Vijf tekenen dat je jezelf aan het boycotten bent

februari 27, 2020
Wat is jezelf boycotten? Het is een ongebruikelijke term. Toch verwijst het naar hoe mensen zichzelf vaak onbewust blijven tegenhouden om hun doelen te bereiken.

Wat is het voornaamste signaal dat je jezelf aan het boycotten bent? Dat is het feit dat je bijna nooit verwezenlijkt wat je jezelf voorgenomen hebt te doen. In veel van deze gevallen ben jij degene die obstakels opricht. Die hindernissen houden je uiteindelijk tegen om vooruit te komen.

Op een zekere moment hebben we allemaal onszelf geboycot. We waren er ons zelfs van bewust dat we het deden. Dit is echter niet de norm. Het komt immers veel vaker voor dat we tegen onze belangen in handelen zonder het te beseffen. We handelen dan om een manier die op het eerste zicht volmaakt redelijk lijkt.

Op dezelfde manier zijn we enkel in staat om vele van onze handelingen te rechtvaardigen nadat we gehandeld hebben. Vaak vermommen we onze echte motivatie met een reden die beter klinkt. Het is een motivatie die we uit de gevolgen van ons gedrag halen.

Het voornaamste signaal dat je jezelf aan het boycotten bent, is dat je met elke stap die je zet, verder weg komt te staan van jouw doelstellingen. Je vraagt jezelf af waarom maar je kan geen reden bedenken die overtuigend genoeg is. Het lijkt alsof er altijd “iets” is dat jou tegenhoudt om  de doelen te halen die je voor jezelf vooropgesteld hebt.

Mensen boycotten zichzelf om vele verschillende redenen. Eén reden is angst voor succes of omdat ze denken dat ze het niet verdienen. Er zijn ook gevallen waarin mensen zich niet echt identificeren met de doelen die ze voor zichzelf stellen. Ze zoeken dan onbewust naar excuses om ze niet te verwezenlijken.

“Of je nu denkt dat je het kan of niet kan, je hebt gelijk.”

-Henry Ford-

Je wil alles alleen doen

Tekenen dat je jezelf aan het boycotten bent

1. Je wil alles alleen doen

Vele mensen denken dat ze niemand om zich heen kunnen vertrouwen om een bepaalde opdracht uit te voeren op de manier zoals zij het willen doen. Anderen vertrouwen zelfs nooit ook maar één taak aan andere mensen.

Door niemand behalve zichzelf te vertrouwen nemen ze uiteindelijk verantwoordelijkheden op die niet echt bij hen horen. Ze kunnen namelijk gemakkelijk gedelegeerd of gedeeld worden.

Een Afrikaans gezegde luidt: “Misschien kunnen we sneller gaan in ons eentje maar we kunnen samen verder komen.” Je hebt wellicht gelijk. Er zijn taken die niemand zo goed kan uitvoeren als jij.

Als je hen echter de kans niet geeft, dan zullen ze nooit de mogelijkheid krijgen om je het tegendeel te laten zien. Ze zullen ook niet leren om het in de toekomst te kunnen doen.

2. Je denkt dat je altijd gelijk hebt

In dit geval vind je het onmogelijk om iets positiefs te vinden en te zeggen over iemand of over hun werk. Je vindt het ook onmogelijk om het eens te zijn met hun standpunten. Misschien heb je het gevoel dat je altijd gelijk hebt. Dat is immers de kern van de zaak. Wat jou betreft, heb je altijd gelijk.

Om de standpunten van andere mensen te zien moet je deze onverzettelijke gedachten doorbreken. Als je iets beoordeelt met een vooraf bepaalde voorwaarde, dan zal je uiteraard geloven dat niemand anders gelijk is.

Dat soort houding berooft je van de waardevolle bijdragen die anders vanuit een ander perspectief kunnen maken. Het zal je belemmeren in je vooruitgang. De reden is dat je de dingen alleen maar vanuit één perspectief ziet.

3. Je laat veel taken onafgewerkt

Dit is een duidelijk signaal dat je jezelf aan het boycotten bent. Je zal zeker altijd een manier vinden om te verdedigen waarom je zovele projecten onafgewerkt laat.

Het is ook niet moeilijk om je neiging dingen op te geven te rationaliseren en te rechtvaardigen. Je wil immers meningsverschillen en slechte gevoelens vermijden. Soms is een eind eraan maken dan het gemakkelijkste om te doen.

4. Je aanvaardt of waardeert je verwezenlijkingen niet

Misschien heb je het gevoel dat jij het recht niet hebt om te slagen of succesvol te zijn. Vreemd genoeg ben jij zelfs de reden dat de dingen die je succesvol maakten niet meer werken.

Je doet het door op jouw eigen manier jouw verwezenlijkingen te interpreteren. Wanneer je iets bereikt, dan doe je het af als onbelangrijk. Door dit te doen verlies je ook je motivatie.

Het is net alsof je het gevoel hebt dat je alleen maar in staat bent om dingen te verwezenlijken die niet echt waardevol of nuttig zijn. Als het waardevol zou zijn, dan zou je namelijk niet in staat geweest zijn om het te doen.

Het wordt dan een vicieuze cirkel. Jij bent tegelijkertijd de agressor en het slachtoffer. Een dergelijk gedrag bevredigt alleen maar neurotische impulsen en moedigt ze aan.

Je gedragen als slachtoffer

5. Slachtofferschap is een teken dat je jezelf aan het boycotten bent

Soms belemmeren we onze groei. We nemen dan onze toevlucht tot de truc waarbij onszelf minimaliseren en tot slachtoffer maken. Hoe kan ik dit in hemelsnaam doen als ik een bepaald vermogen of hulpmiddelen niet heb? We verbergen ons achter onze tekortkomingen en beperkingen. Bovendien weigeren we om onze comfortzone te verlaten.

Slachtofferschap is een strategie die we gebruiken in een poging om te rechtvaardigen dat we niets doen. De mensen die zich slachtoffer voelen, zoeken excuses in plaats van motivatie. Ze doen dit niet bewust, het is een compleet onbewuste handeling.

Bovendien is het ook waar dat je er soms bijkomende voordelen kunt uithalen zoals een gevoel van zekerheid. Dat is ook de reden waarom we ons op die manier blijven gedragen.

Belangrijk hier is dat je je bewust bent van elk teken dat kan aantonen dat je jezelf aan het boycotten bent. Die signalen zullen je hints geven waarom je niet verwezenlijkt wat je verlangt. Ons bewust worden van gedragspatronen die ons op deze manier schade berokkenen, kan een goed vertrekpunt zijn naar een meer vervullend leven.

  • Stamateas, B. (2008). Autoboicot. Cuando el tóxico es uno mismo. Barcelona: Grupo Editorial Planeta.