Weet je wat seksualiteit is?

Weet je wat seksualiteit is?

Laatste update: 25 juli, 2016

Seksualiteit is een term die we onmiddellijk associëren met seks, maar heb je jezelf ooit eens afgevraagd wat menselijke seksualiteit inhoudt?

Seksualiteit is verdeeld in drie principiële takken: biologisch, psychologisch en sociaal. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en het beschouwen van seksualiteit als een eenheid van biopsychosociale kenmerken stelt ons in staat om de talloze manieren waarop het van invloed is op de mens en zijn ontwikkeling echt te begrijpen.

De Wereldgezondheidsorganisatie geeft de volgende definitie van wat menselijke seksualiteit inhoudt:

“De integratie van fysieke, emotionele, mentale en sociale factoren van seksueel zijn door middel van de positieve verrijking en bekrachtiging van mensen, communicatie en liefde.”

Biologische seksualiteit

Het is mogelijk dat het biologische aspect van seksualiteit datgene is en zal blijven wat we het sterkst associëren met het begrip seksualiteit; in het bijzonder, onze genitaliën en voortplantingsorganen.

Dit is een zeer gereduceerd en beperkte visie die de fysieke menselijke vorm niet beschouwt als een samenhangende eenheid. De integratie van het geheel van het menselijk lichaam in het concept van seksualiteit stelt ons in staat om te begrijpen dat we seksuele wezens zijn vanaf het moment dat we geboren worden tot het moment dat we sterven. Dit houdt in dat kinderen en jongeren, net als volwassenen en ouderen, seksualiteit bezitten.

Als we alleen aandacht besteden aan het biologische deel van seksualiteit, richten we ons op de fysieke handeling van seks door middel van de genitaliën, waarbij voortplanting het algemene doel is. Het is echter mogelijk om het biologische aspect te verbreden en een grotere betekenis te geven wanneer we het in verband brengen met de andere betrokken factoren:

Ons lichaam is dat wat leert en alleen door middel van volledig gebruik van ons lichaam zal [seksualiteit] plaatsvinden. Het lichaam breken en alleen bepaalde functies geven, betekent het ontkennen van het plezier van het kennen van anderen en het op de juiste wijze communiceren met anderen.

Sociale seksualiteit

Deze dimensie van seksualiteit betreft onze erotiek, die we ontwikkelen door aangeleerd gedrag en het overnemen van diverse gebruiken en rituelen. Bepaalde overtuigingen rond seksualiteit bestaan in elke cultuur en kunnen afhankelijk van de historische context en gedragsmatige invloeden variëren.

De politieke, religieuze en culturele invloeden in ons leven reguleren de normen van wat gepast is en wat niet. Dit heeft ruimte gecreëerd voor het opleggen van vele beperkingen als het gaat om seksualiteit en wat als ‘normaal’ beschouwd wordt.

Omdat we sociale wezens zijn, zijn veel van de angsten die we hebben onderdeel van onze poging om ons nooit afgewezen, afgesneden en vreemd te voelen. Hierdoor gehoorzamen en geven we de boodschappen die we hebben geïnternaliseerd door, waarmee we ze veranderen in waarden en gedragsregels.

De manier waarop een bepaalde populatie seksualiteit beschouwt, is het product van socialisatie. Het bewust zijn van de gedragingen en houdingen ten opzichte van seksualiteit die we hebben geïnternaliseerd kan ons helpen om deze aan te passen en te veranderen volgens onze behoeften en voorkeuren.

Dit betekent het verbreken van de onjuiste beperkingen en overtuigingen die ons door middel van socialisatie zijn opgelegd en het veranderen van onze visie op seksualiteit, zodat het elk individu is toegestaan om verschillende ervaringen te hebben.

Seksuele voorlichting is dan ook erg belangrijk omdat het, idealiter, individuen het gereedschap biedt dat ze nodig hebben om te kiezen hoe ze willen leven en hoe ze willen genieten van hun eigen seksualiteit.

Seks

Psychologische seksualiteit

Voort uit de integratie van de fysieke vorm en de ervaring van het eigen lichaam (biologisch) en socialisatie en gedragsmatige invloeden (sociaal) komt de psychologische dimensie van seksualiteit. De psychologische tak van seksualiteit wordt gekenmerkt door gedachten, fantasieën, houdingen en neigingen die te maken hebben met dat wat er achter onze seksualiteit zit en hoe we ons voelen, zowel met anderen als alleen. Psychologische seksualiteit zijn de emoties, gevoelens, genoegens en gedachten die we door middel van zowel persoonlijke ervaring als dat wat we hebben geleerd hebben opgedaan.

Bij de ontwikkeling van onze persoonlijkheid, vanaf het moment dat we geboren worden, hoort het ontwikkelen van onze individuele beleving van seksualiteit. Onze definitie en de betekenis ervan blijven evolueren en zijn verschillend in elke fase van ons leven.

We voelen allemaal op een andere manier en de emoties die in ons woekeren zijn verschillend van persoon tot persoon, zelfs als de situatie die we ervaren hetzelfde is. Daarom heeft elke persoon een andere manier waarop hij of zij plezier ervaart, tot op het punt dat wat plezier kan veroorzaken bij sommige mensen juist zorgt voor ongemak bij anderen.

Dit is de reden waarom individuele kennis van de eigen seksualiteit zo belangrijk is; we zijn verantwoordelijk voor onze eigen seksualiteit en of we deze wel of niet met anderen willen delen.

Uit de analyse van de drie takken van seksualiteit kan worden geconcludeerd dat:

  • Seksualiteit aanwezig is in elke fase van het menselijk leven, gezien het feit dat we seksuele wezens zijn vanaf de geboorte tot de dood. Het is niet statisch, maar dynamisch en het verandert afhankelijk van hoe wij veranderen.
  • De informatie en kennis die we krijgen van onze externe seksuele omgeving beïnvloedt ons in onze eigen kennis en begrip van het concept seksualiteit, zowel wat betreft de omgang met onszelf als de interactie die we hebben met anderen.
  • Er bestaat niet een specifiek type seksualiteit dat bepaalt hoe genot moet worden ervaren. In plaats daarvan zijn er veel verschillende vormen van seksualiteit, elk met zijn eigen specifieke kenmerken. Seksualiteit wordt bepaald door persoonlijkheid, kennis en persoonlijke ervaring. Door dit te erkennen, zal de noodzaak om bepaalde gedragingen of voorkeuren als ‘normaal’ te labelen verdwijnen en kan in plaats daarvan ieder zijn eigen individuele weg kiezen en zonder angst en zonder schuldgevoel zijn eigen seksualiteit ontdekken en ervan genieten.

“Seksualiteit is niet wat wij geloven, het is niet wat we te horen hebben gekregen. Er bestaat niet één vorm, maar vele vormen van seksualiteit.”

-Albert Rams-

Bibliografie:

-Coronado, A. (2014). Concept of Sexuality. Granada: Instituto de Sexología Al Ándalus (not published).

-Quero, J. F. (1996). Practical Guide to masculine sexuality: keys to knowing yourself better. Themes of Today.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.