De introverte persoonlijkheid begrijpen met 6 interessante boeken

De introverte persoonlijkheid begrijpen met 6 interessante boeken
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 27 december, 2022

Boeken over de introverte persoonlijkheid zijn een goede manier om vele verkeerde mythes over dit persoonlijkheidstype af te breken. Het is bijvoorbeeld niet waar dat introverte personen het haten om met mensen om te gaan. Ze zijn ook niet allemaal verlegen of gebruiken stilte als een schild. Onze samenleving heeft lange tijd extraverte karaktertrekken gewaardeerd. Dat is de reden waarom het de moeite waard is om de introverte kant iets meer te gaan ontdekken.

Velen van ons maken de vergissing om deze twee verschillende persoonlijkheidstypes als volledige tegenpolen te zien. Maar eigenlijk moeten we onthouden dat we ons allemaal in een spectrum bevinden. Je kan dus ofwel extravert of introvert gedrag vertonen. Dit is ook afhankelijk van de context en van de situatie. Maar de kans is toch groot dat we ons eerder aan het ene uiteinde van het spectrum bevinden dan aan het andere.

“Verlegenheid is de angst voor sociale afkeuring of vernedering, terwijl introversie een voorkeur is voor omgevingen die niet overdreven stimulerend zijn. Verlegenheid is inherent pijnlijk; introversie niet.”

-Susan Cain-

We moeten van bij het begin één ding duidelijk stellen. De vele informatie die je over dit onderwerp kan vinden, heeft meer te maken met “populaire psychologie” dan met wetenschappelijke studies die op onderlinge toetsing gebaseerd zijn. Het is lang geleden sinds Carl Jung de termen “introversie-extraversie” introduceerde in zijn boek, Psychologische Types. Het is echter niet eens zo lang geleden dat men de interesse in de introverte persoonlijkheid opnieuw opgepikt heeft. Het begon rond het jaar 2000.

Een nieuwe start sinds 2000

Op dat moment begon men met neuropsychologisch onderzoek uit te voeren in een poging te verklaren hoe introverte hersenen informatie verwerken. Het is ook dezelfde gouden eeuw waarin een aantal boeken uitgegeven werden. Een voorbeeld is het boek van Susan Cain “Stilte: De kracht van introverte personen in een wereld die niet kan ophouden met praten.” En beetje bij beetje zagen we een volledig nieuwe wetenschap ontstaan over de introverte persoonlijkheid.

Het is ook de moeite waard om erop te wijzen dat tegenwoordig de onbetrouwbare en de kwaliteitsvolle onderzoeksgegevens met elkaar verward raken. We merken dit niet zonder reden op. Het komt vaak voor dat je klassieke artikelen ontdekt die de introverte persoonlijkheid bekijken alsof het verbazingwekkende, magische deugden bezat. Maar eigenlijk moeten introverte mensen net als extraverte personen met al hun beperkingen omgaan. Ze zetten zich in om zichzelf met al hun beste en slechtste vaardigheden een beetje beter te leren kennen. Bovendien leren ze ook strategieën om hun hoogste potentieel te bereiken.

Eén manier om de laatste paar dingen te doen is door enkele van de leerzame boeken en wetenschappelijke, getoetste tijdschriften te lezen die overal ter wereld verkrijgbaar zijn.

De beste boeken om de introverte persoonlijkheid te begrijpen

De beste boeken om de introverte persoonlijkheid te begrijpen

Misschien heb jij het niet gemerkt. Maar onze meest klassieke literatuur heeft altijd enkele onvergetelijke hoofdpersonages bevat die duidelijk introverte mensen waren. Je hebt bijvoorbeeld Jane Eyre van Charlotte Brontë, het portret van de “Great Gatsby” van F. Scott Fizgerald, Anne Elliot uit de roman Persuasion van Jane Austen of de rijke karakters die Virginia Woolf in The Waves op zo’n krachtige manier beschreef.

Dit waren allemaal fascinerende figuren. Ze gaven enkele geweldige lessen over hoe we dingen te boven kunnen komen. Natuurlijk voerden  ze ook een gevecht in de ingewikkelde psychologische wereld die hen vaak wegduwde van hun eigen maatschappij. Dat laatste gevoel, het gevoel om niet begrepen te worden, is het meest kenmerkende aspect van een introverte persoonlijkheid.

Het is ook het vertrekpunt voor vele boeken van psychologen en journalisten die in dit onderwerp gespecialiseerd zijn. Zij proberen te verklaren waarom dit gevoel bestaat en hoe men de waarden van dit persoonlijkheidstype kan gebruiken om succes te behalen. We zullen nu enkele boeken bekijken. Ze kunnen je helpen om de introverte persoonlijkheid veel beter te begrijpen.

1. Stil: de kracht van introverte personen in een wereld die niet kan ophouden met praten, Susan Cain

Susan Cain wijst op één interessant aspect. Introversie en extraversie zijn geen tegengestelde polen. Eigenlijk zijn het twee dimensies die bij iedereen van ons en op veel verschillende manieren kunnen optreden. Maar je moet die perfecte plek vinden die jou op de beste plaats zet om jezelf te ontwikkelen. Op die manier kun je op psychologisch en sociaal vlak groeien.

Stilte is een inspirerend boek. Het heeft een duidelijk begin gemarkeerd en probeerde vele foute ideeën te verhelderen. Voorbeelden hiervan zijn dat introverte mensen geen sociale vaardigheden hebben. Of dat mensen met dit persoonlijkheidstype weinig kansen maken om machtsposities in te nemen omdat ze de eigenschappen niet bezitten die een leider bepalen.

2. De hooggevoelige persoon: hoe overleven wanneer de wereld jou overweldigt, Elaine Aron

Op deze website hebben we waarschijnlijk al ergens anders over het boek De hooggevoelige persoon gesproken. Wetenschappers schatten dat tussen de 60 en 70% van de introverte mensen hooggevoelig is. Niet alle introverte personen zijn hooggevoelig. Toch kan dit boek je helpen om de introverte persoonlijkheid veel beter te begrijpen. Want het bundelt strategieën en theorieën over dit onderwerp.

Interessant boek over de introverte persoonlijkheid

3. Introverte kracht: waarom is jouw innerlijke leven jouw verborgen kracht, Laurie Helgoe

Laurie Helgoe is een psychologe. Ze is bekend wegens al haar werk over de introverte persoonlijkheid. In Introverte Kracht legt ze uit hoe ze van hun innerlijke kracht kunnen profiteren. Ze heeft het over hoe je jouw energie via eenzaamheid en reflectie een uitweg kan geven zodat je je hoogste potentieel kan bereiken en in je persoonlijk en professioneel leven betere relaties kan hebben.

Het is een praktisch boek. Ze legt uit hoe de samenleving zich altijd meer gericht heeft op extraverte persoonlijkheden. Bovendien toont ze ook aan hoe we die focus kunnen beginnen veranderen.

“Als een introverte persoon kan je je eigen beste vriend of je ergste vijand zijn. Het goede nieuws is dat we ons eigen gezelschap meestal leuk vinden, een kwaliteit die extraverte mensen vaak benijden. We vinden troost in eenzaamheid en weten hoe we onszelf tot rust kunnen brengen.”

-Laurie Helgoe-

4. De ontwaakte introverte persoon, Arnie Kozak

Om één eenvoudige reden is dit boek fantastisch. Het geeft jou technieken voor mindfulness die bedoeld zijn voor introverte mensen. Bovendien probeert het ook om alle natuurlijke vaardigheden van de introverte personen te stimuleren. We hebben het over de kracht om te observeren, de creativiteit en de introspectie. Op die manier kun je succes behalen en kan je al die ingebouwde talenten in handige instrumenten omzetten voor je dagelijks leven.

5. Het introverte voordeel: hoe stille mensen in een extraverte wereld kunnen overleven, Marti Olsen Laney

Dr. Marti Olsen Laneu is nog een andere auteur die heel bekend is omdat ze het publiek interessante studies over de introverte persoonlijkheid gebracht heeft. In haar vele publicaties verschaft ze strategieën voor een ruim aantal factoren. We geven je hier dus enkele voorbeelden:

  • Je zelfvertrouwen verbeteren in de door extraversie gedomineerde gebieden.
  • Overleven op plaatsen waar lawaai en te veel stimulatie de norm zijn.
  • En een laatste aspect. Situaties het hoofd bieden waarin introverte mensen het gevoel hebben alsof hun energie uit hen lekt. Dat kunnen werkvergaderingen, feestjes, publieke evenementen, en vele andere dingen zijn…
De gaven van het introverte kind

“Een risico van stil zijn is dat andere mensen jou kunnen bekijken als verveeld, verlegen of depressief.”

-Arnie Kozak-

6. De verborgen gaven van het introverte kind: hoe jouw kind helpen overleven in een extraverte wereld, Marti Olsen Laney

Om te eindigen zetten we nog een boek van Dr. Olsen Laney op deze lijst. Het boek stelt een echt belangrijke vraag: hoe kan jij je introverte kind helpen? Meestal zal je zien dat een introvert kind in de klas of in het park afgezonderd is van alle anderen en opgesloten in zijn eigen wereld. Daar is niets mis mee. Maar je kan hen vanaf een vroege leeftijd een aantal strategieën geven. Want dit zal hen helpen om zichzelf beter te leren kennen en het beste te halen uit hun talenten.

Dit boek is perfect voor moeders, vaders en opvoeders. Het is een eenvoudige gids waarmee je de gezinsdynamiek en de sociale dynamiek kan verbeteren. Dit boek is echt interessant en bovendien heel handig.

Vóór we afsluiten, willen we vermelden dat er nog veel ander materiaal bestaat over de introverte persoonlijkheid. Het zijn allemaal interessante en belangrijke boeken die je zullen helpen om jezelf een beetje beter te leren kennen. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.