Verschillen tussen filosofie en psychologie

Terwijl het psychologische gebied gedrag en de geest bestudeert, stelt het filosofische gebied de algemene principes die ons leven beheersen in vraag. Als je meer wilt weten over de verschillen, lees dan verder!
Verschillen tussen filosofie en psychologie
José Padilla

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog José Padilla.

Laatste update: 14 maart, 2024

Psychologie en filosofie hebben door de geschiedenis heen de interesse van mensen gewekt, zelfs met hun verschillen. Beide analyseren en bestuderen essentiële aspecten van het menselijk leven en de menselijke ervaring, maar vanuit verschillende gezichtspunten en benaderingen.

In dit artikel zullen we de verschillen tussen de twee takken afgrenzen. Daarnaast leren we onder andere wat het studieobject van beide is en welke methoden worden gebruikt om het te benaderen. Doe mee!

Wat is psychologie en wat is filosofie?

Psychologie is de studie van de geest en de invloed ervan op gedrag. Hierdoor is het mogelijk om het functioneren van cognitieve processen en mentale en emotionele disfuncties te begrijpen, maar ook om gedrag te verbeteren en welzijn te vergroten in verschillende omgevingen en relaties: scholen, klinieken, bedrijven, rechtbanken, sport, familie, koppels, etc.

Filosofie wordt letterlijk opgevat als ‘de liefde(philo) voor wijsheid(sophia)’. Het is de studie van de meest fundamentele en fundamentele vragen van het menselijk leven: rede, schoonheid, kennis, moraal, taal.

Met andere woorden, en volgens de Koninklijke Spaanse Academie (RAE – Spaanse link), is het “het geheel van kennis dat op een rationele manier de meest algemene principes probeert vast te stellen die de kennis van de werkelijkheid organiseren en sturen, evenals de betekenis van het menselijk handelen”.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen filosofie en psychologie

Hoewel de relatie tussen filosofie en psychologie aanvankelijk heel nauw was, zijn ze in de loop van de decennia steeds meer van elkaar gaan verschillen. Laten we eens kijken hoe ze verschillen.

1. Onderwerp van studie

Filosofische filosofie is meer geïnteresseerd in het beantwoorden van fundamentele vragen over het bestaan, de werkelijkheid, moraliteit en kennis. Haar studieobject is onder andere gericht op het bevragen van de principes die ten grondslag liggen aan de menselijke ervaring en kennis.

Terwijl de psychologische filosofie zich uitsluitend richt op de studie van de menselijke geest en het menselijk gedrag. De analyse van deze verschijnselen is in hogere mate gebaseerd op de wetenschappelijke methode.

2. Methode

Om hun studieobject te onderzoeken, maken filosofen voornamelijk gebruik van logica, kritische analyse en debat. Ze vertrouwen niet zozeer op empirische of wetenschappelijke methoden, maar op het vermogen van de denker om te redeneren en argumenten te construeren.

Psychologen daarentegen vertrouwen meestal wel op dergelijke methoden. Ze gebruiken echter ook andere niet-empirische of positivistische technieken (fenomenologie, casestudies, hermeneutische analyse, actieonderzoek) om de menselijke geest te analyseren.

3. Theoretische benadering

Deze is gebaseerd op de consolidatie van logische argumenten. Filosofen gaan uit van fundamentele premissen om de kwesties te onderzoeken die ze willen analyseren, zoals waarheid, werkelijkheid, vrijheid, de zin van het leven en tijd.

Psychologen daarentegen baseren hun theorieën meestal op empirische gegevens. Omdat ze zich baseren op wetenschappelijke methodologieën, vertrekken hun theorieën van het bijzondere om meer algemene theorieën te formuleren: hun benadering is meer inductief.

4. Geschiedenis en evolutie

Een ander verschil tussen filosofie en psychologie is dat de eerste veel ouder is, er wordt zelfs gezegd dat het de moeder van alle wetenschappen is. Haar wortels gaan terug tot het oude Griekenland en ze heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld.

Hoewel psychologie oorspronkelijk een apart studiegebied was van de filosofie, werd het na verloop van tijd een aparte discipline. Dit was aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Deze breuk werd gemarkeerd door de oprichting van het eerste psychologielaboratorium in 1879 door Wilhelm Wundt aan de Universiteit van Leipzig.

5. Subdisciplines

De indeling in vakgebieden zorgt ook voor differentiatie. Filosofie heeft onder andere takken als metafysica, ethiek, epistemologie en esthetica. Aan de andere kant wordt het psychologisch gebied onderverdeeld in klinisch, organisatorisch, sociaal, sport, educatief, forensisch…

6. Bewustzijn en de geest

De manier waarop elke discipline de geest en het bewustzijn begrijpt onderscheidt hen, hoewel er soms convergenties kunnen zijn waar ze elkaar aanvullen. Aan de ene kant richten filosofen zich meer op het analyseren van de aard van het bewustzijn, de vrije wil en de relatie tussen geest en lichaam vanuit een meer conceptueel perspectief.

Psychologen richten zich aan de andere kant meer op een empirische analyse van cognitieve processen en hoe deze zich ontwikkelen gedurende de levenscyclus. Ze onderzoeken ook hoe deze emoties en gedrag beïnvloeden, en vice versa.

7. Praktische toepassingen

Een van de verschillen is dat de toepassing van het filosofische niet zo praktisch is als die van het psychologische, omdat het meer gericht is op argumentatie en logische en conceptuele analyse. De laatste jaren zijn er echter nieuwe manieren ontstaan om het in het dagelijks leven te gebruiken, zoals consultancy, gespecialiseerde workshops en filosofielessen aan kinderen.

Het psychologische vakgebied is daarentegen pragmatischer. Dat wil zeggen: het probeert zijn kennis toe te passen om relationele, gedrags-, cognitieve of emotionele problemen op te lossen die individuen of groepen treffen.

Het kan bijvoorbeeld helpen om de productiviteit in een bedrijf te verhogen, om een klinische diagnose te stellen, om het leerproces van studenten te verbeteren, enz.

8. Theoretische taal

Er zijn ook verschillen tussen de filosofische en de psychologische taal, omdat de eerste een meer persoonlijke taal gebruikt. In plaats van universele termen is het mogelijk dat de conceptuele formulering van filosoof tot filosoof verschilt, afhankelijk van hoe de filosoof ze gebruikt. Dit leidt tot uiteenlopende interpretaties van hetzelfde onderwerp of concept.

In de tweede benadering daarentegen, in het streven naar wetenschappelijkheid, wordt een meer gestandaardiseerde en consensuele taal gebruikt. Dergelijke taal probeert duidelijker, minder dubbelzinnig en universeel te zijn binnen de wetenschappelijke gemeenschap.

9. Perspectief op kennis

Filosofie is geïnteresseerd in kennistheorieën (epistemologie) en vraagt zich af hoe we de werkelijkheid en alles om ons heen kennen. Vanuit logica, abstractie, conceptualisering en probleemstelling bouwt zij theorieën en argumenten op.

De psychologie richt zich op het begrijpen van de cognitieve processen die gebruikt worden om te weten en te leren, en probeert deze te verbeteren als ze tekortschieten. Ze kan een beroep doen op de neurowetenschappen om de biologische correlaten te begrijpen die ten grondslag liggen aan de verwerking van informatie en de daaropvolgende consolidatie als kennis van de wereld.

Overeenkomsten tussen beide takken

Advies van Aristoteles over hoe je gelukkig kunt zijn

Er zijn factoren die de filosofische en de psychologische tak met elkaar verbinden. Deze factoren zorgen ervoor dat ze elkaar op bepaalde manieren versterken. Ten eerste komen ze voort uit de interesse van de mens om zijn eigen natuur te begrijpen.

Filosofen zoals Aristoteles, Plato, Socrates en Epicurus hebben nagedacht over en onderzoek gedaan naar de geest, het leven, lijden en menselijk gedrag.

Ook zijn beide geïnteresseerd in het begrijpen van de geest en hoe die werkt. Beoefenaars op deze gebieden onderzoeken waarom mensen handelen zoals ze doen. Een ander aspect dat hen dichter bij elkaar brengt is het onderzoek naar percepties, identiteit, sociale interactie en bewustzijn.

Tot slot hebben ze het potentieel om mensen te helpen leven en omgaan met ongemak en tegenslag; psychologen en filosofen bieden manieren om zichzelf te kennen en te genieten van een voller bestaan.

Disciplines die in verschillende richtingen evolueerden

In de loop van dit artikel leerden we dat, ondanks de gemeenschappelijke oorsprong van beide disciplines, ze steeds meer uiteen zijn gaan lopen. Dit in de manier waarop ze het menselijk bestaan en de problemen die ermee gepaard gaan begrijpen en analyseren.

Ondanks hun verschillen bieden psychologie en filosofie zeer interessante perspectieven op veel existentiële en sociale kwesties. In plaats van een wig tussen hen te blijven drijven, zouden er ruimtes voor dialoog moeten worden gecreëerd waar ze de verzamelde kennis over de mens kunnen terugkoppelen en verrijken.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.