Vind wat je liefhebt en laat het overnemen

Vind wat je liefhebt en laat het overnemen

Laatste update: 03 november, 2016

Vinden wat je liefhebt gaat veel verder dan we door middel van de rede kunnen begrijpen. Hier nodig ik jou uit om te voelen wat je voelt, wat je leeft en wat je ervaart.

Te veel nadenken kan alles wat mooi en subliem is in een probleem veranderen. We compliceren ons bestaan doordat we alles proberen te controleren en overal een betekenis aan willen geven. We streven naar gemak, comfort, veiligheid en stabiliteit. We verliezen onszelf in deze zoektocht die ons ervan weerhoudt het leven te zien of accepteren zoals het werkelijk is.

We leven met de angst dat we datgene verliezen waarvan we geloven dat het van ons is. We leven in angst, denkend dat we pijn op de een of andere manier kunnen vermijden en onze oude wonden niet hoeven te voelen. We leven met de hoop dat we kunnen ontsnappen aan het lijden, dit terwijl wijzelf het enige zijn waar we werkelijk voor op de vlucht zijn.

Zonsondergang

Het leven is een gift

Dat wat we liefhebben kan overal gevonden worden. We hoeven er niet naar op zoek te gaan. De liefde ontstaat wanneer we moedig genoeg zijn om de dingen simpelweg te bewonderen zoals ze zijn, zonder voortdurend overal een uitleg voor te willen vinden.

We laten ons verbazen door en bewonderen de schoonheid van andere mensen, van kunst, de natuur, ideeën, houdingen, aroma’s, smaken, omhelzingen en woorden… Om schoonheid te aanschouwen en te voelen, moeten we onze geest kalmeren en onze zintuigen openstellen. We ervaren tenslotte door middel van onze zintuigen en niet door middel van onze rede.

Angsten, opvattingen, eisen, onzekerheden, verwachtingen… Dit alles houdt ons tegen. Alleen als we leren hoe we de geest kunnen kalmeren en ons laten leiden door ons gevoel, zonder enige angst, zullen we in staat zijn om de schoonheid die in de wereld bestaat werkelijk te bevatten. Vinden wat we liefhebben kan zomaar veel simpeler blijken te zijn dan we ons ooit hadden voorgesteld.

Passie voelen voor datgene wat je liefhebt

In ons leven ervaren we allemaal onschuldige schoonheid. Als kinderen waren we de hoeders van de meest kostbare geheimen van het bestaan: het vermogen om verbaasd te zijn, om alles om ons heen te bewonderen, om eindeloos enthousiast te zijn om te ontdekken en experimenteren en om te weten hoe we kunnen aanschouwen zonder in te grijpen.

In ons volwassen leven zijn er vele mentale barrières die we gedurende de tijd hebben opgebouwd en we komen veel obstakels tegen, sommige zelfopgelegd, op onze weg naar het ontdekken wat we liefhebben.

“De passie kent geen eisen. Het kent daarom ook geen strijd. De passie kent niet zoiets als een zwakke intentie. Daarom kent het ook geen frustratie noch enige vorm van pijn. Passie is de vrijheid van ‘ik’… en dus is passie de essentie van het leven. Passie is dat wat ons leeft en beweegt, maar als de gedachte ertussen komt met problemen van succes en bezit, dan houdt passie op te bestaan.”

-Krishnamurti-

Genieten

Liefde is een vorm van zijn

Liefde is een vorm van zijn, het is dat wat geleerd wordt door ervaring, het is hoe we ons verhouden tot de wereld, het is de houding die we hebben tegenover het leven. Het is het traject dat we hebben gevolgd en onze persoonlijke groei. Het is dat wat ons in staat stelt te vinden wat we liefhebben. Wanneer we overvloeien van energie, vinden we een passie die bevredigend is en ons volledig vult.

Passie hebben voor wat we doen vult ons dagelijkse leven met liefde. Het is de passie waarmee we ons verhouden tot onszelf en tot anderen. Passie voor het leven is een staat waarin we volledig geluk en volledige extase voelen op elk moment.

Dus, vind wat je liefhebt en laat het overnemen. Dompel jezelf erin onder en laat jezelf oprecht de essentie ervan voelen.

Het is het waard om die passie voor het leven te voelen, al is het maar voor een enkel moment. Om de schoonheid van dingen te aanschouwen zonder ze met iets anders te vergelijken, zonder in te grijpen en zonder de noodzaak om te verklaren of te benoemen. Simpelweg aanschouwen, bewonderen, genieten en liefhebben.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.