Alles over geduld ontwikkelen

Veel mensen zouden graag wat geduldiger willen zijn. In dit artikel vertellen we je hoe je het kunt ontwikkelen. lees dus snel verder!
Alles over geduld ontwikkelen
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 13 augustus, 2023

Vandaag vertellen we je alles over geduld ontwikkelen. Velen geloven dat geduld een twijfelachtige deugd is die ons in staat stelt om elke tegenslag zonder klagen te doorstaan. Die interpretatie is echter onjuist. In feite is het een perspectief dat ervan uitgaat dat geduld een passieve deugd is, terwijl het in werkelijkheid een eigenschap is waarvoor veel emotionele middelen nodig zijn.

Hoewel geduld impliceert dat je het hoofd koel moet houden in slechte tijden of bij beledigingen, betekent dit niet dat je moet ‘stilstaan’ of ‘volhouden’ zo lang als je kunt.

Impulsiviteit en geduld

Man aan het zeevissen

In ieder van ons schuilt een roofzuchtig zoogdier. Als je bijvoorbeeld je karakter niet goed ontwikkelt, zul je geneigd zijn impulsief te zijn.

Dit betekent dat je snel reageert om aan te vallen of je te verdedigen, zonder dat je zelfs maar weet wat je wilt bereiken of welke strategie je daarvoor gaat gebruiken. In feite ben je niet eens in staat om te definiëren wat de dreiging is die dergelijke reacties in je teweegbrengt.

Geduld is precies het tegenovergestelde van impulsiviteit. Het is geen staat van passiviteit, maar eerder een reactie die gebaseerd is op wijsheid en niet op wat je gevoel je vertelt.

Het soort vrede dat leidt tot geduld is vooral innerlijke vrede. Het veronderstelt een voldoende mate van evenwicht om die primaire impulsen te beteugelen en te vervangen door een langzaam proces van analyse.

Deze innerlijke vrede vereist een grote innerlijke cultivering van een begripvolle, empathische en geduldige geest. Een geest die, ondanks wat er buiten gebeurt, kalm weet te blijven.

Geduld leidt ertoe dat je assertief wordt. Bijvoorbeeld zeggen wat je wilt zeggen, doen wat je wilt doen en denken wat je wilt denken. Aan de andere kant zorgt impulsiviteit ervoor dat je fouten maakt. Je verergert bijvoorbeeld problemen die niet ernstig waren, je schept afstand waar nabijheid zou moeten zijn en je zegt wat je impuls je ingeeft om kwaad te doen, in plaats van iets positiefs.

Daarom is geduld een van de grote universele deugden. Een eigenschap van de meest gedurfde historische krijgers.

Over geduld ontwikkelen

Meisje probeert kwallen te vangen

Je bent niet geboren met de deugd van geduld. Integendeel zelfs. Want als baby wilde je wat je nodig had en wel meteen. Je had geen gevoel voor wachten, noch de intellectuele of emotionele hulpmiddelen om je verlangens uit te stellen. Opgroeien betekent dus ook de betekenis van geduld leren.

In principe betekent geduld dat je weigert onmiddellijk te reageren. Inderdaad, een paar seconden kunnen vaak het verschil maken tussen grillig handelen of je intelligent gedragen. Zoals de wijze Shantideva stelde:

“Daarom kan men, zelfs als men ziet dat een vriend of een vijand zich slecht gedraagt, nadenken over het feit dat er specifieke conditionerende factoren zijn die dit bepalen, en ik blijf daardoor gelukkig”. Śāntideva suggereerde dat het begrijpen van de omstandigheden van een situatie ertoe zal leiden dat je geduld koestert.

Het draait allemaal om training. Hoe meer je oefent, hoe geduldiger je zult zijn. Hoe meer je er een gewoonte van maakt om een moment te nemen voordat je reageert of handelt, hoe gemakkelijker je dat commando in je hersenen invoert en ze dwingt om te redeneren.

Ademen helpt je te kalmeren. Diep ademhalen is een gemakkelijk hulpmiddel dat je altijd tot je beschikking hebt. Het helpt ook om, terwijl je geduld ontwikkelt, in je geest en in je hart het idee te planten dat je meester bent over jezelf.

Dat alles wat je doet of nalaat te doen uitsluitend jouw verantwoordelijkheid is. Sterker nog, alles wat er gebeurt, hangt af van de manier waarop jij handelt.

Slotoverdenking

Met overtuiging en een beetje hoop kun je het. Onthoud dat alles in het leven een begin en een einde heeft. Net zoals je momenten van geluk geboren worden en zullen sterven, zullen de slechte en ondankbare momenten ook niet eeuwig duren. Geduld helpt je om elk probleem beter hanteerbaar te maken, minder lang te laten duren en gevolgen te hebben die beter beheersbaar zijn.

Daarom zul je geduld ontwikkelen als je de focus gaat verleggen naar het beheersen van je emoties. In plaats van anderen de macht te geven om op je zenuwen te werken, ben jij degene die beslist of je kalm of boos bent.

Als je je ervan bewust wordt dat je de kracht hebt om kalm te blijven ondanks wat er buiten gebeurt, heb je een heel belangrijke stap gezet. Een stap die je zal leiden naar een veel rustiger en vrediger leven.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.