Wie goed doet, goed ontmoet

Wie goed doet, goed ontmoet

Laatste update: 12 mei, 2018

Het boemerangeffect of ‘de handelingstheorie’ vertelt ons dat ‘elke oorzaak een gevolg heeft en elk gevolg een oorzaak.’ Daarom komen positieve gedachten, gevoelens en handelingen op een gunstige manier weer bij ons terug. Wanneer deze negatief zijn, gebeurt het tegenovergestelde. Oftewel, wie goed doet, goed ontmoet en vice versa.

Wie goed doet voor zijn medemens, hetzij in gedachte, met gevoelens of met daden, maakt tegelijkertijd ook automatisch de weg vrij voor zijn eigen geluk.

Daarom is het zo belangrijk om aandacht te schenken aan de manier waarop we denken, voelen en handelen. We moeten in gedachten houden dat wat we doen de kracht heeft om de gevolgen te veranderen waar we in de toekomst mee geconfronteerd worden.

Het geven van een glas water in ruil voor een glas water ‘voldoet’ simpelweg aan de wet van wederkerigheid. Ware grootmoedigheid bestaat uit terugkerende daden die veel meer waard zijn.

Alles dat we anderen aandoen, doen we op de een of andere manier ook onszelf aan. De sleutel is om onze goede daden zich met zichzelf te laten voeden, en niet met hetgeen we ervoor terugkrijgen of wat we in het verleden hebben gekregen. Dus wie goed doet, goed ontmoet.

De meeste mensen die goed werk verrichten, doen dit ondanks hun omstandigheden. Ze worden geïnspireerd door de energie die voortkomt uit de dingen die ze doen, en niet wat ze ervoor terugkrijgen.

Man die het universum in zijn macht houdt

“Doe zoveel mogelijk goed voor zoveel mensen als je kunt, en je zult vaak in het gezelschap verkeren van mensen die je met vreugde zullen vullen.”

-Alessandro Manzoni-

Wie goed doet, heeft geen beloning nodig

Ze zeggen dat één persoon de aanleiding kan zijn voor grote veranderingen. Hoewel de wereld soms vijandig lijkt, zijn er genoeg kleine daden die we kunnen verrichten om de wereld iets gastvrijer te laten lijken.

We hebben allemaal wel deze bekende uitdrukking gehoord: “Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.” Dat betekent dat we dingen moeten doen omdat we geloven dat het ‘t juiste is om te doen, zonder erover na te denken wie er baat bij heeft.

Deze uitdrukking leert ons dat we geen goedkeuring of vergelijkingen nodig hebben om het goede te doen. Als we er op deze manier naar kijken, gaat het goede samen met een onbaatzuchtige manier van zijn. Dat, geloof het of niet, is waar we onze beloning vinden.

Een klein flesje met een hartje erin, want wie goed doet, liefde ontmoet

Andere mensen slechte dingen toewensen komt op een negatieve manier weer bij ons terug. Het veroorzaakt wrok en onbehagen. Niemand kan volkomen gelukkig zijn terwijl hij wil dat anderen ongelukkig zijn. Daarnaast is het vaak zo dat wanneer iemand zich slecht voelt, hij (onbewust) zou willen dat anderen zich nog slechter voelen.

“Je hebt maar één moment nodig om een ​​held te worden, maar je hebt een heel leven nodig om een ​​goed persoon te zijn”.

-Paul Brulat-

Ideeën van goed en kwaad

De tak van de filosofie die menselijke handelingen bestudeert en classificeert als goed of kwaad, is ethiek. Ethiek gaat over goed doen, maar niet alle filosofen hebben hier hetzelfde idee over. In de ethiek is goed wenselijk en het tegenovergestelde van kwaad, wat ongewenst is.

Cultureel relativisme accepteert dat er verschillende ideeën bestaan over wat goed is en wat niet. Etnocentrisme is minder tolerant met betrekking tot dit onderwerp.

Hoe het ook zij, we kunnen stellen dat er bepaalde handelingen zijn die intrinsiek goed of slecht zijn, omdat iedereen ze als moreel aanvaardbaar of aanstootgevend bekijkt. Anderen helpen is de hoogste vorm van vriendelijkheid en anderen aanvallen en kwaad doen voor ons eigen plezier is een van de voornaamste voorbeelden van kwaadaardigheid.

Schaduw van een man met een zeer groot hart

Het geschil over goed en kwaad toont ons dat ethiek een slagveld is. Het laat ons echter ook zien dat het niet puur relatief is. Het laat zien dat bepaald gedrag beter is dan ander gedrag. En we hebben het hier over beter in absolute zin. Niet beter voor sommigen of in relatie tot bepaalde culturele normen.

We moeten ons geen zorgen maken over een paar moordenaars of terroristen. Het goede weegt op tegen het kwade. Het is alleen moeilijker om op te merken omdat het zich in stilte voordoet.

In de woorden van Facundo Cabral: “Een bom is luider dan een liefkozing, maar voor elke bom die ons vernietigt, zijn er miljoenen liefkozingen die het leven voeden.”

“Je zult weten dat ellendige mensen de oorzaak zijn van hun eigen lijden, die het goede vlak naast hen noch zien noch horen.”

-Pythagoras van Samos-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.