De verschillende vormen van kindermishandeling

De verschillende vormen van kindermishandeling

Laatste update: 10 april, 2018

De verschillende vormen van kindermishandeling zijn soms bijna niet merkbaar. Af en toe werden ze zelfs aanvaard als een natuurlijk onderdeel van de opvoeding van kinderen. Sommigen beschouwden het als iets noodzakelijks. Voor hen was het onmogelijk om andere methoden te gebruiken die niet gebaseerd waren op geweld.

Maar niets is minder waar. Gelukkig hebben we nu onderzoeken die aantonen dat bepaalde zinnen niet alleen een leugen maar ook een tragedie verbergen. Dit zijn enkele voorbeelden van dat soort zinnen. ‘Het is altijd op die manier gebeurd, dus maak je er geen zorgen over’. “Spaar de roede en verwen het kind”. “Hij moet het met harde hand leren”.

Het probleem van kindermishandeling

De beroemde schrijfster Agatha Christie had helemaal gelijk toen ze zei “Een van de gelukkigste dingen die je kunnen overkomen, is een gelukkige kindertijd”. Positief ouderschap levert ongetwijfeld veel meer bemoedigende resultaten in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Elisabet Rodríguez is een psycholoog die kinderen, adolescenten en volwassenen behandelt. Als deskundige is zij ook erg betrokken bij de gevolgen van kindermishandeling. Zij gelooft dat kindermishandeling de laatste jaren aanzienlijk gestegen is.

Meisje dat haar teddybeer knuffelt

Hoe is dit mogelijk? Ouders en opvoeders zijn zich nu meer dan ooit bewust van de gevolgen van bepaalde traditionele vormen van ‘onderwijs’. In het verleden was de maatschappij maar al te blij die te aanvaarden. Hoe kan het nu nog steeds zo ingeworteld zijn?

De reden is dat men heeft aangetoond dat kindermishandeling niet alleen lichamelijk is. Hoewel het al jaren bestaat, erkent men in onze maatschappij psychologische mishandeling veel minder dan lichamelijk misbruik. Dat is de reden dat het zo snel geëvolueerd is.

Vormen van kindermishandeling

Wat verstaan we onder het begrip kindermishandeling? Het is een daad uitgevoerd door een volwassene ten aanzien van een minderjarige en die de emotionele, geestelijke of lichamelijke integriteit van het kind in gevaar brengt. Vanuit deze definitie kunnen we drie erg duidelijke vormen van kindermishandeling aanwijzen. Ze blijven vandaag in vele gebieden van onze moderne samenleving in meer of mindere mate plaatsvinden.

Lichamelijke mishandeling

Sinds het begin der tijden is dit de vorm van mishandeling die het meest voorkomt. Deskundigen omschrijven het als een vrijwillige daad die werkelijke lichamelijke schade toebrengt aan het kind of de ontwikkeling van lichamelijke aandoeningen veroorzaakt.

Bij dit type kindermishandeling zoekt iemand op een bewuste manier hoe hij het kind schade kan toebrengen. Tot deze vorm behoren verschillende handelingen die variëren afhankelijk van hun bedoeling. Dit kan de uitdrukkelijke afwijzing van het kind zijn of om discipline op te leggen. Het kan ook te maken hebben met het sadistische en agressieve karakter van de dader of een gevolg zijn van controleverlies.

Emotionele mishandeling

Emotionele mishandeling is de tweede vorm van kindermishandeling die we willen belichten. Bij dit soort mishandeling is het moeilijker om de grenzen te bepalen. Bovendien bestaan er verschillende meningen omtrent deze grenzen. Toch beschouwen de meeste deskundigen het als het gedrag en de handelingen ten aanzien van een kind, gebaseerd op verbale vijandigheid door middel van beledigingen, bedreigingen en minachting.

“Ik kan geen enkele behoefte van de kindertijd bedenken die zo sterk is als de bescherming van de vader”

-Sigmund Freud-

Deze vorm van mishandeling wijst elke poging van het kind af om met elkaar om te gaan. Het leidt tot emotioneel isolement en passieve houdingen bij de ouder wanneer die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met de behoeften van het kind.

Meisje dat slachtoffer is van de verschillende vormen van kindermishandeling

Kinderverwaarlozing

Tenslotte is er de derde vorm van kindermishandeling, bekend als kinderverwaarlozing. Hier hebben we het over de volledige of gedeeltelijke verwaarlozing van de zorg voor het kind. De ouder schenkt geen aandacht aan de behoeften van het kind. Hij of zij houdt zich ook op afstand van het kind. Deze vorm is niet altijd zichtbaar. Het kan zelfs inhouden dat de ouder het kind opzettelijk hulp onthoudt.

Volgens verschillende auteurs kan de verwaarlozing lichamelijk maar ook sociaal en emotioneel zijn. Dit is anders dan lichamelijk isolement. Verwaarlozing kan een bewuste of onbewuste daad zijn. Het kan gebeuren uit onwetendheid of omdat er geen positieve waarden aanwezig zijn. Een nalatige persoon kan wel of niet weten dat deze daden het kind psychologische schade zullen toebrengen.

We hebben in dit artikel gezien hoe kindermishandeling vele vormen kan aannemen. Het is niet altijd gemakkelijk om ze vast te stellen of op tijd te ontdekken. Er bestaan zoveel oorzaken van kindermishandeling. Bovendien zijn vele vormen niet onmiddellijk zichtbaar. Maar de taak om het te bestrijden is niet onoverkomelijk. Het vereist voldoende aandacht en training.

“De beste manier om kinderen gelukkig te maken is ze gelukkig maken”

-Oscar Wilde-

De verschillende vormen van kindermishandeling kunnen en moeten bestreden worden. Hoe kunnen we dit doen? Door middel van onderwijs, training, empathie, positieve waarden… Het is een probleem dat we kunnen helpen verlichten als we allemaal ons deel doen. Want onze kinderen verdienen onze steun…


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.