De cognitieve reflectietest (CRT): een test van slechts drie vragen

Deze CRT-test bevat slechts drie vragen. Hij is ontwikkeld door een professor van Yale University en het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Het is een test van vindingrijkheid en deductie waarbij reflectie de sleutel is. Dit betekent dat je niet het eerste zegt wat in je opkomt.
De cognitieve reflectietest (CRT): een test van slechts drie vragen
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 26 juni, 2023

Laat je je meeslepen door je intuïtie? Of word je bepaald door een meer reflectieve en analytische benadering? Beide competenties zijn positief en nuttig in verschillende omstandigheden.

Soms zijn de eisen van de omgeving zo plotseling en onverwacht dat je snel moet reageren en doe je dat via ingevingen en wat bekend staat als instinct. Op andere momenten kom je echter complexere uitdagingen tegen.

Dit is het moment waarop je moet stoppen, althans voor een moment, en nadenken. Interessant is dat het in de regel vrij moeilijk is om de werkelijkheid te verwerken vanuit een meer reflectief filter.

De Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman beweert dat langzaam denken en goed nadenken vandaag de dag niet al te gewoon is, omdat onze geest te veel gewend is geraakt aan een wereld die gevoed wordt door prikkels die voortdurend veranderen en extreem snel bewegen.

De huidige wereld van technologie, sociale media en digitale roes komt onze cognitieve processen inderdaad niet bepaald ten goede.

Met het oog op deze realiteit creëerde psycholoog Shane Frederick in 2005 een test om ons vermogen tot reflectie en analyse te meten. Met dit middel toonde hij aan dat velen van ons impulsief redeneren en informatie analyseren. Maar, handelen op intuïtie is niet altijd de beste reactie. Probeer deze test en je kunt nagaan of je behoort tot het kleine deel van de bevolking dat meer logisch denkt.

Als ons vermogen tot analyse en reflectie groot is, kunnen we impulsiviteit en het risico van verkeerde antwoorden op levensproblemen verminderen.

Een test invullen
Bij aanvang van de cognitieve reflectietest komt het vaak voor dat we ons laten meeslepen door onze intuïtie. In dat geval zullen we geneigd zijn fouten te maken.

De cognitieve reflectietest (CRT)

De cognitieve reflectietest wordt vaak omschreven als de kortste van de psychometrische instrumenten. Hij bestaat uit slechts drie vragen. Het doel ervan is niet om een IQ-score te geven. Immers, intelligentie bestaat, zoals bekend, uit verschillende processen, elementen en strategieën.

Het uiteindelijke doel ervan is echter om ons in staat te stellen antwoorden te geven op specifieke problemen. De cognitieve reflectietest (CRT) is een instrument dat is ontworpen om het vermogen van mensen tot reflectie te meten, evenals hun inspanning om selectief de dwingende impulsen te volgen.

In een artikel dat professor Shane Frederick in 2005 over dit instrument publiceerde (Engelse link), definieerde hij het als een ideaal hulpmiddel om te beoordelen of we in staat zijn weerstand te bieden aan de neiging om bijna alles aan onze eigen intuïtie toe te vertrouwen.

Betekent dit dat luisteren naar de innerlijke stem die je intuïtie en je ingevingen orkestreert contraproductief is? Het antwoord is nee, maar er zijn nuances die de beroemde psycholoog Daniel Kahneman verduidelijkt. “Als we al ervaring hebben op een gebied en we kennen de regelmatigheden die het orkestreren, dan kunnen we snel reageren door ons te laten leiden door de intuïtie.”

We kunnen echter niet vertrouwen op de intuïtieve geest als we te maken hebben met onregelmatige en complexe zaken en we geen eerdere ervaring hebben op dit specifieke gebied. In feite

vereist de onzekere wereld waarin we ons tegenwoordig bevinden momenten van bezinning. Met deze test kunnen we die bekwaamheid beoordelen.

De cognitieve reflectietest maakt gebruik van talrijke mentale heuristieken. Hij probeert elk idee dat in ons opkomt te beoordelen en te analyseren.

De cognitieve reflectietest: drie vragen

De oorspronkelijke test ontwikkeld door Dr. Frederick bevat, zoals gezegd, slechts drie vragen. Om ze op te lossen stellen we voor de gegeven informatie rustig te lezen en na te denken over wat ze werkelijk vragen.

1. De knuppel en bal vraag

Een knuppel en een bal kosten samen 1,10 euro. Wetende dat de knuppel 1 euro meer kost dan de bal, hoeveel kost de bal dan?

2. De machinevraag

Als vijf machines er vijf minuten over doen om vijf voorwerpen te maken, hoe lang zouden honderd machines er dan over doen om honderd voorwerpen te maken?

3. De waterlelievraag

In een meer ligt een groep waterlelies. Elke dag verdubbelt de lap in omvang. Het duurt 48 dagen om het hele meer te bedekken. Hoe lang zou het duren om slechts HALF te bedekken?

Kind met bril
Slechts 17 procent van de mensen beantwoordt de drie vragen in de cognitieve reflectietest correct

Beredeneerde antwoorden op vragen

Voordat je de vragen in de cognitieve reflectietest beantwoordt, is het interessant om te weten dat, zoals professor Shane Frederick opmerkt, 83 procent van de mensen er meestal niet voor slaagt. Inderdaad, in hun tests toegepast op een gemeenschap van studenten van verschillende opleidingsniveaus, beantwoordde slechts 17 procent de drie vragen correct.

Ga nu na of jij één van hen bent.

Antwoord op vraag 1

5 cent (0,05)

  • Als de prijs van de bal X is, is de prijs van de knuppel X+1. Dit leidt tot de volgende vergelijking: X + X + 1 = 1,10.
  • Als je de waarde van X opruimt: 2X + 1 = 1,10 / 2X = 0,10 (Bedenk dat als je de 1 van de ene naar de andere kant overbrengt, hij van waarde verandert en van positief naar negatief gaat) / X = 0,05 ( De 2 wordt delend).

Antwoord op vraag 2

Vijf minuten

Bedenk dat één machine er vijf minuten over doet om een voorwerp te maken. Daarom zal elk van de honderd machines er ook vijf minuten over doen om een voorwerp te maken. Dit leidt tot de gevolgtrekking dat er na vijf minuten honderd voorwerpen zullen zijn.

Antwoord op vraag 3

47 dagen

Probeer de volgende redenering te visualiseren: elke dag verdubbelt de groep waterlelies in omvang. Elke dag achteruit zou dus betekenen dat de groep waterlelies met de helft afneemt. Daarom zal het meer op dag 47 halfvol zijn.

Is de test echt geldig om cognitieve reflectie te meten?

Als je de antwoorden op de cognitieve reflectietest hebt geanalyseerd, zullen ze waarschijnlijk voor de hand liggen. Maar om tot deze oplossingen te komen, moet je verschillende analytische processen toepassen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Althans niet voor de overgrote meerderheid. Op dit punt is de vraag: is de test geldig en effectief in het beoordelen van cognitieve reflectie?

Het antwoord is ja. Een studie (Engelse link) van het Centrum voor Economische Psychologie en Besliskunde van de Kozminski Universiteit (Polen) heeft de geldigheid ervan aangetoond.

Het stelde dat de test een uiterst nuttig middel is om na te gaan of er sprake is van goed analytisch of deliberatief redeneren, het soort dat ons in staat stelt impulsen of snel en intuïtief denken te beheersen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Bialek M, Pennycook G. The cognitive reflection test is robust to multiple exposures. Behav Res Methods. 2018 Oct;50(5):1953-1959. doi: 10.3758/s13428-017-0963-x. PMID: 28849403.
  • Frederick, Shane. 2005. “Cognitive Reflection and Decision Making.” Journal of Economic Perspectives19 (4): 25-42.DOI: 10.1257/089533005775196732
  • Sinayev A, Peters E. Cognitive reflection vs. calculation in decision making. Front Psychol. 2015 May 7;6:532. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00532. PMID: 25999877; PMCID: PMC4423343.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.