We bestaan allemaal uit licht en schaduw

We bestaan allemaal uit licht en schaduw
Lorena Vara González

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Lorena Vara González.

Laatste update: 27 december, 2022

We zijn voortdurend in het gezelschap van licht en schaduw want ze vullen ons innerlijke wezen. Ze maken deel uit van wie we zijn en wat we niet willen zijn. Bovendien zijn ze wat we in de toekomst kunnen zijn. Het is duidelijk dat ze de strijd weerspiegelen tussen wat we erkennen en wat we vermijden. Ze geven weer wat we toelaten in ons leven, wat we negeren en wat we niet willen zien. En in deze kleine maar ingewikkelde evenwichtsoefening doen we ons best. We leiden ons leven zonder toe te laten dat één van deze delen ons overheerst.

Maar onze intuïtie vertelt ons dat het evenwicht tussen licht en schaduw, tussen wat we weten en wat we niet willen weten, moeilijk te bereiken is. Om met onszelf te kunnen leven moeten we in staat zijn de waarheid onder ogen te zien. We bestaan uit licht en schaduw. Dat is de reden dat we altijd bepaalde delen van onszelf niet willen aanvaarden.

Je eigen licht en schaduwen leren kennen

Het aanvaarden van de duistere kant van ons leven kan pijnlijk zijn. Maar tegelijkertijd kan het groei, verandering en zelfaanvaarding betekenen. Dit wil zeggen dat we onszelf echt moet leren kennen en in ons leven een gezonde eigenwaarde moeten ontwikkelen. Niet alles is licht. Bovendien doen de lichten niet altijd ons leven oplichten. Want soms verblinden ze ons eigenlijk. Dan zijn het juist de schaduwen die ons de antwoorden geven waarnaar we op zoek zijn.

“Het is niet mogelijk het geweten te laten ontwaken zonder pijn. Mensen zijn tot alles in staat, hoe absurd het ook mag lijken, om de confrontatie met hun eigen ziel te vermijden. Niemand wordt verlicht door zich de afbeeldingen van licht in te beelden maar eerder door zich bewust te worden van zijn duistere kant.”

-Carl Jung-

Twee vrouwen in licht en schaduw

Ben jij je bewust van je eigen schaduwen?

Carl Jung omschreef onze schaduwen als de combinatie van frustraties, schandelijke of pijnlijke ervaringen, en angsten of onzekerheden die in ons onbewuste huizen. De schaduwen bevatten alle negatieve aspecten van onze persoonlijkheid die ons ego niet altijd kan aanvaarden. Om die reden kan het ons echt tegenhouden om op een waarachtige manier te leven en onze ware gevoelens uit te drukken.

Het kwaad, egoïsme, afgunst, lafheid, jaloezie, hebzucht en vele van onze emoties en angsten zijn schaduwen die vanbinnen op de loer liggen. Vaak worden we ons ervan bewust wanneer ze ervoor zorgen dat we in conflict komen met andere mensen. In andere situaties tonen ze zichzelf in schuldgevoelens of zelfs in onverklaarbare aanvallen van depressie. Uiteindelijk zullen we zelfs het beeld niet herkennen dat we aan anderen tonen.

We zijn zelfs in staat deze schaduwen op anderen te projecteren. Dat doen we omdat we niet kunnen aanvaarden dat deze gevoelens, gedachten of ideeën van ons zijn. Sinds onze kinderjaren zijn we geprogrammeerd om onze mislukkingen, onze wanhoop en elk negatief stuk van ons leven te verbergen. Het is gewoon menselijk om deze schaduwen binnen ons te houden. Dat doen we tegelijkertijd ook met het licht. Want licht en schaduw gaan hand in hand.

“Een man die niet door een hel gegaan is omwille van zijn passies, heeft ze nooit overwonnen. Voor zover we kunnen waarnemen, is het enige doel van het menselijk bestaan een licht te laten schijnen in de duisternis van ons wezen.”

-Carl Jung-

Twee stenen die in evenwicht worden gehouden

Ben je ooit verblind geweest door je eigen licht?

Het licht waaruit we bestaan, de lichten die ons omringen en die vanuit ons innerlijke wezen schijnen, zijn al die kwaliteiten, deugden, emoties, gedragingen of verlangens die we graag aan anderen laten zien. Hoe gemakkelijk is het niet om ze altijd als een masker te dragen, net alsof ze onze enige ware identiteit zijn.

We kunnen ervoor kiezen grappig, intelligent, begripvol, sociaal, verlegen of dapper te zijn. We kunnen kiezen hoe we onszelf willen voorstellen aan anderen in ons sociale leven.

Tegenwoordig schijnen de lichten van onze persoonlijkheid steeds meer wanneer we verschijnen op sociale netwerken. We leiden een tweede leven waarin de schaduwen zich niet alleen verbergen, het lijkt zelfs alsof ze niet bestaan. Wat aanvankelijk een goede zaak leek en een manier om ons te beschermen tegen de ellende in ons leven, is eigenlijk het epicentrum van de uitdrukking van een modern narcisme.

We laten ons verblinden door ons eigen licht. Want we raken zo geobsedeerd door de gedachte dat het de enige manier is om onszelf te uiten tegenover de buitenwereld, dat we ophouden menselijk te zijn. We worden alleen nog maar glimlachende machines op foto’s die grote leemten achterlaten in ons innerlijke zelf.

Daarom is het zo belangrijk dat we weten wat onze schaduwen zijn. Ze zullen ons helpen om een innerlijk evenwicht te bewaren. We zijn feilbaar, we kunnen jaloezie, afgunst of schuld voelen. Maar we bouwen onszelf ook weer op. Want we zijn mensen. Door de ware werkelijkheid te aanvaarden en niet een fictieve voorstelling zullen we onszelf helpen een gezonde eigenwaarde te ontwikkelen en een beter en voller leven te leiden. Ontken je schaduwen niet. Aanvaard ze. Verblind jezelf niet met de lichten – ga op zoek naar je innerlijke evenwicht.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.