Zes voordelen van langzaam denken

Waarom is het nuttig om langzaam te denken? In welke contexten is het nuttig om zaken rustig te verwerken? In dit artikel gaan we deze en andere interessante vragen beantwoorden.
Zes voordelen van langzaam denken

Laatste update: 11 juni, 2022

De menselijke geest heeft de neiging om sluipwegen te nemen om snel te beslissen, energie te besparen en de kans op overleven te vergroten. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je een stomp voorwerp dat op je afkomt niet snel kunt ontwijken. Inderdaad, onze reflexen, als snelle actiemechanismen, zijn noodzakelijk om te overleven.

In de snelle levensstijl van vandaag voelen we ons vaak steeds meer onder druk gezet om onmiddellijk, snel en efficiënt beslissingen te nemen die ons in staat stellen te voldoen aan de eisen die aan ons worden gesteld. Het primaat van deze manier van handelen heeft de neiging het langzame denken naar de achtergrond te verdringen.

Snel denken en langzaam denken zijn twee manieren om beslissingen te nemen waarvan je gebruik kunt maken, afhankelijk van je situatie. Het ene is niet belangrijker dan het andere en beide zijn nodig. Op dit moment lijkt snelheid echter meer gewicht te hebben en traagheid minder. Op welke systemen zijn deze twee manieren om informatie te verwerken gebaseerd en wat zijn de voordelen van langzaam denken?

Hersenen van radertjes

Systeem 1 en systeem 2

Snel denken is gebaseerd op wat bekend staat als systeem 1. Hierdoor kunnen snelle, automatische beslissingen worden genomen met weinig of geen inspanning of vrijwillige controle (Kahneman, 2012).

Het systeem is zuinig, omdat het weinig energie vraagt, maar het is niet perfect. Sterker nog, deze verwerkingsroute is vatbaar voor biases en systeemfouten die uiteindelijk van invloed zijn op de beslissingen die je neemt.

Systeem 1 is efficiënt en stelt je in staat om snel te reageren met weinig beschikbare informatie. Dit systeem:

 • Leidt je naar de bron van een plotseling geluid.
 • Laat je walgend kijken als je iets onaangenaams ziet.
 • Stelt je in staat om te rijden of activiteiten te doen op de automatische piloot.
 • Stelt je in staat eenvoudige zinnen te begrijpen.
 • Helpt je voorwerpen snel te herkennen.

Aan de andere kant wordt langzaam denken bepaald door systeem 2, dat langzame, inspannende en gecontroleerde besluitvorming bevordert. Het richt je aandacht (Engelse link) op mentale activiteiten die dat vereisen, zoals complexe berekeningen, en wordt geassocieerd met de ervaring van handelen, kiezen en concentreren (Kanheman, 2012).

Dit verwerkingssysteem kan niet werken zonder gerichte en vrijwillige aandacht. Het vergt meer inspanning en investering van energie, zodat het vermoeiend voor je wordt om het gedurende lange perioden constant te gebruiken. Enkele voorbeelden zijn:

 • Kijken en wachten tot het stoplicht verspringt.
 • Een boek zoeken in de bibliotheek.
 • Twee producten vergelijken om te zien welk product het beste is.
 • De geldigheid van een argument controleren.
 • Het observeren van gedrag in een sociale situatie.
 • Luisteren naar de stem van een persoon te midden van het omgevingslawaai.

Om elk van de bovengenoemde activiteiten correct uit te voeren, moet je je aandacht beheersen en richten op de objectieve stimulus. Het vereist een bewuste en vrijwillige interventie van je kant.

De voordelen van langzaam denken

Hieronder zullen we enkele van de belangrijkste voordelen van langzaam denken bespreken.

1. Stelt je in staat om na te denken en alternatieven en gevolgen te overwegen

Langzaam denken en informatie verwerken op een langzame en gedetailleerde manier helpt je om beter na te denken over de omstandigheden waarin je je bevindt, de eventuele problemen die daarmee gepaard gaan en de oplossingen die je kunt gebruiken om ze op te lossen. In feite maakt langzaam denken het voor jou mogelijk om opties beter te koppelen aan hun respectievelijke gevolgen.

Met langzaam en kritisch denken kun je de primaire of secundaire effecten van je beslissingen vergelijken, voorspellen en visualiseren. Deze handelingen kunnen inderdaad alleen worden bereikt door het pad van de traagheid te bewandelen.

Kritisch denken wordt rechtstreeks in verband gebracht met een vertraagde manier van denken die een zorgvuldige analyse van ideeën inhoudt.

2. Beheerst logica, wiskunde en statistiek

Hoewel het sneldenkende systeem 1 elementaire wiskundige berekeningen kan uitvoeren, zoals 2+2=4, ondervindt het ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van meer complexe berekeningen die diepere redeneringen vereisen.

Daarom, als je een wiskundig probleem zou moeten analyseren en oplossen met behulp van verschillende formules, zou het snelle denken ver te kort schieten. Je zou veel meer kans van slagen hebben met traag denken.

Evenzo vereist het efficiënt en effectief oplossen van statistische problemen traag denken. Systeem 1, de snelle denker, is geen goede statisticus. Het kan automatische en snelle oplossingen bieden, maar kan niet garanderen dat het antwoord correct zal zijn.

3. Corrigeert fouten

Om fouten te corrigeren, heb je een volgehouden aandachtsproces nodig dat je helpt te vinden waar het probleem zit. Vervolgens kun je, samen met andere hogere mentale processen, je fouten bijsturen. Bijgevolg moet je hiervoor traag denken gebruiken. Het helpt je om een gedetailleerde, grondige analyse van de fout te maken.

Om fouten op te lossen moet je metacognitief werk verrichten, wat alleen kan door traag te denken. Metacognitie als strategie stelt je in staat de resultaten die je tijdens de uitvoering van een taak behaalt te plannen, te bewaken, te controleren en te evalueren.

Daarnaast stelt het je in staat na te denken over het cognitieve proces dat je gebruikt, de taak die je uitvoert, en de strategieën die je tijdens het hele proces gebruikt.

4. Helpt bij het maken van weloverwogen keuzes

Langzaam denken stelt je in staat bewuste beslissingen te nemen. Automatische en snelle processen verzwakken bewuste keuzes, omdat je geen tijd hebt om te stoppen en bewust je alternatieven te analyseren voordat je er een kiest.

Wanneer je langzaam een beslissing neemt, is die meestal redelijker, omdat je hebt nagedacht over de relevantie en de gevolgen van de verschillende opties die je tot je beschikking hebt. Als gevolg daarvan kies je de optie die het best bij de situatie past. In feite vereist elke bewuste, gecontroleerde, vrijwillige en weloverwogen keuze dat je langzaam denkt.

Nadenkende man
Langzaam denken helpt je om beter na te denken over wat je gaat doen en stelt je in staat om controle te nemen over je acties.

5. Maakt het gemakkelijk om regels te volgen

Langzaam denken, omdat het opeenvolgend is, maakt het makkelijker voor je om regels te volgen. Bij snel denken laat je de stap-voor-stap regels achterwege, omdat je wel efficiëntie maar geen effectiviteit nastreeft. Zo spring je van de ene fase naar de andere om onmiddellijke resultaten te bereiken.

Wanneer je echter langzaam denkt, opzettelijk, weloverwogen en vrijwillig, vind je het gemakkelijker om de regels te volgen. Dat komt omdat je in staat bent ze te begrijpen door na te denken en te zoeken naar hun betekenis. Bovendien kun je door langzaam te denken herkennen hoe ze moeten worden toegepast en wat er wordt verwacht wanneer ze worden toegepast.

6. Controleert gedachten en gedrag

Om je gedachten en handelingen te reguleren , moet je langzaam denken. Langzaam denken maakt het gemakkelijker voor je om na te denken over wat je doet en welke cognitieve processen je gebruikt. Door te kijken, te analyseren en te reflecteren op je eigen gedachten en gedrag, kun je actieplannen initiëren die je helpen om deze processen beter te beheersen.

Alle cognitieve controle vereist vrijwillige, doelbewuste en bewuste interventie. Het stelt je in staat om veranderingen en de implicaties daarvan aan te passen, te reguleren en te evalueren, zowel voor je mentale functioneren als voor de ontwikkeling van je relaties.

Ten slotte zijn snel denken en langzaam denken even nuttige en heilzame processen. Het is het beste om niet te denken dat het ene beter of slechter is dan het andere. Concentreer je in plaats daarvan op het leren weten wanneer je voor de een of de ander moet kiezen, afhankelijk van je omstandigheden. Wellicht ook interessant voor jou

Biofotonen: de invloed van het denken
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Biofotonen: de invloed van het denken

Biofotonen zijn deeltjes die ervoor zorgen dat elke cel een klein beetje licht uitstraalt, wat overeenkomt met elektromagnetische energie. • Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio.Debate.
 • Krauzlis, R. J., Wang, L., Yu, G., & Katz, L. N. (2021). What is attention?. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, e1570.
 • Michel, J. B. (2020, January). Thinking fast and slow in medicine. In Baylor University Medical Center Proceedings (Vol. 33, No. 1, pp. 123-125). Taylor & Francis.
 • Sherwood, C. C., Subiaul, F., & Zawidzki, T. W. (2008). A natural history of the human mind: tracing evolutionary changes in brain and cognition. Journal of anatomy212(4), 426-454.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.