7 citaten van Erich Fromm over liefde

De Duitse sociaal psycholoog, psychoanalyticus en filosoof Erich Fromm had over veel zaken iets te melden, en ook over de liefde.
7 citaten van Erich Fromm over liefde
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 17 februari, 2024

De erfenis die is vervat in de uitspraken van Erich Fromm over liefde blijft ons vandaag de dag inspireren. Want als we iets moeten toegeven, is het dat liefhebben niet altijd gemakkelijk is. Het vereist moed, het vereist actie, toewijding en ook een groot gevoel van nederigheid en verantwoordelijkheid. Weinig auteurs hebben ons zoveel over dit onderwerp geleerd als Fromm zelf.

Leraar, dichter en vredesactivist Thich Nhat Hanh zei ooit dat liefhebben zonder te weten hoe lief te hebben de persoon van wie we houden pijn doet. Het meest ingewikkelde van dit alles is dat we dit proces vaak als iets passiefs zien.

Verliefd worden vertegenwoordigt voor velen de bijwerking van die verliefdheid waarbij men uitgeput en bijna verlamd is. Daar waar er geen andere optie is dan onszelf te laten gaan, te wachten tot we beantwoord, gevoed en gevalideerd worden door de geliefde, in een daad die energie, creativiteit en wederkerigheid ontbeert.

Intelligent en volledig liefhebben is het resultaat van een weloverwogen daad, een doel dat het zoeken naar uitmuntendheid vereist en tegelijkertijd eist. Als we ons beperken tot onszelf laten gaan, tot passief handelen, wachten tot de ander iets zegt, de ander iets doet, de ander raadt en antwoord geeft, zullen we uitlopen op de meest absolute frustratie.

Dit is wat de Duitse sociaal psycholoog, psychoanalyticus en filosoof Erich Fromm ons heeft geleerd in zijn boek “The Art of Loving.” Hier zijn een reeks zinnen die dit onvergetelijke werk samenvatten waarnaar het altijd de moeite waard is om terug te keren.

“Paradoxaal genoeg is alleen kunnen zijn de voorwaarde om lief te kunnen hebben”

-Erich Fromm-

Erich Fromm

Citaten van Erich Fromm over liefde

‘De kunst van het liefhebben’ is geen afzonderlijk werk binnen de enorme en interessante intellectuele erfenis die Erich Fromm ons heeft nagelaten. Het is eigenlijk een voortzetting van een ander boek, ‘The Fear of Freedom’.

In dat laatste had hij al verschillende aspecten van de menselijke natuur aan de orde gesteld. Hij voelde daarom de behoefte om dieper in te gaan op die dimensie die zo fundamenteel en essentieel is voor mensen, zoals de liefde.

Als er dus iets is dat hij boven alles zocht, dan was het om ons te leren dat liefde een kunst is, en dat het als zodanig een voortreffelijke beheersing van zowel de theorie als de praktijk vereist, omdat, en dit is belangrijk om te onthouden, liefde een kunst is. Het enige antwoord op ons bestaan, hij is degene die ons betekenis geeft, die ook betekenis geeft aan onze samenleving.

Laten we hieronder kijken welke zinnen van Erich Fromm over liefde deze ideeën het beste samenvatten.

1. Liefde is de actieve zorg voor het leven en de groei van datgene waar we van houden

Als er een interessant aspect in het boek ‘De kunst van het liefhebben’ zit, is het de stelling dat de meesten van ons niet weten hoe we moeten liefhebben. Het is misschien een wat somber idee, maar het is ook goed om stil te staan bij de sociale context waarin Fromm leefde.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog was er een groot waardenvacuüm, een existentiële crisis die een groot deel van de denkers, filosofen en psychologen dwong veel ideeën te herformuleren.

Liefde was en is daarom de motor die ons ertoe zou moeten aanzetten beter te worden. Om dit te doen zijn we verplicht actief aan onze persoonlijkheid en persoonlijke groei te werken, zodat we eerst de eigenliefde bevredigen en vervolgens de ander volledig liefhebben. Zoiets vereist ware nederigheid, moed, geloof en discipline.

2. Liefde is een activiteit, geen passief effect, het is een continu wezen, geen plotseling begin

Wij hebben er in het begin op gewezen. Verliefd zijn mag geen passieve daad zijn, zoals iemand die zichzelf zomaar laat gaan, zonder iets anders te doen. Integendeel, het is een daad waarvan de vreugde een grote mate van beweging, wil en uitwisseling kent.

Dit is weer een van de meest representatieve uitspraken van Erich Fromm. Daarin spoort hij mensen aan om de wolk waarin we zijn geïnstalleerd buiten beschouwing te laten om die relatie te versterken, om inspanningen te leveren, om samen hand in hand aan hetzelfde project te werken en alledaagse scheppers te zijn van onze eigen relatie.

Verliefd stel dat de citaten van Erich Fromm vertegenwoordigt

3. Liefde uit de kindertijd volgt het principe: ” Ik heb lief omdat zij van mij houden.” Volwassen liefde…

“Kinderliefde volgt het principe: ‘ Ik heb lief omdat er van mij gehouden wordt.’ Volwassen liefde gehoorzaamt het principe: ‘ Ik word geliefd omdat ik liefheb.’ Onrijpe liefde zegt: ik hou van je omdat ik het nodig heb. Volwassen liefde zegt: ‘ Ik heb het nodigjou omdat ik van je hou.’liefde’.

-Erich Fromm-

Een citaat van Erich Fromm dat zich niet uitsluitend beperkt tot het gebied van emotionele relaties. In werkelijkheid heeft het veel te maken met de manier waarop mensen zich verhouden tot hun eigen samenleving: ze doen dat meer uit noodzaak of uit gevoel van gemis dan uit altruïsme, eerder dan uit authentieke liefde voor hun medemensen.

Deze manier van liefhebben, die gebaseerd is op behoefte, is voor Fromm iets pathologisch. Het betekent dat we niet voor ons zorgen of ons niet begrijpen, het betekent dat we verwachten dat anderen de verantwoordelijkheid nemen voor wat wij niet kunnen bieden en dat in werkelijkheid binnen ons verantwoordelijkheidsgebied valt.

“De eerste stap is het besef dat liefde een kunst is, net zoals het leven een kunst is. Als we willen leren liefhebben, moeten we op dezelfde manier te werk gaan als we te werk moeten gaan als we een andere kunst willen leren, zoals zoals muziek, schilderkunst, timmerwerk of de kunst van de geneeskunde of techniek”

-Erich Fromm-

4. Als twee mensen die vreemden zijn geweest…

“Als twee mensen die vreemden zijn geweest… plotseling de muur tussen hen laten breken zodat ze elkaar kunnen voelen en ontdekken, zal dit een van de meest opwindende ervaringen in het leven zijn.”

-Erich Fromm-

Dit is weer een van de mooiste Erich Fromm-zinnen. Het vertelt ons over intimiteit. Het wonder dat meestal begint met aantrekking en wordt voltooid met een diepere ontmoeting die de huid en de seksualiteit zelf overstijgt. We praten over de emotionele verbondenheid, de ontdekking van de ander als persoon in al zijn nuances, met zijn deugden, zijn gebreken, zijn essentie…

We praten over de intimiteit waarin het vertrouwen wegglijdt, de aanraking waardoor de haren op de huid overeind gaan staan, of een ontspannen en nostalgisch gesprek dat door die gaten in de lucht sluipt, sterren genoemd.

5. Liefde is niet in wezen een relatie met een specifiek persoon

“Liefde is in wezen niet een relatie met een specifiek persoon. Het is een houding, een karakteroriëntatie die het type relatie bepaalt dat een persoon heeft met de wereld als geheel, niet met een liefdesobject.”

-Erich Fromm-

Iets wat Fromm ons in zijn werk wil laten begrijpen, is dat mensen liefde zien als een object en niet als een vermogen. Liefhebben is geen dynamiek die beperkt is tot de relatie die we opbouwen met onze partners, onze ouders of onze kinderen.

‘Liefhebben’ betekent ons bestaan verrijken. Het is een houding die in staat is deze wereld een betekenis te geven, een doel dat in staat is de samenleving te transformeren. Echter, zoals Fromm ons uitlegt, hebben we in deze moderne cultuur alles gecommercialiseerd in ons verlangen om onze eigen behoeften te bevredigen, inclusief liefde.

6. Het is paradoxaal dat twee wezens één worden en tegelijkertijd twee blijven

Getekend stel

Dit is weer een van de bekendste uitspraken van Erich Fromm over liefde en ook een van de meest tot nadenken stemmende. Zoals we al weten, is een verleiding waar we vaak in trappen het verwateren van onszelf in de geliefde, vooral aan het begin van de relatie. Het is een entropisch proces dat een einde maakt aan de eigen identiteit, dat essenties, vrijheden en waardigheden opslokt.

We mogen niet vergeten dat de authentieke kunst van de liefde erin bestaat onszelf te blijven, maar betrokken te zijn bij hetzelfde project. Twee zijn met dezelfde toewijding, twee zijn die gericht zijn op de verantwoordelijkheid om de eigen groei en die van het koppel te faciliteren…

7. Er is een groot verschil tussen verliefd worden en verliefd blijven

meisje met een blad dat nadenkt over de zinnen van Erich Fromm

Voor Fromm is er een groot verschil tussen verliefd worden en verliefd blijven. Bedenk dat als de relatie begint met seksuele aantrekkingskracht en de daad wordt voltrokken, de band op de een of andere manier in gevaar komt.

Fromm legt ons in ” De kunst van het liefhebben” uit dat we, om een volwassen, wijze en verantwoordelijke liefde te ontwikkelen, aan vier essentiële dimensies moeten werken.

Dit zijn zorg, verantwoordelijkheid, respect en kennis. Bij veel gelegenheden vinden we echter een liefde zonder intimiteit die alleen gebaseerd is op louter behoefte, die wordt geconsumeerd met de seksuele daad.

Dit is een liefde voor consumptie, voor gebruik en weggooien. Waar passie kan verschijnen, maar ook gemakkelijk kan worden vertroebeld door wantrouwen en onwetendheid jegens de ander. Een liefde die nooit vorm krijgt, voordat ze opnieuw wordt gerecycled.

Van hun kant zullen degenen die weten (en willen) verder gaan dan de aanvankelijke seksuele aantrekkingskracht en opwinding, proberen authentieke intimiteit te creëren. Ze zullen proberen een vakman te zijn om van verliefdheid een echte liefde te maken, een volwassen en moedige liefde.

Tot slot hebben we in deze uitspraken van Erich Fromm geleerd dat liefde niet alleen een daad van meesterschap is, waarin praktijk en theorie onder de knie kunnen worden. De kunst van het liefhebben formuleert men ook wel als een actieve en verantwoordelijke houding ten opzichte van het leven en de samenleving zelf.

Het is een transformerende kracht die bewustzijn en non-conformisme vereist, die schreeuwt om creativiteit en niet om passiviteit.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.