Betreur het nooit een goed mens te zijn

Betreur het nooit een goed mens te zijn

Laatste update: 22 januari, 2018

Betreur het niet een goed mens te zijn. Hoe vaak heb je gedacht dat het niet de moeite waard is om een goed mens te zijn? Dat er altijd wel iets tegenzit. Dat goede bedoelingen niet altijd gepaard gaan met erkenning. En niet alleen met erkenning … in veel gevallen zul je je zelfs gerealiseerd hebben dat je bedoelingen de ander niet eens zijn opgevallen.

Als onze vriendelijke gebaren niet worden opgemerkt door onze omgeving, nemen frustratie en onvermogen de macht over ons lichaam en onze geest over. Vooral als dit gedurende opeenvolgende tijd gebeurt en bij mensen van wie we het meest houden. Desalniettemin, mensen die graag voor anderen zorgen en willen dat anderen zich goed voelen, zouden deze opwellingen van ‘liefde’ en de drang om voor de ander te zorgen niet moeten tegenhouden, alleen omdat het niet door anderen wordt opgemerkt.

De ‘eerlijke-wereld-theorie’ creëert onmiskenbaar een cognitieve bias die we allemaal op de een of andere manier gebruiken om informatie te verwerken. Vaak verwachten we te krijgen wat we anderen geven. Alsof het zou gaan om een exacte wiskundige berekening. We voeden de gedachte dat we altijd zullen krijgen wat we verdienen, terwijl dat niet zo is. Was de wereld maar een eerlijk ecosysteem, met duidelijke vooraf gestelde wetten die ons vertellen wat we kunnen verwachten. Dat is echter niet het geval.

Het moeilijke aan een goed mens zijn in een oneerlijke wereld

De wereld is niet zo gemaakt. De wereld verrast ons met zijn krachtsverhoudingen en de scala aan prioriteiten van zijn inwoners. Inwoners die in veel gevallen het eigenbelang vóór ‘gerechtigheid’ laten gaan of die een speciale gevoeligheid tonen voor de fouten en onbeschaamdheid van anderen. Inwoners die vaak (bewust of onbewust) de goedheid van anderen bestraffen, wanneer ze geen gebaren eerbiedigen die ontstaan uit slechtheid of haat.

Vrouw op schommel bij ondergaande zon

In feite neigen we ertoe te denken dat goede mensen beloond zullen worden en slechte gestraft. Er is echter geen dergelijke wet in het leven. Het leven verrast ons met zijn toeval en zijn willekeur. Dit idee creëert ten onrechte veel verwachtingen die ver van de werkelijkheid afstaan. Het is alsof we het vanzelfsprekend vinden wat er met ons gaat gebeuren.

Het leven is niet eerlijk in dit opzicht. Er zijn goede mensen die afzien en slechte mensen die zegevieren in een wereld die soms verwarrend is. Dit betekent echter niet dat het geen zin heeft om een goed mens te zijn, dat het niet waardevol is of niet gewaardeerd of erkend wordt. Het is een onomstotelijke noodzaak die een ander karakter aan menselijke relaties geeft.

Goedheid keert altijd naar je terug

Een goed mens brengt licht en glans in een relatie. Betreur nooit dat je goedhartig bent, alleen maar omdat je vaak het gevoel hebt dat je goedheid niet door anderen wordt opgemerkt en gewaardeerd. Er zijn altijd mensen die je goede bedoelingen zullen waarderen. Daarom is het belangrijkste, zoals je je wel kunt voorstellen, niet dat anderen erkennen hoe je bent, maar dat jij je op je gemak voelt met jouw eigen manier om van het leven en van anderen te houden.

Een goed mens zijn betekent het terugkrijgen van de ‘goedhartige’ pijlen die we de wereld inwerpen met onze kwetsbare boog. De pijlen die we werpen keren altijd naar ons terug als toestand van vrede en rust. Zolang dat wat we doen puur is en zonder belang voor erkenning door anderen, zullen we ons goed kunnen voelen met onze goedhartigheid en zullen we er geen spijt van krijgen. Vergeet niet dat het de kracht heeft om ons te troosten, zelfs tot in het diepst van onze ziel.

Vrouw die over een klaprozenveld springt omdat ze een goed mens is

Als ik doe wat ik doe gewoon omdat het goed voelt, ben ik eerlijk tegenover mezelf en tegenover anderen. Desalniettemin, als we iets van iemand anders willen, dan kunnen we er altijd om vragen. Wellicht herken je jezelf in dit voorbeeld: er zijn mensen die, om liefde en aandacht van hun partners te krijgen, heel attent met hen zijn. En als hun partners dit niet terugdoen, worden ze boos en geven ze de ander de schuld dat hij of zij niet attent is.

Soms verhullen we manipulatie met overdreven goedaardigheid

Heel vaak vermomt manipulatie zich als tedere goedheid en dit leidt tot misverstanden, discussies en buitensporig energieverbruik. Hier kan simpelweg een eind aan gemaakt worden door een eenvoudige en eerlijke verklaring van je eigenlijke bedoelingen.

Als ik wil dat de ander attent is, kan ik erom vragen, maar ik zal moeten accepteren dat het dan op een geforceerde en onnatuurlijke manier kan overkomen. Wil ik dat?

Samen onder de parasol

Misschien is het beter voor onze geestelijke gezondheid om te accepteren dat de ander zijn dankbaarheid hoogstwaarschijnlijk niet zal tonen op de manier en op het moment waarop wij dat zouden willen. Een goed mens zijn met dat niveau van puurheid houdt in dat we het niet erg vinden om iets terug te krijgen dat een ‘soortgelijke’ waarde heeft, hetgeen een daad van authenticiteit is die we niet kwijt zouden moeten raken.

Als je aardig bent alleen maar om er iets voor terug te krijgen, wees dan eerlijk naar jezelf en overweeg hoe je eerlijker kunt zijn zonder je toevlucht te nemen tot die kleine manipulaties die uiteindelijk zoveel schade aan kunnen richten bij jezelf en bij de ander. Bovendien…je zal het nooit betreuren een goed mens te zijn. Goedheid keert altijd naar je terug in de vorm van innerlijke rustThis might interest you...

De gave van goede mensen zit in de details
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
De gave van goede mensen zit in de details

Goede mensen hebben geen spandoek bij zich en praten ook niet al te veel over zichzelf. Soms maken ze de fout om zichzelf iets te veel te verwaarlo...