Weet jij wat een psychose is?

Weet jij wat een psychose is?

Laatste update: 03 juli, 2018

Bij een psychose ervaart een persoon een ernstige verandering in zijn of haar perceptie van de realiteit. Om de levenskwaliteit te verbeteren van de persoon die hieraan lijdt is een juist begrip en een juiste behandeling nodig.

In dit artikel geven we je informatie over de belangrijkste kenmerken van een psychose, bespreken we de mogelijke oorzaken en geven we je enkele suggesties over hoe je ermee kunt omgaan.

Wat is een psychose en wat zijn de belangrijkste kenmerken?

Een psychose is een psychiatrisch toestandsbeeld waarbij de patiënt een verlies van contact met de werkelijkheid ervaart, gepaard met veranderingen in het gedrag, en denkbeelden heeft die niet overeenkomen met de algemeen geaccepteerde ideeën en opvattingen. De breuk met de realiteit vindt tijdelijk plaats.

De patiënt die lijdt aan een psychose is het contact met de werkelijkheid kwijt en is dan ook niet in staat om normaal te functioneren in zijn omgeving. De belangrijkste kenmerken van een psychose zijn:

  • Waanvoorstellingen of denkbeelden die getuigen van een abnormale interpretatie van de realiteit en waarvan de patiënt niet af te brengen is met logisch redeneren.
  • Hallucinaties. Het waarnemen van zaken, beelden of externe stimuli die niet echt zijn.
  • Verward denken of verward gedrag vertonen.
  • Verwaarlozing van het uiterlijk.
  • Sociale isolatie.

Het toestandsbeeld kan dagen tot weken aanhouden, en ziekenhuisopname kan nodig zijn. Met de juiste medische en psychologische behandeling zal de persoon echter weer stabiel worden en dus weer kunnen terugkeren naar zijn dagelijkse routine.

Waar wordt een psychose door veroorzaakt?

Psychosen kunnen door verschillende oorzaken worden getriggerd, zoals, onder andere, een overmatige consumptie van alcohol of andere drugs, bepaalde medicijnen, biologische redenen, ernstige depressie, sterk belastende emotionele omstandigheden, schizofrenie, bipolaire stoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis.

Verwarring omtrent psychosen

Er bestaat een zekere verwarring over wat een psychose en andere mentale stoornissen inhouden. Veel mensen denken dat het hetzelfde is als schizofrenie. We zouden kunnen stellen dat schizofrenie een soort psychotische stoornis is die voor langere tijd aanhoudt, terwijl de duur van een psychose veel korter is, plaatsvindend gedurende een korte periode.

Bepaalde psychiatrische ziektebeelden, zoals borderline persoonlijkheidsstoornis of bipolaire stoornis, kunnen een psychose omvatten. Psychosen kunnen echter ook worden veroorzaakt door een enkele psychotische aanval, dit onder sterk belastende omstandigheden als een verkeersongeluk bijvoorbeeld.

Wat is de behandeling voor een psychose?

Mensen die vatbaar zijn voor een psychose of die een psychotische aanval hebben ervaren, hebben pharmacologische behandeling (antipsychotica) nodig en zouden psychotherapie moeten ondergaan. Soms kan het succesvol zijn als er met de familie interventies worden georganiseerd. Door de familie te voorzien van informatie, hulpmiddelen en steun kan er meer begrip worden gekweekt tussen hen en de dierbare die aan de psychose lijdt

Veel specialisten op dit gebied bevestigen dat het raadzaam is om de hele maatschappij sterk bewust te maken van de situatie.

Het vermijden van stigmatiserend taalgebruik, het bieden van voortdurende hulp, de persoon eraan herinneren om zijn medicijnen in te nemen en aan het feit dat hij geliefd, gewaardeerd, gerespecteerd en gesteund wordt kan de getroffen persoon meer helpen dan we misschien denken.

Psychiater Roberto Fernández is persoonlijk een voorstander van Assertive Community Therapy voor de behandeling van mensen die aan psychosen lijden, omdat de toepassing ervan zorgt voor grote verbetering in de vooruitgang van de patiënten en een vermindering van het aantal terugvallen.

Assertive Community Treatment is een programma dat vanaf het eerste teken van een psychose kan worden toegepast. Het werkt door de persoon die aan een psychose lijdt richting te geven, waarbij hij wordt voorzien van continue zorg en actieve begeleiding bij zijn ontwikkeling. Het is een geïntegreerde benadering gericht op alle mensen die de patiënt omringen met een nadruk op thuisinterventie.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.