7 concurrentiestrategieën voor de werkomgeving

Het toepassen van gezonde en effectieve concurrentiestrategieën in de werkomgeving verbetert de productiviteit van bedrijven. Lees er alles over in dit artikel.
7 concurrentiestrategieën voor de werkomgeving
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 06 oktober, 2023

Het implementeren van goede concurrentiestrategieën voor de werkomgeving verandert de koers van een bedrijf. Als de managers en het HR-team op dit gebied een gezonde en efficiënte methodologie ontwerpen, zullen de resultaten merkbaar zijn. Niet alleen de organisatie zelf zal efficiënter worden, maar ook de werknemers zullen zich gemotiveerder voelen.

Michael E. Porter, een academisch expert in economie, heeft een bekend boek genaamd Competitive Strategy. In dit werk behandelt hij de sleutels tot succes voor een dergelijk doel. Het verduidelijken van doelen, het aanmoedigen van teams of het bevorderen van conflictoplossing zijn de ruggengraten van grote waarde. In de volgende tekst geven we je alle hulpmiddelen om dit doel te bereiken.

In een steeds dynamischere wereldmarkt kan het bieden van een concurrerend intern klimaat aan bedrijven hun projectie vergroten, als het maar op de juiste manier gebeurt.

Concurrentiestrategieën voor de werkomgeving

Is er echt een kans om een “gezond” concurrentieklimaat te creëren? Het antwoord is ja, en de beste tactiek in deze gevallen is om het concurrentievermogen te vergroten zonder de kwaliteit van de werkomgeving aan te tasten. Global Business Review (Engelse link) wijst er in een artikel op dat, hoewel deze term nu populair is, er een herziening nodig is om hem in de juiste richting te duwen.

Eén manier om het goed te doen is om een motiverende aanpak te gebruiken die inspireert en aanzet tot zelfverbetering en het vermogen om te presteren. Hoewel het ervaringen zijn die niet vrijgesteld zijn van bepaalde hoeveelheden stress, moeten ze ook vaardigheden krijgen om ermee om te gaan.

In wezen vereist het maximaliseren van de inspanningen van werknemers door competitief gedrag een adequaat ontwerp, dat we hieronder voor je beschrijven.

1. Definieer doelen en bevorder betrokkenheid

Als je als leider concurrerende strategieën wilt introduceren, is het raadzaam om eerst de componenten van de organisatiecultuur te verduidelijken. Je medewerkers moeten de waarden, overtuigingen en doelstellingen kennen die het bedrijf definiëren. BMC Health Services Research (Engelse link) benadrukt in een publicatie het belang van dit doel.

Om het concurrentievermogen in de werkomgeving te vergroten, is het raadzaam om te beginnen met een aantal voorlopige richtlijnen, zoals de richtlijnen die we hieronder noemen:

 • Leg je werknemers uit wat de doelen van het bedrijf zijn.
 • Zorg ervoor dat de doelstellingen voor het team heel duidelijk zijn.
 • Motiveer en inspireer zodat ze zich betrokken voelen bij de doelen.
 • Laat ze zien dat ze een team zijn en dat alle leden relevant zijn.
 • Houd regelmatig vergaderingen om te beoordelen hoe de doelen worden bereikt.
 • Geef de voorkeur aan het uiten van ideeën, voorstellen en meningen.

2. Creëer samenwerkende werkteams die met elkaar concurreren

Het vormen van kleine samenwerkende groepen om elkaar uit te dagen kan innovatie stimuleren. Als de kenmerken van het bedrijf het toelaten, is het een positieve strategie.

Aan de ene kant genereer je teams van mensen die synergieën zullen verenigen; aan de andere kant stimuleer je het concurrentievermogen tussen verschillende afdelingen; dit alles komt tot uiting in de productiviteit. Je kunt bijvoorbeeld de volgende stappen volgen:

 • Implementeer verschillende teams van een paar medewerkers en geef ze vergelijkbare doelen.
 • Elk team moet samenwerken om betere resultaten te behalen dan de anderen.
 • Moedig ze aan en geef ze regelmatig feedback.

3. Stel stimulansen in

Het heeft geen zin om een beroep te doen op de inzet en zelfverbetering van werknemers als we de behaalde prestaties niet belonen. Frontiers in Psychology  (Engelse link) heeft het in een artikel over stimulansen en hun voordelen, en zinspeelt erop hoe ze de motivatie verhogen. Houd hiervoor de volgende aanbevelingen in gedachten:

 • Maak gebruik van lof en verbale versterking.
 • Stel verschillende soorten stimulansen vast: Bonussen of vrije dagen bijvoorbeeld.
 • Het aanmoedigen van een groep of een persoon mag nooit betekenen dat degenen die deze doelen niet bereiken, bestraft worden.
 • Maak vanaf het begin duidelijk welke stimulansen je kunt krijgen als de vastgestelde doelen worden bereikt.

Een gezonde concurrentie in een werkomgeving is gebaat bij stimulansen en feedback van de leider.

4. Zorg voor de juiste middelen

Een organisatie moet werknemers voorzien van de juiste middelen om hun werk uit te voeren. Daarom moet je, als je een concurrerende cultuur wilt implementeren, eerst beoordelen of het bedrijf over de juiste en voldoende middelen beschikt. Efficiënt, innovatief en productief werk wordt alleen bereikt als de omstandigheden ideaal zijn. Bekijk enkele suggesties:

 • Zorg voor innovatieve media.
 • Voer audits uit om te beoordelen of de middelen van het bedrijf toereikend zijn.
 • Het is belangrijk om de voortdurende training van werknemers te implementeren en erin te investeren.
 • Houd periodieke bijeenkomsten voor werknemers om hun behoeften op dit gebied voor te leggen.

5. Bevorder een ethische werkcultuur

Onderzoek gerapporteerd in (Engelse link) Pers oonlijkheid en individuele verschillen geeft aan dat er mensen zijn met persoonlijkheidskenmerken die ideaal zijn voor een competitieve omgeving. Dat wil zeggen, er zijn mensen die zich gemotiveerd voelen in deze contexten. Anderen daarentegen voelen zich meer geremd.

Ook kunnen we niet negeren dat concurrentie tussen werknemers soms kan leiden tot oneerlijk of onethisch gedrag. Dit is een variabele die vermeden moet worden. Laten we eens kijken hoe:

 • Geef aan welke activiteiten niet mogen worden uitgevoerd.
 • Stel een document op dat de bestraffing van dit gedrag regelt.
 • Zet kanalen op om oneerlijke handelingen in dit verband te melden.
 • Implementeer preventietrainingen op dit gebied vanuit human resources.

6. Training in vaardigheden, conflictoplossing en emotionele intelligentie

Een van de meest interessante strategieën voor concurrentievermogen in de werkomgeving is training in emotionele intelligentie. Dankzij deze vaardigheden stellen we de werknemer in staat om emoties, goede communicatie, empathie en motivatie te reguleren. Een voorbeeld van deze voordelen is te vinden in onderzoek dat is uitgevoerd (Engelse link) aan de La Trobe University in Australië.

Om spanningen en problemen tussen werknemers te voorkomen, is het ook een goed idee om ze te trainen in het oplossen van conflicten. Op deze manier, en met deze twee sferen, creëer je een organisatieomgeving die gedomineerd wordt door respectvolle en gezonde concurrentie.

Soms leiden sterk concurrerende werkomgevingen tot oneerlijk gedrag, zoals pesterijen tussen werknemers.

7. Het belang van feedback

Als leider van een organisatie is het essentieel om het goede voorbeeld te geven en deel uit te maken van elke stroom en elk proces in het bedrijf zelf. Als je concurrentiekracht wilt om de efficiëntie, innovatie en betere productiviteit te verhogen, moet je feedback bieden (Hardavella et al., 2017). Neem kennis van de methodologie die je kunt volgen:

 • Verhoog de teammoraal.
 • Bevorder zelfverbetering.
 • Bied ze motiverende uitdagingen.
 • Wees constructief, positief en bemoedigend.
 • Waardeer de inspanningen van werknemers.
 • Laat ze zien dat je hun waarde vertrouwt.
 • Biedt begeleiding om hun werk te verbeteren.
 • Houd individuele en groepsbijeenkomsten.
 • Maak je zorgen over de behoeften van de werknemer.

Hoe weet je of je concurrentiestrategieën voor de werkomgeving verkeerd hebt geïmplementeerd?

Werkomgeving

Soms krijgen we bij het introduceren van nieuwe concurrentiestrategieën voor de werkomgeving mislukte resultaten. Hoe verrassend het ons ook lijkt, er zijn bedrijven die falen in deze praktijk. Wanneer een organisatie productiviteit prioriteit geeft boven de omstandigheden van werknemers, ontstaan er problemen.

Wat in deze gevallen wordt aanbevolen, is om mechanismen in te stellen om de effecten van de toepassing van een cultuur van concurrentievermogen te beoordelen. Bedrijfspsychologen of het HR-team moeten de kwaliteit van de werkomgeving beoordelen.

Het is doorslaggevend om te bedenken dat er altijd morele grenzen zijn die niet overschreden mogen worden in concurrerende arbeidssituaties. Als een werknemer zijn collega’s als “vijanden” beschouwt, zal disfunctioneel gedrag niet lang op zich laten wachten.

Een werkklimaat dat gedomineerd wordt door vijandigheid levert de organisatie geen voordelen op. Hieronder volgen dynamieken die een verkeerde toepassing van de cultuur van concurrentie aantonen:

 • Pestsituaties.
 • Gestreste medewerkers.
 • De opeenstapeling van problemen.
 • Innovatieve ideeën komen niet op.
 • Er zijn altijd interne conflicten.
 • Werknemers komen ontmoedigd aan.
 • Slechte communicatie overheerst.
 • Sommige werknemers verlaten het bedrijf.
 • Verlies van werk door angst en depressie.
 • Vertragingen en absenteïsme komen voor.
 • De productiviteit neemt niet toe.
 • Je hebt conformistische werknemers die niet hun best doen.

Hoe los je de problemen op van slecht geïmplementeerde concurrentiestrategieën voor de werkomgeving?

Als je deze problemen wilt oplossen, moet je de toegepaste concurrentiestrategieën volledig herformuleren. Om dit te doen, houd je gezamenlijke bijeenkomsten tussen alle afdelingen om de situatie te leren kennen en veranderingen door te voeren.

Houd in gedachten dat je alleen hun betrokkenheid en het succes van het bedrijf zelf zult krijgen als de werknemer wordt verzorgd en aangemoedigd.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.