Beloften die niet worden nagekomen

Beloften die niet worden nagekomen

Laatste update: 18 mei, 2017

Het verbaast me hoe makkelijk en natuurlijk het is voor sommige mensen om beloften te doen, alsof het leven een spel is waarin je van alles kunt beloven zonder ook maar te weten of je deze beloften in de toekomst überhaupt zult kunnen nakomen. Wie zal je hier tenslotte toe kunnen verplichten? Wanneer het aankomt op kwesties die voor sommigen misschien onbelangrijk zijn, maar die voor anderen juist belangrijk zijn, lijkt de belofte achterhaald te zijn geworden.

We hebben allemaal onze grootouders horen praten over die goede oude tijd toen het nakomen van een belofte nog heilig was. Het maakt dan ook niet uit of dat wat beloofd wordt onbelangrijk is of dat het juist iets heel belangrijks is, zeggen dat je iets zult doen of geven zou genoeg moeten zijn om jouw verantwoordelijkheid hierin te bevestigen.

We moeten altijd in gedachten houden hoezeer we iemand kunnen teleurstellen door een belofte te verbreken, laat staan hoe verdrietig of boos we ons zelf kunnen voelen als iemand dit bij ons doet. We moeten een belofte eren, omdat het betekent dat we ons woord gegeven hebben. Ons woord is de enige persoonlijke bezitting die we hebben die waarde heeft. Materiële zaken zijn bijkomstig en op een dag zullen we ze misschien verliezen. Ons woord en vooral ook onze daden zullen ons op de lange termijn uiteindelijk definiëren als mensen.

Het is het enige dat niemand ons kan afnemen, maar we verliezen het beetje bij beetje als we beloften doen waarvan we weten dat we ze niet zullen kunnen nakomen, als we iets beloven om maar onder bepaalde dingen uit te kunnen komen, als we iemand voor de gek houden, en als we beloften doen alleen maar om persoonlijk voordeel te behalen, etc. Het vertrouwen dat we hopen dat anderen in ons zullen hebben rust op de ervaringen die we delen met deze mensen. Als wij genoeg te vertrouwen zijn dat we ons altijd aan ons woord houden, dan zal iedereen die ons kent onze beloften als een ware garantie beschouwen. En dan zullen wij trots op onszelf kunnen zijn omdat we mensen zijn die zich aan hun woord houden, die geen lege beloften doen…

Als het aankomt op beloften, dan is het beter om er maar weinig te doen die je wel nakomt dan om er heel veel te doen die je niet nakomt. Als we een belofte dan ook niet kunnen of willen nakomen, dan is het het beste om deze belofte nooit te doen. Denk hier de volgende keer dat je geneigd bent een belofte te doen eens over na… Ben je bereid deze belofte na te komen ongeacht wat er gebeurt?


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.