3 sporen van psychisch geweld op het lichaam

3 sporen van psychisch geweld op het lichaam

Laatste update: 15 mei, 2018

Psychisch geweld laat niet alleen sporen achter op het mentale vlak maar ook  op het lichaam. Een bewijs hiervan is het grote aantal ziekten die de wetenschap niet kan behandelen en genezen. Hun oorsprong is immers vaak onbekend. Ze kunnen ook meestal niet worden opgelost met medicijnen die je bij de apotheker kan krijgen.

We weten dat het lichaam  en de geest een eenheid vormen. Toch hebben we de neiging om ze in de praktijk als gescheiden te zien. Alles wat emoties beïnvloedt, transformeert echter ook het organisme. Een feit of situatie die zo schokkend is als psychologisch geweld zou geen uitzondering mogen zijn.

Er bestaat helaas een wijdverbreide mythe die stelt dat psychologisch geweld minder belangrijk is dan fysiek geweld. Het zou ook minder diepgaande gevolgen hebben. Dit is echter niet het geval. Het veroorzaakt soms zelf meer pijn. Het l aat vaak sporen achter die lijken op die van een klap . Vervolgens zullen we het hebben over drie van die belangrijkste sporen van psychologisch geweld op het lichaam.

1. Emotionele of nerveuze gastritis is een teken van psychisch geweld

Gastritis is een ontsteking van het maagslijmvlies. Dit is de laag die de maag van binnen bedekt. De belangrijkste symptomen van dit  gezondheidsprobleem zijn acute pijn in het abdominale gebied, een branderig gevoel  in de buik en veel brandend maagzuur. Dergelijke symptomen kunnen veel ongemak bezorgen.

3 sporen van psychisch geweld op het lichaam

Tegelijkertijd gaat dit type gastritis  vaak gepaard met enkele emotionele symptomen. De meest zichtbare symptomen zijn rusteloosheid, overbezorgdheid en stress. Men ervaart ook vaak nervositeit en spanning. De belangrijkste oorzaak van dit probleem is angst, met zijn veelvoudige kenmerken.

Emotionele of nerveuze gastritis is in veel gevallen een van de fysieke sporen van psychisch geweld die de persoon aan zichzelf toebrengt. Men stelt zichzelf zoveel eisen dat dit uiteindelijk leidt tot een constante emotionele spanning. Dit veroorzaakt een episode van stress en leidt na verloop van tijd tot angst. De getroffen persoon luistert niet naar wat zijn lichaam zegt. Hij valt zichzelf aan en beschadigt zichzelf. Dit doet hij vaak zonder het eens te beseffen.

2. Hypertensie of hoge bloeddruk

Hypertensie is een ander gevolg dat kan worden afgeleid uit psychisch geweld. De mens is genetisch voorbereid om te reageren op gevaarlijke situaties. Zowel het lichaam als de geest reageren op een dergelijk gevaar door bepaalde reacties los te laten als een soort overlevingsmechanisme.

3 sporen van psychisch geweld op het lichaam

De bloeddruk stijgt wanneer het lichaam een sein geeft dat er gevaar is. Op die manier kan het zich voorbereiden om zich te verdedigen of te vluchten. Wanneer het gevaar verdwijnt, keert de spanning terug naar zijn normale toestand. Als het gevaar in de geest aanwezig is, wordt een bepaalde situatie als een constant risico ervaren. Hierdoor gaat de persoon een hoge spanning behouden om alert te blijven. 

Degenen die zich voortdurend aangevallen of ondergewaardeerd voelen, hebben de neiging om hypertensie te ontwikkelen. Ze blijven met ander woorden in een verdedigende positie tegen het psychologische geweld dat op hen wordt uitgeoefend. Het gebeurt vaak bij mensen zijn die in een sterk conflictueuze omgeving verkeren. Het kan gaan om een omgeving die gevaarlijk kan zijn voor hun integriteit.

3.Oculaire effusies

Oculaire effusies zijn bloedingen die soms in het oogvlies verschijnen (sclera). In principe gaat dit type bloeding geen symptomen veroorzaken. Ze doen geen pijn en hebben ook geen invloed op het zicht. Ook veroorzaken ze geen ongemak in het oog. Ze verschijnen gewoon op een bepaalde dag en vervagen vervolgens. De wetenschap negeert de reden waarom dit gebeurt. Er zijn echter veel hypothesen over.

Vanuit een psychosomatisch oogpunt kan de oogafwijking een teken zijn van psychisch geweld. Het kan worden geïnterpreteerd als een emotionele slag die in het gezicht werd ontvangen, waarvan de oorzaken en gevolgen worden onderdrukt. Het lichaam reageert bij wijze van spreken alsof het daadwerkelijk een slag in het gezicht heeft gekregen, zelfs als het niet fysiek was.

3 sporen van psychisch geweld op het lichaam

Een oogafwijking kan ook worden geïnterpreteerd als een wond die veroorzaakt wordt door wat men heeft beleefd of gezien. Dit gebeurt niet noodzakelijk op een fysieke manier. Het is een manier voor de geest om lichamelijk leed uit te drukken. Dit gebeurt vaak in omstandigheden van psychisch geweld.

Helaas wordt niet vaak hetzelfde belang gehecht aan emotionele gezondheid als aan fysieke gezondheid. Het lijkt alsof het twee onafhankelijke gebieden zijn met zeer verschillende relevantie. Dit is een ernstige fout. Negatieve ervaringen, zoals psychologisch geweld, leiden niet alleen tot lichamelijke ziekten maar kunnen zelfs tot de dood leiden. In die zin is het van essentieel belang om voor onze innerlijke wereld te zorgen om in leven te blijven.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.