Weet jij wat het verschil is tussen stress en angst?

Weet jij wat het verschil is tussen stress en angst?

Laatste update: 14 april, 2018

Hoewel stress en angst condities zijn die veel op elkaar lijken, hebben ze ook hun verschillen. Mensen gebruiken de termen vaak als synoniemen, maar ze zijn niet hetzelfde. Weten hoe je de een of de ander kunt identificeren is geen eenvoudige theoretische oefening. Het is de praktijkervaring die ons helpt om de intensiteit of ernst van deze condities nauwkeuriger te definiëren.

Naast de moeilijkheid om de verschillen tussen de twee te definiëren is het ook zo dat er vele soorten stress en angst bestaan. Soms classificeren we ze op basis van de intensiteit van de symptomen. Psychologen praten bijvoorbeeld over chronische stress of algemene angst. Andere keren classificeren we ze op basis van de bron of oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn stress op de werkplek of verlatingsangst.

“De wetenschappelijke waarheid kan kort worden gezegd; matig eten, het hebben van een gewone gemengde voeding, en je geen zorgen maken.”

-Robert Hutchison-

Toch delen allerlei soorten stress een aantal gemeenschappelijke elementen, en hetzelfde geldt voor alle soorten angst. Laten we ter verduidelijking eens kijken naar enkele van de belangrijkste verschillen tussen angst en stress.

Stress en angst hebben verschillende oorzaken

In het geval van stress is de oorzaak makkelijk vast te stellen. Stress ontstaat wanneer een persoon niet over de middelen beschikt (of denkt te beschikken) om een probleem het hoofd te bieden. Hetzelfde gebeurt wanneer er een taak of een activiteit moet worden uitgevoerd.

Vlinder trekt steen

Angst heeft daarentegen een meer vage oorsprong. Vaak kun je de relevante bedreiging of het gevaar niet identificeren. In veel gevallen is er zelfs geen objectieve reden voor iemands onrust. Ondanks het ontbreken van een specifieke oorzaak, ervaart hij of zij nog steeds angst. Aan de andere kant is angst zeer gevoelig voor conditionering en anticipatie. Het kan het gevolg zijn van stress of druk.

De overheersende emoties

Een ander element dat stress en angst onderscheidt zijn de overheersende emoties of gevoelens. Stress geeft aanleiding tot ongerustheid. We kunnen het definiëren als een mix van nervositeit en frustratie. Het kan ook prikkelbaarheid en soms verdriet omvatten.

De heersende emoties of heersende gevoelens die gepaard gaan met angst zijn natuurlijk bange gevoelens. Het zijn gevoelens van dreigend gevaar die de neiging hebben om te groeien. We omschrijven het als een invasieve emotie die zich verspreidt en aanhoudt. Het veroorzaakt veel schade aan iemands stemming en gemoedstoestand. Angst leidt tot verbijstering, en zelfs mentale blokkades en verlamming in ernstige gevallen.

Factoren die een rol spelen

In het algemeen is stress het gevolg van externe factoren. Angst wordt daarentegen veroorzaakt door interne factoren. Ze zijn niet altijd makkelijk te onderscheiden. Wat in elk geval het verschil maakt, is de aan- of afwezigheid van een prikkel van buitenaf.

Specifieke incidenten of situaties leiden tot stress. Het kan gebeuren op het werk, bij het uitvoeren van een moeilijke taak, als gevolg van verplaatsing van een specifieke plaats, of andere redenen. Aan de andere kant wordt angst vaak veroorzaakt door het individu zelf. Hij creëert en voedt catastrofale gedachten en verontrustende gevoelens. Het maakt niet uit wat er werkelijk om hem heen gebeurt.

Waarneming van tijd

Stress is te veel van het heden, terwijl angst te veel van de toekomst is. Voor iemand die gestrest is, lijkt het huidige moment oneindig. Hij gelooft niet dat hij uit de huidige situatie kan komen. Hij voelt zich gevangen en ziet geen manier om te veranderen wat hem zorgen baart. Het is alsof hij veroordeeld is tot eeuwig lijden onder de gevolgen van wat de stress heeft veroorzaakt.

Biologische klok

Bij angst is de persoon bang voor wat er zou kunnen gebeuren, maar het is nog niet gebeurd. Of misschien is er wel iets gebeurd, maar kan hij er niets aan doen. Zo vaak weet hij niet eens wat dat ‘iets’ is. Hij anticipeert gewoon op elk rampzalig en negatief ding dat zou kunnen gebeuren. De persoon kan zijn huidige situatie niet objectief inschatten. Hij leeft volgens het vreselijke dat aan de horizon ligt of al is gebeurd. Hij is geobsedeerd door mogelijke gevolgen zonder deze te kunnen beïnvloeden.

Het verdwijnen van symptomen

Als iemand altijd stress voelt voor een afspraak met de tandarts, zal zijn ongemak verdwijnen zodra de afspraak achter de rug is. Dit is een onderscheidend kenmerk van stress – het verdwijnt zodra de stimulans weg is of het conflict is opgelost.

Angst heeft de neiging om zichzelf in stand te houden. Met behulp van het voorbeeld van eerder, als een persoon bang is voor de tandarts, zal de angst niet verdwijnen na het bezoek. Hij zou zich kunnen voorstellen dat hij al zijn tanden zouden kan verliezen. Een andere angstige gedachte is dat hij een symptoom ervaart van een veel erger probleem dat nog maar net begonnen is. Angst voedt zich met een negatieve en overactieve verbeelding.

Stress en angst voelen alsof je in de mist staat

Als je in staat bent om de overeenkomsten en het verschil tussen stress en angst te herkennen, kun je beter identificeren waar je last van hebt. Wij raden je aan hulp te zoeken bij langdurige stress. Langdurige stress betekent dat je niet in staat bent een conflict op te lossen waar je onder lijdt. We raden je ook aan om een deskundige te raadplegen als je denkt dat je problemen hebt met angstgevoelens, die vage angst die geen einde of begin heeft.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.