Betrouwbare mensen inspireren ons om anderen te vertrouwen

Betrouwbare mensen inspireren ons om anderen te vertrouwen

Laatste update: 31 mei, 2018

Betrouwbare mensen inspireren ons om anderen te vertrouwen. Ze creëren een veilig pad waarop wij verder kunnen lopen. Ze verlichten onze duisternis. Betrouwbare mensen geven ons het gevoel dat we onzekerheid met gerust hart onder ogen kunnen zien, omdat we weten dat we op hen kunnen vertrouwen, net zoals we dat in het verleden konden doen.

Betrouwbare mensen laten hun betrouwbaarheid niet aleen zien met grote gebaren. Ze doen dit ook in de kleine dingen. In feite zijn die kleine gebaren veel waardevoller dan je misschien denkt.

Betrouwbare mensen liegen niet om zichzelf te rechtvaardigen

Betrouwbare mensen zorgen ervoor dat we ons rustiger en zelfverzekerder voelen.

Betrouwbare mensen die elkaar een belofte doen

Denk eens aan iemand die je misschien kent die jou en de plannen die jullie samen maken altijd afzegt. Soms zegt hij zelfs pas af wanneer je al onderweg bent. Daarnaast laat hij ook op andere manieren zien dat hij eigenlijk niet te vertrouwen is. Een vriend zou nooit de bron van dit soort onzekerheid mogen zijn. Wanneer hij terugkomt op beloften en plannen, vindt hij altijd wel een excuusje om te rechtvaardigen waarom.

Kleine smoesjes die allemaal bij elkaar opgeteld iets verwoestends creëren: een gebrek aan vertrouwen. En een gebrek aan vertrouwen is dodend voor relaties. Het vult ons met onzekerheid en twijfel. Onzekerheid is de stille doder van veel anderszijds gezonde relaties.

“De beste manier om erachter te komen of je iemand kunt vertrouwen, is door hem te vertrouwen.”

-Ernest Hemingway-

Het is volkomen normaal om er geen behoefte aan te hebben om met dit soort mensen om te gaan. Hier hoeven we ons niet voor te schamen, en het zou vreemd zijn als we altijd met iedereen konden opschieten. In sommige opzichten lijkt de oplossing eenvoudig. Als ik ergens geen behoefte aan heb, loop ik er van weg omdat ik mezelf er niet in verwikkeld wil laten raken. Sommige mensen hebben echter zo’n sterke behoefte om iedereen tevreden te stellen dat ze hun instincten negeren.

Misschien weten ze diep van binnen dat er iets misgaat in hun leven. Dat er iets niet functioneert zoals het hoort. Probeer eens terug te denken aan een moment in je leven waarop je iets deed om iemand anders te behagen. Waarschijnlijk gaf dit je een ontzettend ongemakkelijk gevoel, alsof je jezelf ‘verloochende’.

In relatie tot mensen die belangrijk voor ons zijn, moeten we echter nadenken over hoe betrouwbaar wij voor hen zijn. We moeten nadenken over of we werkelijk betrouwbaar willen zijn of dat het eigenlijk iets is dat niet zo belangrijk voor ons is.

Twee betrouwbare mensen die elkaars hand vasthouden

Zorg ervoor dat je woorden iets betekenen als je betrouwbaar wilt zijn

Denk eens aan een moment waarop je iets niet wilde doen. En in plaats van de waarheid te zeggen, bedacht je een excuus, zodat je het niet hoefde te doen. Of aan andere momenten, waarop je een afspraak maakte die je vervolgens niet nakwam. Hoogstwaarschijnlijk voelde je schaamte. Misschien voelde je zelfs spijt.

Maar…spijt waarvan? Het gezondste zou zijn om spijt te hebben van het geven van je woord terwijl je niet zeker wist of je je woord wel kon nakomen. Soms stemmen we in met kleine dingen zonder objectief te evalueren of we ons er werkelijk aan kunnen houden. De waarheid is dat als iets echt belangrijk voor ons is, we ons er met de beste bedoelingen voor inzetten.

In die zin moeten we ons ervan bewust zijn dat het verbreken van beloften enorm schadelijk kan zijn voor een relatie. Vertrouwen en veiligheid zijn de basis van een goede relatie. Als ik iemand niet vertrouw en me niet veilig voel naast hem, zal ik niet veel halen uit deze relatie. De relatie zal mij niet toestaan mezelf te zijn.

Je afspraken evalueren is een goed begin

Als ik mijn beloften stelselmatig verbreek, dan maak ik het erg moeilijk voor anderen om mij te vertrouwen.

Dat gezegd hebbende, natuurlijk zullen er momenten zijn waarop ik mijn verplichtingen niet kan nakomen. Soms moeten betrouwbare mensen hun beloften uitstellen. Ook zij zijn niet perfect. Soms doen er zich onvoorziene gebeurtenissen voor en moeten we die als eerste afhandelen.

Wij bedoelen echter dat je ervoor moet zorgen dat je je beloften niet systematisch verbreekt zonder enige echte rechtvaardiging.

“Vertrouwen draagt ​​meer bij aan conversatie dan humor.”

François de La Rochefoucauld

Betrouwbare mensen zijn liefdevol

We hebben het recht om ons niet toe te wijden aan alles en iedereen. We hebben het recht om ons niet te wijden aan dingen waaraan we ons niet willen wijden. Of dingen waarvan we weten dat we ze niet kunnen nakomen. Het is ons recht om authentiek en eerlijk te zijn tegenover anderen en onszelf. Het is echter ook belangrijk om in te zien wat voor invloed onze woorden hebben.

Deze manier van denken zal het makkelijker voor ons maken om goed naar onze relaties te kijken en waarom we ons gedragen zoals wij ons gedragen. Als we eenmaal begrijpen dat ons woord, hoe onbenullig het ook lijkt, zowel voor onszelf als voor anderen waarde heeft, dan zullen we er het belang aan geven dat het verdient. Hopelijk zullen we in het vervolg dan beter nadenken voordat we ons woord geven. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.