Wat is beroepsmatig presenteïsme?

Wat is beroepsmatig presenteïsme?

Laatste update: 27 september, 2018

Bedrijven hebben al geruime tijd last van het ziekteverzuim. Veel werknemers hielden zich niet aan hun werkschema’s, kwamen te laat of kwamen helemaal niet. Het veroorzaakte alarmerende verliezen, maar nu heeft het een nieuwe vorm. Er is een nieuwe trend ontstaan die nog slechter is dan de vorige: beroepsmatig presenteïsme.

Wat is het? Presenteïsme is op het werk zijn, maar veel tijd spenderen aan dingen die niets met het werk te maken hebben. Het is een probleem met de balans tussen werk en privéleven. Medewerkers moeten hun kinderen naar school brengen en zorgen voor zieke familieleden en nog veel meer.

Gebrek aan motivatie, frustratie en slechte relaties met collega’s zijn veel voorkomende redenen voor zowel ziekteverzuim als presenteïsme. Het grote verschil is dat bij beroepsmatig presenteïsme de werknemer zich aan het werkschema houdt, hoewel hij niet altijd aan het werk is.

Man die een boek leest

Wat veroorzaakt beroepsmatig presenteïsme?

De economische crisis heeft bijgedragen tot het presenteïsme. De angst om een baan te verliezen, zorgt ervoor dat veel ongemotiveerde werknemers besluiten om hun werk niet over te slaan, zelfs als dat saaie dagen van frustratie en verveling betekent. Velen van hen verlengen lunchpauzes of gaan roken, gebruiken het internet voor doeleinden die niet werkgerelateerd zijn, lezen of spelen zelfs videospelletjes.

Beroepsmatig presenteïsme beïnvloedt niet alleen de productiviteit van een bedrijf, maar ook de gezondheid van de werknemer. Een gebrek aan motivatie en doelen kan ontevredenheid met het werk veroorzaken, wat op zijn beurt de oorzaak van depressie kan zijn. Hetzelfde gebeurt met werknemers die ziek gaan werken. Je collega’s blootstellen aan ziekte is niet alleen zinloos, maar ook gevaarlijk.

“Vele handen en harten en gedachten dragen over het algemeen bij aan de opmerkelijke prestaties van iemand.”

– Walt Disney –

Helaas dwingen sommige bedrijven hun werknemers om onbetaald overwerk te doen. In ruil worden ze niet ontslagen. Dit gedrag is beschamend en juridisch gezien heel bedenkelijk. Maar de werknemer accepteert het uit angst voor vergelding. We worden dan geconfronteerd met situaties waarin een onethisch voordeel zegeviert boven het zoeken naar alternatieven die de tijd en de prestaties van een werknemer optimaliseren.

Vrouw die naar haar gsm kijkt

Is er een oplossing voor beroepsmatig presenteïsme?

Medewerkers presenteïsme, of op zijn minst een groot deel ervan, heeft een oplossing. Het is echter moeilijk om sancties of een strikt tijdschema toe te passen. Integendeel, dat zal alleen maar meer stress, angst en teleurstelling creëren bij werknemers. Ze zullen gewoon op verschillende manieren werk blijven afblazen. Daarnaast lopen bedrijven die dit doen het risico om mensen te straffen die wel gemotiveerd zijn.

Concrete maatregelen die gericht zijn op feedback van werknemers kunnen echter een veel positiever effect hebben. We hebben het over sociale erkenning, groepserkenning en individuele erkenning. Als de werknemers voelen dat anderen hun werk op prijs stellen, worden ze opnieuw gemotiveerd. Het is goed voor een bedrijf om goede prestaties te zien, niet alleen slechte.

Afhankelijk van de positie en verantwoordelijkheid van een werknemer kunnen programma’s die vrije expressie en creativiteit stimuleren ook helpen. In deze gevallen zoeken we een verandering in houding, niet alleen het naleven van regels uit angst. Hoe aangenamer de werkplek, hoe beter de resultaten zullen zijn.

Werkschema’s flexibeler maken is ook een goede manier voor werknemers om hun werkleven te combineren met hun gezinsleven, wat indirect van invloed is op hun motivatie. Een functie die een balans tussen werk en privé mogelijk maakt, zoals veel functies vandaag doen, is ongetwijfeld een voordeel. Medewerkers zullen er dankbaar voor zijn, vooral als het bedrijf eerder geen flexibiliteit heeft geboden.

Als de werknemer tevreden is met zijn werk (zelfs al is het maar minimaal), zullen positieve veranderingen toenemen. Het is veel redelijker om zich te concentreren op het helpen vergemakkelijken van hun situatie dan op het toepassen van een extreem beleid. Gezondheid en veiligheid op het werk is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ook een recht van de burger. Gevaarlijk werk kan onherstelbare schade toebrengen aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van een persoon. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.