewend zijn. Onze neurale netwerken worden sterker en worden automatisch geactiveerd en genereren nare gedachten voorafgaand aan elke situatie, als we deze houding hebben aangenomen.

Zodra we ophouden ons ervan bewust te zijn van dat dit gebeurt, worden we slaven van onze gedachten, in de overtuiging dat er geen manier is om te ontsnappen uit de gedachten die ons ons ongemakkelijk laten voelen en ze leiden ons tot acties die deze manier van denken bevestigen.

We investeren niet genoeg energie in wat we willen bereiken, waardoor we frustrerende resultaten behalen en ons daarom afvragen: “Waarom krijg ik nooit wat ik wil? Waarom overkomen alle slechte dingen mij altijd?”

Nadenken

En we raken verstrikt in deze vicieuze cirkel, worden steeds machtelozer, niet door de omstandigheden op zich, maar door de manier waarop we hebben gereageerd op de situatie.

Ons bewust worden van het feit dat we onze eigen werkelijkheid creëren en dat we geen marionetten van onze omstandigheden zijn is de enige manier om deze gedachten te veranderen en ze te wijzigen. Alleen wij kunnen veranderen hoe we de dingen zien. Op hetzelfde moment zal onze emotionele toestand zich ook aanpassen aan de manier waarop we ieder van onze ervaringen begrijpen, hoe we ze beleven en hoe we ze integreren in ons leerproces.

Want er zijn noch goede noch slechte emoties; er zijn alleen nodige reacties op wat we ervaren. Het zijn indicaties van wat er met ons gebeurt en het hiermee omgaan helpt ons om een groot inzicht in onszelf te vormen.

In het voelen worden emoties vrijgelaten en stroomt de energie, om zo de weg voor ons vrij te maken om de nieuwe ervaringen te voelen. Wanneer we aandringen op het verstoppen van een van onze emoties, omdat we ze niet willen voelen of omdat we ze als ongeschikt en negatief beschouwen, geven we ze meer kracht, verhogen we de intensiteit en creëren we een emotionele onbalans.

Wij bouwen onze werkelijkheid, we geven hem vorm, wij zijn de architecten van onze eigen ervaring. Ben je klaar om deze verantwoordelijkheid aan te nemen? Of je je er nu bewust van bent of niet, jij bent de schepper van je eigen werkelijkheid en je eigen bestaan, want het ontwikkelt zich als een reactie op de gedachten en emoties die jij ingevoerd hebt.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.