Als je ego zich aan je blijft opdringen, geef het dan een lesje in nederigheid

Als je ego zich aan je blijft opdringen, geef het dan een lesje in nederigheid

Laatste update: 29 april, 2017

Sommige soorten egostructuren bieden hun ‘gastheer of -vrouw’ geen enkele rust of respijt. Vanuit diens bekrompen belevingwereld is alles en iedereen tegen hem gezind en valt tegenspraak, of ongelijk hebben, niet te verkroppen. Er bestaat geen erger tirannenbewind dan dat van een opgeblazen ego. Waar gelukt ligt namelijk diep van binnen, in de ziel. Wie deze zelfzuchtige impuls en narcistische gewoonte in alle bescheidenheid kan loslaten, zal leven vanuit het hart en zich vrijuit verbinden met de mensen en maatschappij om hem heen.

Het is bijvoorbeeld zeer opvallend in welke obsessief-compulsieve mate het ego geneigd is om zichzelf met anderen te vergelijken. Op goede dagen, als we aan diens eisen en verwachtigen voldoen, worden we beloond met schouderklopjes en ongegeneerde zelfverering. Op slechte dagen echter, als dingen niet lukken, zijn we het mikpunt van minachting en woede-uitbarstingen.

Je kent wel vast iemand die onaangenaam en onaangepast gedrag vertoont. En hoewel je je er misschien niet bewust van bent, blijf ook jij ongetwijfeld niet gevrijwaard van je eigen ego’s luimen en grillen. Zoals het Chinese gezegde luidt: ”Zelfs de koers van een razende rivier verleggen, is geen grotere opgave dan iemand uit de groeven van zijn karakter te bevrijden.

Hoofd in Wolk

Het ego en de egoïstische geest

Wereldberoemd spiritueel leraar Eckhart Tolle moedigt mensen overal ter wereld aan om in het ‘hier en nu‘ te leven. In zijn lezingen en boeken benoemt hij de belangrijkste oorzaken van ons innerlijke lijden, bepaalde psychologische gewoonten die ons geluk in de weg staan. In Een nieuwe aarde beschrijft hij hoe en waarom onze egocentrische geest veruit de grootste bron van persoonlijke pijn en misère is.

De mensen die het meest in beslag worden genomen door de gedachtenhypnose van hun eigen geest, aldus Tolle, creëeren letterlijk hun hoogstpersoonlijke martelgang. Zij raken zo geobsedeerd door hun eigen hersenspinsels, emoties en verbeelding, dat ze volledig vastgeplakt zitten aan hun eigen, inwendig eindeloos herhaalde verhaal en verleden. Hun horizon houdt op bij de blinde buitengrenzen van de eigen, pijnlijk specifieke stolp rond hun perceptie.

De egoïstische geest is verdomd hardleers en hardhorend, en besmet je met diens zeer destructieve, psychische energie. Tegelijkertijd wil het zich altijd onderscheiden van andere ego’s en hen op alle mogelijke manieren domineren. Zo raakt het verstrikt in een permanente strijd die uiteindelijk enkel verliezers oplevert, in de vorm van welig tierende innerlijke ellende.

Vallende Kaarten

Inspireer je hogere zelf

Geketend aan zijn eigen keurslijf, probeert het ego steevast anderen te veranderen, maar nooit zichzelf. En durft dan nog te klagen over frustratie ook!

Je bent allicht bekend met het verongelijkte stereotype van iemand die voortdurend moppert dat relaties zo ontzettend moeilijk zijn, zonder te beseffen dat het probleem niet bij de ander, maar bovenal bij hemzelf ligt.

”Je knipt en modelleert je haar tot in de puntjes, maar vergeet ondertussen je ego de juiste vorm te geven.”

-Albert Einstein-

Eckhart Tolle onthult dat ook hij genoodzaakt was tot een gigantische innerlijke transformatie: namelijk losbreken van zijn egotrance (hebzucht, zelfmedelijden enz.), van alles wat hem weerhield om in harmonie te leven met zichzelf en met anderen.

Hoewel verre van eenvoudig, is zo’n ingrijpende metamorfose wel degelijk mogelijk. Geïnspireerd door een authentieke goeroe, en gesteund door gelijkgestemden, zul je zeker genoeg innerlijke kracht en macht mobiliseren om zelfdestructief gedrag resoluut los te laten.

Zwierende Haren

De beste tips om je van je ego te bevrijden

  • Om jezelf tegen disfunctionele ego’s uit je directe omgeving in bescherming te nemen, is het beter om geen olie op het vuur te gooien, dus om vooral niet te reageren. Deëscaleren, door te negeren, is soms het meest verstandige antwoord op provocatie en communiceert richting de egotripper: “Ik laat mij niet manipuleren, noch onheus onder druk zetten.”
  • Een effectieve techniek om het ego uit zijn lijden te verlossen en innerlijke vrede te vinden, is om je meerstemmige mentale ‘spreekkamer’ het zwijgen op te leggen. Het ego zoekt altijd naar iets om zichzelf compleet te maken; dat is de eeuwige belofte, diens begoochelende lokaas. Geloof hem niet. Verlaat zijn babbelzieke domein en ga de stilte in, waar hij je niet kan achtervolgen.
  • De heerschappij van het ego eindigt zodra we ons beginnen te focussen op het heden – dit tijdloze moment – en ons richten op een hoger, nobeler doel dan puur en alleen het bevredigen van onze eigen beperkte behoeften. Zoals men zegt: ”Wie weigert zijn ego op te offeren voor het grotere geluk van diens medemens, zal nooit de zin van het leven ontdekken.”
  • Wanneer we echt contact maken met anderen, kunnen we dankzij ons intrinsieke inlevingsvermogen begrijpen dat ons bestaan niet gaat om bezit, status of macht. Dat inzicht werkt onmiddellijk bevrijdend. De egoïstische geest desintegreert en de hartgrondige wijsheid van ons emotionele brein gidst ons naar onze bestemming.
Vlinders

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.