Zeven eigenschappen van optimistische mensen!

Zeven eigenschappen van optimistische mensen!

Laatste update: 22 november, 2017

Optimistische mensen slagen erin zichzelf en de personen rond hen een goed gevoel te geven. Ze zijn in staat om de mooie kanten te zien in plaats van te blijven hangen in negativiteit. Optimisten kiezen ervoor om de wereld op die manier te bekijken. Ze gebruiken het ook om hun leven vorm te geven. Sommige persoonlijkheidskenmerken begunstigen optimisme. Maar optimistisch zijn heeft vooral te maken met een manier van denken en de praktijk. In dit artikel bespreken we de eigenschappen van optimistische mensen…

We bekijken allemaal het leven bewust of onbewust vanuit het perspectief dat we zelf kiezen. Die keuze hangt voornamelijk af van onze persoonlijke ervaring, persoonlijkheid en relationele eigenschappen. Soms gebeurt het allemaal uit gewoonte of zonder erbij na te denken. Tenslotte is het gemakkelijker om iets na te doen en te herhalen dan je eigen persoonlijke visie op te bouwen.

“Het leven heeft een donkere en een lichtere kant. We moeten kiezen welke ons het meest aanspreekt.”

–Samuel Smiles–

De voorwaarde om optimistisch te zijn is niet dat het leven over rozen loopt. Het betekent ook niet dat je een fantastische kindertijd gehad hebt of dat je leven al prachtig is. Het beste uit jezelf, uit anderen en uit elke situatie halen is een keuze. Een optimist is geen ongeïnformeerde pessimist. Maar hij is iemand die ervoor kiest het positieve in de verf te zetten.

Geconfronteerd met het leven van elke dag is het gemakkelijk om een pessimist te zijn. Niemand kan pijn of frustratie helemaal ontwijken. Klagen helpt dan om gebrek aan initiatief en aanpassing te rechtvaardigen. Optimisten gaan daarentegen de uitdaging aan om iets te doen, te groeien en beter te worden. Nu zullen we enkele kenmerken bespreken die vele optimisten met elkaar delen.

Optimistische mensen vechten voor wat ze willen

Zich inzetten om een doel te bereiken geeft iedereen het gevoel te leven. De mensen die hun dromen of wensen niet hebben verwezenlijkt, hebben in plaats daarvan de neiging om hun leven door een negatieve bril te bekijken. Dit is een opvallende eigenschap van een optimist, het vermogen om doelen voorop te stellen en ervoor gaan.

Meisje dat op de top van een gebouw zit en naast haar vliegt een witte duif

Optimisten zijn ook realisten. Ze stellen zich geen onmogelijke doelen of dingen die hun vermogens te boven gaan. Want het is niet waar dat je absoluut alles kan bereiken als je er maar voor gaat. Als je doel onbereikbaar is, dan zal dit alleen maar tot frustratie leiden. Hoge doelen stellen is iets anders dan onmogelijke doelen willen bereiken.

Waar anderen mislukkingen zien, zien zij kansen om te leren

Voor een optimist is niets een ‘mislukking’. Optimisten weten dat fouten, vergissingen, onmogelijke uitdagingen en niet gehaalde doelen nu eenmaal deel uitmaken van het leven. Maar ze zullen niets een regelrechte mislukking noemen. Dat is precies waarom ze optimisten zijn. Ze bezitten het vermogen om het positieve te zoeken. Ze zien de mooie kant van het leven.

Geen enkele grote menselijke verwezenlijking is ooit tot stand gekomen zonder moeite of falen. Mensen corrigeren hun fouten, vullen putten en overwinnen mislukkingen. Dat is het echte fundament van grote verwezenlijkingen. Elke mislukking draagt een les in zich. En in elke les zit een kans om te groeien. Optimisten weten dat je alleen faalt als je stopt met proberen.

Optimistische mensen zijn eerlijk tegen zichzelf

Dit betekent dat je geen rechtvaardiging of excuses zoekt. Deze houding vereist moed. Want het betekent dat je je niet probeert te verbergen voor de waarheid. Het betekent ook dat je oog in oog staat met het leven en oprecht naar jezelf toe.

Jongetje dat de sleutel naar zijn hart vasthoudt

Optimistische mensen zijn niet bang om toe te geven dat ze fout zaten. Ze erkennen integendeel openlijk hun vergissing. Bovendien vermijden ze om anderen de schuld te geven van hun fouten. Ze hebben voldoende vertrouwen in zichzelf om te aanvaarden dat ze het niet altijd juist hebben. Deze houding maakt hen sterker. Want ze weten dat hun fouten erkennen hen een beter persoon kan maken.

Ze vergelijken zich nooit met anderen

Wanneer je systematisch jezelf met anderen vergelijkt, dan verstoor je alleen je gedachten en vergiftig je je hart. We zijn immers niet te vergelijken. Er is geen manier om in menselijke termen te meten wie beter of wie erger is. Een gevangene kan een beter hart hebben dan een zakenmanager, maar een slechter vermogen om zijn doelen te bereiken. Er bestaat geen methode om dit te meten.

Het fundament van oprecht optimisme is dat je die werkelijkheid begrijpt. Niemand is beter of slechter dan een ander. Elke vergelijking tussen mensen is willekeurig. Mensen die zich voortdurend meten met iedereen, missen autonomie en zijn niet in staat om onafhankelijk een oordeel vormen. Elke persoon weet of hij leeft op de manier die hij wil en zou moeten leven. Anderen kunnen hiermee al of niet akkoord zijn. Maar uiteindelijk is hun mening van geen belang.

Jezelf motiveren: een eigenschap van optimistische mensen

Motivatie betekent ‘jezelf in beweging brengen’, ook al zijn er obstakels. Je stimuleert jezelf om door te blijven gaan en dat specifieke doel te halen. Optimistische mensen weten dat de kracht om te blijven vechten vanbinnen zit. Deze sterkte is een gevolg van het feit dat ze niets doen omwille van de goedkeuring of afkeuring van anderen maar vanuit hun eigen overtuigingen.

Walvissen die door de ijzige lucht zweven als voorbeeld van hoe optimistische mensen zijn

Een persoon slaagt erin zichzelf te motiveren wanneer hij de redenen voor wat hij doet, kent en voedt. Overtuiging verschaft de kracht om verder te doen. Weten dat de redenen om je dromen na te jagen waardevol zijn, maakt het mogelijk om verder te doen zonder te veel belang te hechten aan de problemen die je ontmoet. Een optimist is dus iemand die gelooft in wat hij doet.

Ze aanvaarden andere mensen precies zoals ze zijn

We behandelen andere mensen op dezelfde manier als we onszelf behandelen. Wanneer iemand zichzelf aanvaardt, is het gemakkelijker om anderen te aanvaarden. Iemand die het integendeel moeilijk heeft om zichzelf te waarderen of om eigenliefde te voelen, gaat meestal dat innerlijke conflict op anderen projecteren. Dat is wanneer anderen een doelwit worden van voortdurende kritiek.

Om optimistisch te zijn heb je een positief zelfbeeld nodig. Dat betekent niet dat je egoïstisch moet zijn, maar wees je bewust van je eigen waarde. Daarom is het gemakkelijker voor optimistische mensen om anderen te aanvaarden en te waarderen. Ze weten dat alle mensen deel uitmaken van dezelfde geschiedenis. Iedereen heeft zijn plaats en zijn doel in dit gedeelde avontuur. Bovendien vergeten optimisten niet dat solidariteit helpt om meer vertrouwen te hebben in het heden.

Optimisten ontwikkelen zichzelf

Niemand kan een echte optimist zijn als hij niet aan zichzelf werkt. Dit betekent jezelf leren kennen, jezelf je fouten en vergissingen vergeven en aan je verwezenlijkingen de waarde geven die ze verdienen. Jij bent je eigen project. Aan dit project werken en je trots voelen over je vooruitgang vertaalt zich in optimisme in het leven. 

 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.