Vijf tekenen dat je een volwassen nieuwetijdskind bent

Vijf tekenen dat je een volwassen nieuwetijdskind bent

Laatste update: 03 mei, 2017

“De eerste nieuwetijdskinderen werden geboren tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, gedurende de jaren zeventig en tachtig nam dit aantal toe”, legt psychologe Esther Morales León uit. Veel van deze jonge mensen zijn inmiddels volwassen geworden. We hebben tegenwoordig dan ook te maken met vele volwassenen die niet weten of ze tot deze groep behoren en die als gevolg hiervan moeilijkheden ervaren als het aankomt op het begrijpen van zichzelf en het controleren van hun emoties

Doctor Morales León legt uit dat het de taak is van volwassen nieuwetijdskinderen om zichzelf te accepteren, om zichzelf te waarderen en om hun persoonlijke missie in het leven te ontdekken, waarbij ze gebruik maken van alle aangeboren talenten die zij hiervoor tot hun beschikking hebben, alsook hun verhoogde bewustzijn. “Dit alles om een ware bijdrage te leveren aan de evolutie van de aarde”, legt de psychologe uit. Vandaag zullen we de belangrijkste kenmerken van volwassen nieuwetijdskinderen met je delen.

Nieuwetijdskinderen

Ze voelen zich anders dan anderen

De persoonlijkheden van volwassen nieuwetijdskinderen worden gekenmerkt door hooggevoeligheid, intelligentie en creativiteit. Het zijn dan ook gepassioneerde mensen die elementen en ervaringen creëren die getuigen van een sterk vermogen om zich in te leven in hun omgeving. Desondanks voelen ‘nieuwetijdsmensen’ zich anders dan anderen, waardoor het moeilijk voor ze is om zich aan te passen aan het sociaal opgelegde levensmodel.

Ze vinden het moeilijk om handelingen te tolereren die gemakzuchtig worden uitgevoerd of waarbij geen gebruik wordt gemaakt van al het talent dat de persoon in kwestie bezit, wat hen blokkeert op het moment dat ze geconfronteerd worden met hun eigen boosheid en woede. Ze geven er de voorkeur aan om alleen te werken en om leidinggevende functies te bekleden, en ook als ze in groepen werken doen ze dit liever op individuele wijze.

Ze doorzien leugens en bedrog met gemak

Het is waar dat niemand van leugens houdt, hoe klein ze ook mogen zijn. Ze geven ons geen goed gevoel omdat ze voor ons bepalen wat we wel en niet mogen weten. Volwassen nieuwetijdskinderen houden in het bijzonder niet van leugens en bedrog als het aankomt op de omgang met anderen of zichzelf, omdat ze een sterk ontwikkeld gevoel van gerechtigheid hebben. Doordat ze gevoelens doorzien die anderen niet eens opmerken zijn ze intuïtiever en nemen ze bepaalde werkelijkheden waar die anders zijn dan de eigen werkelijkheid, wat hen in staat stelt om bedrieglijkheid vrijwel moeiteloos te herkennen.

Wendy Chapman, Amerikaans schrijfster van diverse boeken over dit onderwerp, voorziet ons op basis van haar onderzoeken van nog enkele kenmerken van volwassen nieuwetijdskinderen: “Ze zijn intelligent, hoewel ze op school misschien niet altijd de beste cijfers halen. Ze moeten altijd de reden achter dingen weten, vooral als iemand hen vraagt om iets te doen. Ze hebben een hekel aan vrijwel alle taken op school die van repetitieve aard zijn, sterker nog, vaak haten ze ze zelfs.”

Nieuwetijdskinderen

Spiritueel als het aankomt op het verbeteren van zichzelf en de wereld

Al van jongs af aan beschikken nieuwetijdskinderen over een hoge mate van zelfbewustzijn, waardoor ze ontzettend scherpzinnig en intuïtief zijn. Ze zijn gezegend met een aangeboren innerlijke wijsheid over ons leefsysteem en ontwikkelen hierdoor al op jonge leeftijd een abstracte denkwijze. Bovendien beschikken ze over geweldige vaardigheden als het aankomt op het verwezenlijken van hun dromen en plannen. Deze talenten zorgen ervoor dat ze een sterke behoefte voelen om dingen te doen die de wereld veranderen en verbeteren, toch kunnen ze moeilijkheden ondervinden als het aankomt op het identificeren van de manier waarop.

Het op bewuste wijze streven naar innerlijk geluk, als dagelijkse prioriteit, is een van de fundamentele kenmerken van mensen die hooggevoelig zijn en het vermogen hebben om het leven te begrijpen, zoals het geval is bij volwassen nieuwetijdskinderen. Het begrijpen van de wereld door middel van spiritualiteit, de gevoelens van de mensen van wie ze het meeste houden of zelfhulpadvies zijn elementen van hun dagelijkse leven.

Ze hebben paranormale ervaringen

Er zijn mensen die stellen dat nieuwetijdskinderen beschikken over paranormale vaardigheden zoals telepathie of het vermogen om gedachten te lezen, een sterker inlevingsvermogen of een hogere mate van creativiteit. Ze worden ook wel ‘indigomensen’ genoemd omdat geloofd wordt dat deze kleur in hun aura te zien is.

Als we het hebben over paranormale ervaringen, dan hebben we het over visioenen van wat de toekomst gaat brengen, buitenlichamelijke ervaringen en/of het horen van stemmen. Velen van ons geloven dat bepaalde mensen het vermogen hebben om in contact te komen met andere dimensies, om de energie die ons omringt waar te nemen, om toekomstige situaties mentaal te kunnen visualiseren of dromen, of om denkbeeldige vrienden te hebben.

Ze zijn hooggevoelig

‘Nieuwetijdsmensen’ hebben met elkaar gemeen dat ze een extreem gevoelige, emotionele persoonlijkheid hebben. Zo kunnen ze hun gevoelens al om het minste geringste uiten of ze doen juist het tegenovergestelde, helemaal geen emotie tonen. Ze zijn ontzettend seksueel ingesteld of ze kunnen seksualiteit uit verveling afwijzen met de intentie om een hogere spirituele connectie te bereiken. Ze zoeken naar de betekenis achter hun bestaan, achter hun missie in het leven en achter hun begrip van de wereld.

Het is waar dat we ons niet elke dag hetzelfde voelen, en gelukkig kunnen we op verschillende mechanismen rekenen om te uiten wat ons overkomt. Het probleem zit hem echter in de sterke mate waarop onze emotionele toestand kan variëren. Vanwege hun sterk ontwikkelde gevoeligheid voor de eigen emoties en die van anderen, kunnen ‘nieuwetijdsmensen’ fluctueren van verdriet tot totale wanhoop.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.