De beste daad voor het hart is om anderen te helpen vliegen

De beste daad voor het hart is om anderen te helpen vliegen

Laatste update: 30 augustus, 2016

Helpen verzacht en beloont, maar het is niet altijd makkelijk. Soms moet de persoon zich eerst bewust zijn dat hij of zij hulp nodig heeft en dat het grijpen van een helpende hand niet gelijk is aan zwakheid, maar juist aan kracht. Het houdt ook in dat je inspanningen, tijd en emoties investeert. Maar dit zijn geen al te zware lasten.

Het leven zelf zou altijd een natuurlijke ontmoetingsplaats moeten zijn voor liefde en respect, waar universele empathie die stilzwijgende kracht in onze harten is, die ons toestaat onze vriendelijkheid volledig te uiten.

We weten dat het niet makkelijk is en soms zijn we vervuld van expressieve uitdrukkingen die we graag delen op onze sociale netwerken, maar meestal vergeten we ze daarna.

Soms is het onze eigen familie of onze eigen vrienden die wat hulp nodig hebben om te kunnen vliegen. Soms zijn zij degene die te maken hebben met depressie of het verlangen nar begrip, steun en intimiteit. Of misschien maken onze puberende kinderen een moeilijke periode door, misschien worden ze op school gepest of ervaren ze voor het eerst emotionele teleurstelling. Het is makkelijk over het hoofd te zien, omdat we geen tijd hebben, omdat we ons meer richten op andere zaken.

Het hart heeft ogen nodig om te zien en innerlijke vrijheid om te voelen. We moeten onszelf ontdoen van het oppervlakkige om te zorgen voor het noodzakelijke, zodat de goedheid, iets wat alle mensen van nature in zich hebben, ons toelaat om mensen in nood te helpen.

Leer om vanuit je hart te luisteren

Vrouw bij Kaars

Misschien heeft je beste vriendin een grote glimlach op haar gezicht terwijl ze met je praat en klinken haar woorden klinken, maar kijk je in haar ogen en voel je dat er elk moment een traan kan vallen.

Het hart dat weet hoe het moet luisteren is wijs en vrij van egoïsme, onbewust van het gesloten universum dat alleen voedt als dat nodig is. Goedheid weet hoe het moet voelen en kan tussen de regels doorlezen.

Het voelen van emoties in anderen is een gave die door spiegelneuronen en empathie in onze sociale geest is geïnstalleerd. We komen allemaal op de aarde met de wetenschap hoe je zo’n basisemotie zoals verdriet, kwaadheid, liefde of angst kunt herkennen, maar soms -door sociale, educatieve of persoonlijke invloeden- zijn er mensen die zich alleen maar op zichzelf richten, op ik voel wat ik nodig heb en wat ik wil. Het zijn deze thema’s die de structuur van hun leven bepalen.

Om te leven vanuit het hart hoef je niet naïef te zijn, zoals veel mensen denken. Gevoelig zijn is niet hetzelfde als zwak zijn en het helpen van anderen betekent niet dat je toelaat dat mensen misbruik van je maken. Zeker niet. Zij die hun leven vanuit het hart opbouwen, zijn duidelijk over de volgende aspecten:

Vrouw met Vogel

Ik help je omdat ik mezelf help

Degene die zijn hand reikt naar degene die het nodig heeft doet dit niet om er iets voor terug te krijgen. Ze doen het omdat het deel uitmaakt van wie ze zijn, omdat ze niet anders kunnen. Ze verwachten niet dat ze er iets van materiële waarde voor terugkrijgen en ook zijn ze niet op zoek naar complimenten.

De grootste beloning is het gevoel dat je nuttig bent. Als we ons hoofd wegdraaien en doen alsof we niet zien dat iemand het moeilijk heeft, zou het tot innerlijke dissonantie leiden. Het zou tegen onze waarden in gaan.

De daad van het helpen is een soort wijsheid die ons verrijkt

Iemand kan meerdere universiteitsdiploma’s hebben, vijf talen spreken, meerdere auto’s hebben en de meeste uitgebreide mobiele telefoon ter wereld bezitten, maar al deze middelen zullen niet veel helpen als ze niet zien dat hun moeder hulp nodig heeft omdat ze lijdt aan dementie, hun partner zich eenzaam voelt hoewel ze altijd bij hem of haar zijn.

Het aanbieden van hulp verrijkt ons, omdat we hierdoor onze medemensen respecteren. Het aanbieden van hulp verrijkt ons, omdat het ons de taal van de basisemoties leert. Het aanbieden van hulp verrijkt ons, omdat het een manier is waarop we geluk en nieuwe mogelijkheden aan mensen kunnen geven.

De goedheid die uit het hart komt is de enige investering die nooit failliet raakt

Er zijn er veel die hier anders over denken. Dat een goed mens zijn vermoeiend is, dat goed doen soms tot teleurstelling leidt. Laten we duidelijk zijn: goede mensen moeten begrijpen dat er grenzen zijn en dat we ook het recht hebben om aan de bel te trekken als we dat nodig hebben.

Want goedheid wordt vrij en met intelligentie aangeboden. We weten dat daden die vanuit het hart komen goede investeringen zijn. Het helpt ons om vrij van wrok te zijn en vol van vrijheid, emotionele balans en welzijn.

En niemand kan met meer plezier het leven in staan dan hij die de zon in zichzelf draagt en weet hoe hij iedere storm aan kan.

Meisje

–Afbeeldingen van Martin Poole, Janaima Medeiros en Tomasz Kopera–


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.