Waarom demonstreren vrouwen op 8 maart?

Sommige mensen denken dat in de "ontwikkelde" landen van de wereld discriminatie van vrouwen niet meer bestaat. Ze geloven dat er in de 21e eeuw geen sprake is van ongelijkheid. Waarom manifesteren vrouwen dan op 8 maart? Blijf verder lezen en ontdek waarom.
Waarom demonstreren vrouwen op 8 maart?

Laatste update: 24 augustus, 2019

Waarom demonstreren we op 8 maart? Veel mensen vragen zich dit af. Sommige mensen zeggen immers dat discriminatie van vrouwen in de 21e eeuw niet langer bestaat of iets dat sporadisch voorkomt.

Anderen beweren dat verkeerd begrepen feministes iedereen laten geloven dat vrouwen zwak zijn en bescherming nodig hebben. In werkelijkheid leven we in een tijdperk waarin de situatie van vrouwen niet beter kan zijn.

De mensen die het protest verdedigen, zeggen dat we nog een lange weg te gaan hebben tot we echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen verwezenlijken. Ze hebben het over de loonkloof, moord op vrouwen, het glazen plafond, de angst om alleen op straat te lopen, de onzichtbaarheid van vrouwen in de wetenschap, enzovoort.

Alle meningen zijn geldig. Het zijn echter slechts meningen zonder gegevens die ze ondersteunen. In dit artikel zullen we de harde feiten bekijken. We willen zien of vrouwen gelijk hebben dat ze op 8 maart de straat opgaan.

“Feminisme: de theorie van de politieke, sociale en economische gelijkheid van de sekses.”

-Mirriam Webster Dictionary-

De redenen voor het protest op 8 maart

De loonkloof een bewijs van de discriminatie van vrouwen

De loonkloof tussen de geslachten

De twee voornaamste redenen voor het verschil in loon tussen mannen en vrouwen zijn de volgende:

  • Hoewel ze tot dezelfde beroepscategorie kunnen behoren en dus dezelfde arbeidsovereenkomst hebben, krijgen mannen vaak meer voordelen. Dit verhoogt hun loon op een indirecte manier.
  • Vrouwen hebben vaak een kortere werkdag dan mannen. Dat komt omdat zij verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun gezin (echtgenoten, kinderen of om het even welk familielid dat van hen afhankelijk is). Dat maakt hun lonen en hun mogelijkheden om hogerop te raken kleiner dan die van mannen.

“Vrouwen in Europa verdienen nog steeds gemiddeld 16,3 % minder dan mannen. De loonkloof tussen vrouwen en mannen is de laatste jaren niet verminderd. Dat heeft grotendeels te maken met het feit dat vrouwen vaak minder prestigieuze banen hebben en in sectoren werken met lage lonen. Ze krijgen minder vaak promotie, onderbreken hun beroepsloopbaan en verrichten meer onbetaald werk.”

-Rapport van de Europese Commissie, 20 november 2017-

Vrouwen in de wetenschap

Wanneer we het over vrouwen in de wetenschap hebben, dan praten we over historische en opvoedkundige rolmodellen voor onze kinderen. Je moet hier even bij stilstaan. Ga op zoek naar boeken over geschiedenis, wetenschap, scheikunde, natuurkunde, wiskunde of literatuur om enkele voorbeelden te vinden. De resultaten zijn heel zorgwekkend.

In het algemeen bestaan vrouwen niet, behalve als gezelschap van historische mannelijke figuren. Vrouwen zijn slechts een bijlage. Ze ondersteunen mannen en hun verwezenlijkingen. In het ondezoek ESO: een verborgen genealogie van de kennis door de universiteit van Valencia in Spanje kan je meer omtrent dit idee lezen.

Nog een andere aanpak is proberen om beroemde vrouwen in de wetenschap en in de cultuur te bedenken. Vele mensen weten wie Nelson Mandela is. Weinigen weten echter wie Rosa Parks is.

Je weet vast wie Thomas Edison is en wat hij verwezenlijkt heeft. Waarschijnlijk heb je echter nog nooit van Beulah Louise Henry gehoord, ook al waren ze beiden op een gelijkwaardige manier belangrijk in hun werkveld.

Bestraffing van het moederschap in de werkwereld en het glazen plafond

Het Social Observatory van “La Caixa” heeft een onderzoek uitgevoerd, getiteld ‘Hebben rouwen minder kans om aangenomen te worden’?

Volgens deze studie hebben vrouwen 30% minder kans om een sollicitatiegesprek te krijgen onder dezelfde voorwaarden als een man. Wat betekent dit eigenlijk? Als een man en een vrouw met precies hetzelfde curriculum vitae voor een job solliciteren, dan zal het bedrijf de man veel betere werkomstandigheden aanbieden.

Deze loonkloof wordt zelfs nog grotere wanneer je kinderen hebt. Volgens dezelfde studie heeft een vrouw met kinderen 35,9 % minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan een man met dezelfde kwalificaties.

Dat komt omdat vrouwen voor het gezin zorgen en de man gewoon “helpt.” Uiteindelijk is hij niet de persoon die voor alles verantwoordelijk is. Dat is echter nog niet alles. Men heeft een onderzoek uitgevoerd onder de Zweedse bevolking: Speelt de gendersamenstelling in een koppel een rol in de verdeling van het werk na de geboorte van een kind? 

Deze studie toont aan dat de loonkloof die zich bij lesbische koppels na de geboorte van een kind voordoet, na vijf jaar verdwijnt. Dat gebeurt niet bij heteroseksuele paren.

Het onderzoek verduidelijkt de reden waarom de kloof bij homoseksuele koppels verdwijnt. Dat komt omdat ze de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen delen. Dit alleen al is een reden waarom vrouwen op 8 maart willen demonstreren en de straat op gaan.

De combinatie van werk en gezin

Machistisch geweld, een reden om op 8 maart te manifesteren

Wat we ook niet mogen vergeten, is gendergeweld. We geven het de naam gendergeweld omdat de slachtoffers vrouwen zijn. Ze worden het slachtoffer van geweld juist omdat ze vrouwen zijn. In Spanje is het aantal moorden als gevolg van gendergeweld sinds 2003 hoger dan 800.

We verwijzen naar een artikel met de titel  Geweld tegen Vrouwen: een structurele visie. De auteur stelt dat geweld tegen vrouwen een strategie is om het patriarchale systeem te behouden.

Het is bedoeld om te voorkomen dat vrouwen een einde maken aan de ongelijkheid waarmee ze leven. Daarom is het sociaal meer aanvaardbaar dan geweld tegen mannen. Je kan die rechtvaardiging weerspiegeld zien in de wet.

Je hebt dit nu allemaal gelezen. Geloof je nog steeds dat vrouwen geen reden hebben om op 8 maart ten gunste van het feminisme te demonstreren? Wat denk jij?


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.