Beter communiceren met drie innovatieve technieken

Beter communiceren met drie innovatieve technieken

Laatste update: 09 november, 2018

Beter communiceren is een manier om je leven makkelijker en bevredigender te maken. Veel van onze problemen met anderen, en zelfs met onszelf, komen namelijk voort uit ons onvermogen om goed te communiceren. Deze eigenschap is erg bepalend omdat we door middel van verbale en non-verbale taal aan de wereld laten zien wie we zijn.

Goede communicatie vergemakkelijkt en bevordert wederzijds begrip. Communicatie stelt ons in staat om onszelf en anderen te begrijpen. Het stelt ons in staat om op het juiste moment uit te drukken wat we willen uitdrukken. Bovendien helpt het anderen om de boodschap die we proberen over te brengen correct te interpreteren.

“Ik wantrouw het onvermogen om te communiceren. Het is de bron van alle geweld.”

-Jean Paul Sartre-

De twee zijn aan elkaar verbonden. Om goed te kunnen communiceren, moet je ook kunnen luisteren naar anderen en de dingen die ze zeggen goed interpreteren. Dit lijkt simpel, maar zo simpel is het niet. Om dit te kunnen bereiken, moet je jezelf namelijk ontdoen van vooroordelen en filters die ervoor kunnen zorgen dat je de dingen die anderen zeggen verdraait.

De beste reden om hier energie in te steken, is omdat goede communicatie je kwaliteit van leven verhoogt. Als je in staat bent om jezelf op een oprechte manier uit te drukken, voel je je vrijer. De last die je draagt is verminderd. Er zijn geen dingen die je niet hebt gezegd maar wel had moeten zeggen.

In dit artikel delen we daarom drie technieken die je kunnen helpen om je communicatievaardigheden te verbeteren.

1. Beter communiceren: vervangen

Deze strategie houdt in dat je bepaalde woorden, gebaren en gedrag, vervangt door andere opties. We beschikken allemaal over een soort intern alarm dat ons laat weten wanneer we slecht communiceren.

Collega's die met elkaar communiceren

Het idee is om vast te stellen welke elementen er in het spel zijn gekomen op het moment dat je communicatie minder effectief werd. Houd hierbij ook rekening met de mogelijke missers van je gesprekspartner. Wanneer vond de miscommunicatie plaats? Heb je woorden of zinnen gebruikt die de andere persoon dwars kunnen zitten? Welk gebaren, taal en houdingen heb je gebruikt?

Deze vragen kunnen je helpen om tot waardevolle conclusies te komen waarmee je je communicatie kunt verbeteren. De uiteindelijke bedoeling hiervan is om negatief gedrag, dat je ervan weerhoudt helder, open en assertief te communiceren, te vervangen door ander gedrag.

2. Beter communiceren: toevoegen of weglaten

Als je je communicatie wilt verbeteren, dan moet je je met name richten op het volume waarmee je dingen zegt en hoeveel je zegt. Beter communiceren kan dus door te identificeren of er iets ontbreekt uit de dingen die je zegt, of dat er dingen onuitgesproken zijn gebleven.

In principe is het de bedoeling dat je je richt op de basiseenheid: het woord. Gebruik je maar een paar woorden of juist heel veel? Gebruik je voldoende woorden om begrepen te worden of probeer je alleen de nodige woorden te gebruiken? Of ben je juist geneigd om alles tot in de puntjes uit te werken, zodat je gesprekspartner je beter kan begrijpen? Gebruik je buitensporige woorden?

Als je beter wilt communiceren, dan moet je ook goed kijken naar je non-verbale taalgebruik. Ook hier kan het namelijk zijn dat je dingen onbewust weglaat of onnodig toevoegt.

Als je niet heel expressief bent, dan komt dit misschien doordat je niet echt betrokken bent bij hetgeen je probeert te zeggen. Misschien ben je niet zelfverzekerd genoeg om je gevoelens te uiten. Als je juist overdreven expressief bent, dan kan het zijn dat je met je manier van communiceren anderen intimideert of verstikt.

3. Beter communiceren: elimineren

Sommige aspecten maken nu eenmaal deel uit van onze manier van zijn. Je kunt en mag deze aspecten niet kwijtraken omdat ze een essentieel onderdeel vormen van je identiteit. Bepaald gedrag zul je echter moeten elimineren als het je doel is om beter te communiceren. We hebben het in dit geval ook over momenten waarop je eigen angst je ervan weerhoudt je gevoelens te uiten.

Man die laat zien dat hij zijn mond houdt

De angst om onze gevoelens en gedachtes uit te drukken, is geworteld in neuroticisme. Eigenlijk horen we ons onder alle omstandigheden te kunnen uiten. Waar we zelf een keuze in hebben is, hoe we onszelf uiten. Het klopt dat niet iedereen vloeiend kan communiceren. We zouden echter allemaal in staat moeten zijn om wat er zich in onze binnenwereld afspeelt te delen met anderen.

Het is daarom beter om gedrag dat ervoor zorgt dat we zwijgen wanneer we eigenlijk onze mond willen opentrekken, te elimineren (of dit op zijn minst proberen te doen). Iedereen heeft het in zich om te spreken wanneer hij daar behoefte aan heeft. Het is misschien een stap die kracht en karakter vereist, maar het is wel de moeite waard.

Maak jezelf deze drie technieken eigen en pas ze toe in je dagelijks leven. Zodoende zullen ze je vast en zeker helpen om beter te leren communiceren. Het is de moeite meer dan waard om dit te doen, omdat goede communicatie je relaties met anderen verrijkt. Bovendien zul je ook in staat zijn om je interne dialoog te verbeteren en gedrag te ontwikkelen dat overeenkomt met je waarde en interesses. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.