Goede mensen brengen geluk, slechte mensen lessen

Goede mensen brengen geluk, slechte mensen lessen

Laatste update: 19 november, 2016

Bestond er maar een voorwerp waarmee je kon meten hoe goed of slecht iemand is. Konden we egoïsme maar opspeuren zodra het in onze buurt aanwezig zou zijn. Konden we deze metingen maar gebruiken om met respect naar de mensen om ons heen goede beslissingen te nemen.

Aangezien dit echter allemaal onmogelijk is, blijven we achter met het geluk en de leringen die goede mensen ons brengen en de lessen die we hebben geleerd van mensen die op een slechte manier met ons zijn omgegaan.

Eén ding dat namelijk hoe dan ook duidelijk is, is dat niemand geheel goed of slecht is, maar dat we als mensen binnen onze relaties soms de neiging hebben om ervoor te kiezen om ons slecht te gedragen of prioriteit te geven aan de verkeerde gevoelens.

In meer of mindere mate zal elke persoon die op ons pad komt een kans hebben om ons iets te leren, zelfs als hij niet in staat is ons datgene te geven wat we van hem wilde krijgen.

Vlinders

Aan de mensen die ons helpen groeien: een glimlach

Goede mensen zijn degenen die grootmoedigheid, nederigheid en oprechtheid uitstralen. Dit zijn de mensen die ons met behulp van hun glimlach weer in elkaar zetten. Deze mensen zijn zeer zeldzaam, maar ze kunnen ons met hun mooie harten weer helemaal heel maken.

We zouden deze mensen wederkerigheid, aandacht en genegenheid moeten bieden. Dankzij hun gebaren wordt ons leven namelijk gevuld met eerlijkheid en empathie, aspecten die beide essentiële steunpilaren zijn van geluk.

Er zijn mensen, heel weinig mensen, die hun gezichten wanneer ze lachen vullen met een afwezigheid van kwaad die meestal niet afkomstig is van volwassenen. Een vriendelijke gezichtsuitdrukking die kalmerend is. De mensen die dit doen, zorgen er wanneer ze lachen voor dat je struikelt richting welzijn en onmiddellijke hechtheid. Ze geven hun ziel, omdat ze dit kunnen.

Aan de mensen die ons pijn doen: vaarwel

Er bestaan ook mensen die hun relaties met anderen hebben bevlekt met egoïsme en soms zelfs kwaadaardigheid (eigen belang, beledigingen, kritiek, teleurstellingen etc.). Dit zijn de mensen die ons leren hoe belangrijk het is om een stempel bij anderen achter te laten, geen littekens.

Hoe het ook zij, negatieve ervaringen maken deel uit van onze realiteit en we moeten er daarom mee leren leven. We zouden deze ervaringen moeten gebruiken om levenslessen te leren die ons helpen verder te gaan op onze reis.

Het is het niet waard om niet stil te kunnen zitten van de pijn, om voortdurend bezig te blijven met wat we gezien zouden moeten hebben, maar helaas niet hebben gezien of waar we niet in wilden geloven. Wanneer zich een situatie voordoet die voortkomt uit een negatieve relatie of uitwisseling, dan veroorzaakt deze situatie veel ellende. In plaats van deze situatie echter nog erger te maken, kunnen we het beter zien als een leerervaring.

In die zin zouden we na moeten denken over het idee dat het helemaal niet zo moeilijk is om de goede dingen die gebeuren onder ogen te komen. Accepteren dat we ergens van weg moeten lopen kan echter zeer ingewikkeld zijn.

Sterren

Elke situatie, elk persoon en daardoor ook elk gevoel zit vol intense nuances die ons leerproces van het ene ritme naar het andere ritme begeleiden, waardoor we steeds meer waarde hechten aan de lessen die onze emotionele volwassenheid zuiveren.

Gedurende ons leven zullen we onszelf zowel in positieve als in negatieve relaties bevinden, waardoor het opbouwen van andere vriendschappen nog belangrijker, volwassener en bedachtzamer wordt. Naarmate we volwassen worden, beginnen we dus steeds meer waarde te hechten aan de kwaliteit van de mensen en vrienden om ons heen in plaats van de hoeveelheid vrienden en mensen die we om ons heen hebben. We beginnen onszelf te hechten aan de mensen waar we onszelf beter in kunnen herkennen.

Vrijheid

Vriendelijkheid en wederkerigheid zijn gebaseerd op respect voor andere mensen en op het ontwikkelen van aardigheid. Dit is het fundament van oprechtheid, van gevoelens die uit het hart komen en die ons helpen om een eredivisieteam te vormen dat ons kan helpen het leven te confronteren.

Vergeet niet wat we aan het begin van dit artikel ook al zeiden, dat mensen niet zwart-wit zijn, maar juist bestaan uit verschillende tinten. Ook al bestaan er mensen die zich niet altijd van hun beste kant laten zien, dit kan natuurlijk komen doordat ze op dat moment, of vlak daarvoor, een slechte keuze hebben gemaakt.

Zoals ook wel gezegd wordt: alle mislukte relaties doen pijn, maar iemand verliezen die in werkelijkheid eigenlijk helemaal niet goed voor ons was, is juist een overwinning, geen verlies. Daarom zouden we de dingen die ons lessen en wederkerigheid bieden altijd moeten waarderen, of liever gezegd, de dingen die iets aan ons leven toevoegen in plaats van ons leven leger te maken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.