Vragen om hulp is niet hetzelfde als zwak zijn

Vragen om hulp is niet hetzelfde als zwak zijn

Laatste update: 02 juni, 2018

Het vragen om hulp is niet synoniem aan zwakheid of kwetsbaarheid. In feite is het vragen om hulp een daad van moed. Als we het doen, aanvaarden we onze beperkingen en herkennen we de rol die anderen in onze groei vertegenwoordigen.

Op die manier kunnen we zelfs zeggen dat het vragen om hulp een daad van nederigheid en moed is, omdat we door het verzoek om steun de waarde van anderen erkennen en ons verzetten tegen de gebruikelijke druk om zelfvoorzienend te zijn.

De mens is ontworpen voor samenwerking en relaties met zijn omgeving ter ondersteuning van de collectieve ontwikkeling.

Ogen

Vertrouwen, een hoeksteen

Wanneer we om hulp vragen, laten we ook ons vertrouwen in anderen zien. Met deze eenvoudige handeling versterken we onze banden. We zijn eerlijk en denken aan degenen om ons heen als we ervan overtuigd zijn dat ze iets voor ons kunnen doen.

We hebben de neiging om een verzoek tot sociaal-emotionele ondersteuning als een tweesnijdend zwaard te zien, dat anderen zal helpen om van ons te profiteren of dat onze onafhankelijkheid kan schaden door ons vermogen om dingen voor onszelf te doen ernstig te bedreigen.

Het zijn vaak negatieve ervaringen (een combinatie van teleurstellingen en verwachtingen) die ervoor zorgen dat we op die manier denken, waardoor we niet graag om hulp vragen en onze behoeften aan anderen laten zien.

Wij hebben het niet verkeerd, maar de waarheid is dat we niet kunnen leven als we denken dat we altijd en overal gevaar lopen. Hierdoor bevestigen we het idee dat de barrières die we onszelf opleggen nuttig zijn als de situatie vereist dat we onszelf beschermen, niet daarna.

Hulp Vragen

Het vragen om hulp is ook een goede manier om met iemand te communiceren, naast een onontbeerlijke sociale basisvaardigheid. Als anderen ons kunnen helpen, geeft het hen ook een goed gevoel. Dus, verre van egoïstisch, is het helpen van anderen ook een manier om over de pracht van menselijke relaties en banden na te denken die door onze acties zijn ontstaan.

Laat daarom de behoefte aan trots en onfeilbaarheid achter je. Schaamte heeft op bepaalde momenten geen zin.

Bovendien is de angst voor het negatieve een van de belangrijkste factoren. Het zorgt ervoor dat we de mogelijkheid hebben om door anderen als zwak te worden beoordeeld en gezien. Om anderen om hulp te vragen, hebben we een gevoel van vertrouwen en van rust in anderen nodig. Als we niet aan deze twee pijlers werken, zullen de uitwisselingen niet zo goed gaan zoals ze zouden moeten.

Als we om hulp vragen, winnen we allemaal, omdat het net zo verrijkend is om te vragen als dat het is om te geven. Omdat iemand helpen geweldig is, maar ons laten helpen door anderen is dat net zo. Het is het proberen waard.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.