Zo herken je negatieve mensen

Zo herken je negatieve mensen

Laatste update: 27 juni, 2017

Hoe herken je negatieve mensen en hoe herken je hun gedrag? En belangrijker nog, hoe herkennen we ons eigen negatieve gedrag? Want of we het nu inzien of niet en ongeacht de misvattingen die ons doen denken dat we hartstikke positief zijn ingesteld, is ook ons gedrag niet vrij van negativiteit.

Natuurlijk zijn er mensen voor wie negatief zijn wel een levensmissie lijkt te zijn en die hun negativiteit zonder schaamte letterlijk overal verspreiden, maar dat wij dit niet doen betekent niet dat we zelf nooit eens onder de noemer negatief kunnen worden geschaard.

Daarom vragen wij: wat doen negatieve mensen precies? Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat dit gedrag schadelijker wordt naarmate het vaker voorkomt en toeneemt in intensiteit, en dat negativiteit nooit absoluut is en zich altijd voordoet in uiteenlopende mate. Maar het is aan jou om er korte metten mee te maken zodra je je bewust wordt van de aard van dit gedrag

Slecht praten over anderen

Mensen doen dit uit onzekerheid, jaloezie, of gewoon omdat er niets anders is om over te praten. Negatieve mensen zullen altijd bezig zijn om het gedrag van anderen op vernietigende wijze te analyseren. Ze vertellen geheimen door en beoordelen mensen op een tweezijdige schaal (goed/slecht, gek/normaal, nutteloos/briljant). En ze doen dit nooit om behulpzaam te zijn en aan oplossingen bij te dragen, ze willen gewoon gelijk hebben.

Negatieve Mensen

Het fundamentele verschil tussen negatief zijn en het confronteren van interpersoonlijke conflicten is dat met de eerste, je jouw omgeving en de mensen om je heen vergiftigt, en je je onoprecht gedraagt. Als je niets om deze mensen geeft, zou je ze lekker met rust moeten laten zonder schade aan te richten.

Genoegen nemen met nauwelijks stimulerende routines

Veel mensen dromen van een baan die hen stabiliteit en comfort brengt, maar als deze twee kwaliteiten voor onbepaalde tijd blijven doorgaan kunnen ze ook zorgen voor starheid. Dit kan resulteren in een gebrek aan empathie en communicatie, afgezaagde gespreken en snelle sociale oordelen en stereotypen.

Dezelfde soort comfort kan worden geëxtrapoleerd naar persoonlijke relaties: er mag dan sprake zijn van een zekere stabiliteit in je relaties, maar dit betekent niet dat er verrijking is. Mensen die bewegingloos in hun eeuwigdurende comfort blijven zitten worden uiteindelijk ongevoelig voor de dagelijkse levens van anderen. We zullen je maar niet nog eens vervelen met het cliché-concept van de comfortzone, maar wees je ervan bewust dat levenskwaliteit niet synoniem is met conformiteit.

Mensen die negativiteit projecteren beginnen door in een saaie routine te vervallen.

Zoeken naar meningen, niet naar informatie

Wanneer mensen alleen maar op zoek zijn naar meningen die hun standpunten bevestigen zonder ooit ook maar eens andere manieren van denken te overwegen, zullen ze uiteindelijk worden opgeslokt door een zeer beperkte visie op de wereld en de mensen die erin leven.

In extremen denken is niet alleen kenmerkend voor onwetendheid en een gebrek aan een duidelijke identiteit; het is ook een voorbode voor het soort ongebreidelde negativiteit dat alles dat maar een beetje ongemakkelijk is censureert. Het is een mechanisme van basisfunctioneren in onderdrukkende mensen die het ontbreekt aan zowel individueel bewustzijn als collectief bewustzijn van de omgeving waarin zij leven. Het is zelfbeschikking door middel van de sociale, morele en economische tenietdoening van iedereen anders.

Zichzelf isoleren of een gebrek ervaren aan belangrijke sociale relaties

Mensen zijn sociale wezens, en als je ernaar streeft om jezelf af te zonderen van iedereen anders, dan beroof je jezelf van je houvast. Dat sommige sociale relaties niet langer iets positiefs bijdragen aan jouw leven betekent niet dat je maar helemaal moet stoppen met het leggen van nieuwe contacten. Je kunt nieuwe mensen ontmoeten in nieuwe situaties en tegelijkertijd de relaties die nog wel betekenisvol voor je zijn behouden.

De sleutel tot sociaal welzijn is om jezelf te verankeren en aan te passen: veranker jezelf in belangrijke relaties en stem jouw koers af op nieuwe sociale kringen die vergelijkbare waarden en doelen hebben.

Negatieve Mensen

Een groot ego hebben

Er zijn enkele duidelijke gevolgen van het hebben van een groot ego: een gebrek aan zelfkritiek, starheid in hechte relaties, en het streven naar erkenning boven zelfverbetering.

Als het iemand dusdanig ontbreekt aan zelfkennis en als hij altijd maar achterdochtig is naar mensen toe die het beeld dat hij over zichzelf heeft niet versterken, zal hij in een ontzettend negatieve staat verkeren. Maar dit kan hem niets schelen; hij overwaardeert het werk dat hij doet nog steeds en zal altijd dezelfde waardering blijven verwachten van anderen.

Een groot ego is de antithese van waar zelfvertrouwen. Het wordt alleen gevoed door de lof van anderen, die vaak onderdanig en makkelijk beïnvloedbaar zijn. Beide typen persoonlijkheden voeden zich met elkaar en vereeuwigen elkaar.

Zich verschuilen achter vrienden en familie

Veel mensen verbergen hun tekortkomingen door hun familie en vrienden de schuld te geven. Anderen zijn altijd overal schuldig voor, voor het gegeven dat ze te laat zijn, dat ze onbeschoft zijn, dat het ze ontbreekt aan empathie…

Niemand zal ontkennen dat we als mensen geen nadelige ervaringen meemaken die invloed op ons hebben, maar dit betekent niet dat we geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen voor onze daden en dat we de kans om onze fouten goed te maken maar mogen negeren.

Zich richten op dingen die ze niet kunnen veranderen

Negatieve mensen zijn geneigd om koste wat kost te streven naar onbereikbare doelen en wijzen hiermee de realistischere doelen die als brug kunnen dienen naar grotere doelen af.

Vaak dienen deze onbereikbare doelen als rechtvaardiging voor hun mislukking. Hun doelen zijn tenslotte ontzettend moeilijk te bereiken, dus zal niemand ze ervoor kunnen veroordelen als het ze niet lukt. Zo valideren ze hun situatie en beschermen ze hun zelfbeeld.

Negatieve Mensen

Te veel werken

Te veel werken betekent niet dat je beter of verantwoordelijker bent dan anderen. Het wijst over het algemeen op een onvermogen om met de eigen uitdagingen om te gaan of om de eigen tijd op de juiste wijze te beheren. Dit heeft niet alleen gevolgen op het werk, maar ook op iemands vrije tijd.

Mensen die nauwelijks vrije tijd hebben, wiens dagen gevuld zijn met verplichtingen die ze niet leuk vinden, zijn vaak vatbaar voor negativiteit. Daarom is het zo belangrijk om je agenda georganiseerd en gestructureerd te houden, zodat je jezelf zo nu en dan de tijd gunt om op adem te komen en je kracht te hervinden.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.