Waarom de zorg voor afhankelijke mensen belangrijk is

Het voornaamste doel van een zorgverlener is om de kwaliteit van leven te verbeteren van de mensen die hen nodig hebben. Ze helpen om ervoor te zorgen dat aan de basisbehoeften van deze persoon tegemoet gekomen wordt.
Waarom de zorg voor afhankelijke mensen belangrijk is

Laatste update: 23 oktober, 2019

De zorg voor afhankelijke mensen kan op meerdere niveaus een grote uitdaging zijn, van de samenleving, tot de familie, tot jou als individu. Vandaag zullen we ons op deze mensen richten die helpen om zorg te verstrekken aan de mensen die dit het meest nodig hebben. Wat betekent “zorgen voor iemand” precies? Welke soorten zorgverleners zijn er?

Om te beginnen is er een belangrijk onderscheid  tussen formele en informele zorg. Een formele zorgverstrekker is iemand met een betaalde positie en met ervaring in sociale zorg en verpleging.

Informele zorgverstrekkers zijn meestal de familieleden, de vrienden van een persoon of in sommige gevallen de buren. Deze mensen worden ook wel mantelzorgers genoemd.

De psycholoog Rogers omschrijft mantelzorg als “de zorg en de aandacht die hoofdzakelijk geboden wordt door de familie en vrienden, en door alle anderen die hun tijd vrijwillig aanbieden om iemand met een hoge graad van afhankelijkheid of invaliditeit te helpen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is langetermijnzorg vaak iets dat informele zorgverstrekkers (familie, vrienden en buren), professionele zorgverstrekkers of beiden doen. Het doel is altijd dat de persoon de beste kwaliteit van leven heeft door hen te behandelen als individuen en hun autonomie en waardigheid te handhaven.

Dagelijkse activiteiten

Waarom is de zorg voor afhankelijke mensen zo belangrijk?

Zorgversterkers helpen de mensen om dagelijkse activiteiten te doen

Wanneer je aan een zorgverlener denkt, dan is dit waarschijnlijk één van de eerste dingen die jij je voor de geest haalt. Zorgen voor afhankelijke mensen heeft vaak te maken met hen helpen om basistaken uit te voeren zoals eten, naar het toilet gaan, een bad nemen en zich aankleden.

Vele zorgverstrekkers maken dus plannen voor gepersonaliseerde zorg en aandacht die steunen op de behoeften van een specifieke persoon. De graad van hun afhankelijkheid en andere persoonlijke omstandigheden kunnen de aard van het werk van de zorgverstrekker veranderen.

Ze creëren een sfeer van rust

Vertrouwen is het gevoel van veiligheid dat je bij andere personen ervaart. Dit gaat vooral over hoe ze in bepaalde situaties zullen handelen. Het betekent dat je vertrouwen hebt in wat ze zullen doen.

Als afhankelijke mensen voelen dat ze de zorgverlener kunnen vertrouwen, dan zal dit hen een gevoel van rust geven. Dat is een kernelement van hoe je hen de best mogelijke zorg kan bieden en hun familie helpen.

Een goede zorgverstrekker creëert een gevoel van vertrouwen en veiligheid. Dat doet hij zowel voor de persoon die de zorg krijgt als voor de familie van die persoon (of in het geval van informele zorgverstrekkers voor de rest van de familie).

Ze moeten in staat zijn om dingen te denken als “Mijn vader of moeder is in goede handen” of “Als er iets misloopt, dan zullen ze het onmiddellijk merken en actie ondernemen.”

“Elke plek waar we ons veilig voelen, is een schat.”

-Jan Jansen-

Ze bieden steun en genegenheid

Een zorgverstrekker verschaft gezelschap en emotionele steun aan de persoon voor wie hij zorgt. Dat werk neemt echter veel tijd in beslag.

Als we dan iemand hebben die voor hen zorgt, dan kan dit voorkomen dat afhankelijke mensen zich eenzaam voelen wanneer hun dierbaren er niet zijn. In veel gevallen betekent de zorg dat je afhankelijke mensen gezelschap biedt wanneer hun familie er niet is.

“Vertrouwen, professionaliteit, genegenheid, empathie en het verlangen om zorg te bieden zijn essentiële onderdelen van een goede zorgverlener zijn.”

Zorgverstrekkers geven afhankelijke mensen autonomie

We hebben het hier over afhankelijke mensen. Toch kan de zorg in termen van hen een gevoel van autonomie geven nog steeds veel doen door hen te helpen om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Een zorgverlener zal hen aanmoedigen en motiveren om de dingen te doen die ze aankunnen. Uiteraard zullen ze ook begrijpen dat het die persoon veel inspanning vraagt om in staat te zijn het te doen.

In contact blijven met de buitenwereld

Ze helpen hen om in contact te blijven met de buitenwereld

Naargelang de graad van afhankelijkheid kan een zorgverstrekker mensen helpen om hun relaties met mensen buiten hun familie te onderhouden. Dit is belangrijk omdat het helpt om te vermijden dat ze zich eenzaam voelen.

Dankzij bepaalde nieuwe technologie kunnen zorgverstrekkers ervoor zorgen dat mensen in hun gebied actief kunnen blijven. Ze helpen hen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en om te gaan met hun familie, vrienden of buren.

Ze verbeteren de kwaliteit van leven van afhankelijke mensen

Ten slotte willen we terugkeren naar hoe de zorg voor afhankelijke mensen kan helpen om hun waardigheid en zelfbeeld te bewaren. Dit gebeurt door hen autonomie te geven. Dag in dag uit voeren zorgverstrekkers een noodzakelijk werk uit. Onze maatschappij erkent echter niet altijd het belangrijke werk dat ze doen.

Dat is de reden waarom we dit artikel wilden wijden aan hoe belangrijk de zorg is. Het maakt niet uit of je het als baan of als familielid doet. Zorgverstrekkers worden de steunpilaren voor mensen die hun hulp nodig hebben. Ze verbeteren de kwaliteit van leven van iedereen die dichtbij hun patiënten staat. Wellicht ook interessant voor jou

We hebben allemaal iemand nodig die voor ons zal zorgen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
We hebben allemaal iemand nodig die voor ons zal zorgen

We hebben allemaal iemand nodig die voor ons zal zorgen. Maar dat betekent niet dat we volledig van hen afhankelijk moeten zijn om ons goed te voel...  • Murphy, E. (2000). Jóvenes y mayores: promoviendo una Actitud Positiva hacia el Envejecimiento y las Personas Mayores. Dublin. Consejo Nacional de Envejecimiento y Personas Mayores.
  • Neugarten, B.L., Havighurst, R.J. y Tobin, s.S. (1961). Medición de una vida satisfactoria. Periódico de Gerontología, 16: 134-43.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.