Vier signalen die een onzekere persoon verraden

Vier signalen die een onzekere persoon verraden

Laatste update: 17 oktober, 2017

Heb je ooit iemand gekend die je het gevoel gaf dat je minderwaardig was? Misschien gaf hij je zelfs het gevoel dat je een complete zwakkeling was. Jij zag integendeel die andere altijd als iemand die het meeste was wat iemand ooit in het leven hoopte te zijn. Natuurlijk heb je ooit al eens zo iemand ontmoet. Het meest vreemde is echter dat achter hun houding van zelfvertrouwen en grootheid vaak een onzekere persoon schuilt.

Het is eerder gewoon dat onzekere mensen hun zorgen en angsten verbergen achter een houding van zogenaamde zelfzekerheid. Ze geven anderen het gevoel minderwaardig te zijn. Het is geen toeval dat we achter het masker van het minderwaardigheidscomplex vaak een onzekere persoon vinden.

Volgens Adler proberen mensen die zich minderwaardig voelen dit te compenseren met wat hij een strijd om superioriteit noemt. Deze mensen hebben maar één manier waarop ze om kunnen gaan met de onzekerheid over hun vermogens. Om zich goed te voelen over zichzelf maken ze anderen ongelukkig. Voor Adler ligt deze strijd om superioriteit aan de bron van hun neurose.

Onzekerheid en narcisme

Vandaag gelooft men dat deze strijd om superioriteit een kenmerk is van de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dit betreft een afwijking van de normale ontwikkeling van iemands persoonlijkheid. De persoon met deze stoornis is voortdurend op zoek naar manieren om zijn zelfbeeld te vergroten.

Onzekere Persoon Die In De Spiegel Naar Zichzelf Kijkt

Bij narcisme vinden we twee soorten patronen: het grootse en het kwetsbare. De grootse narcist kenmerkt zich door zijn extraversie, zijn dominantie en zijn streven naar aandacht. Aan de andere kant is de kwetsbare narcist erg gevoelig voor kritiek en frustratie in die mate dat zijn geest uiteindelijk bezeten raakt van de kritiek. Bovendien takelen hun sociale relaties af als gevolg van hun pretentie en hun constante behoefte aan bewondering.

Wanneer je te maken hebt met iemand die je een minderwaardig gevoel geeft, dan is het in beide gevallen erg waarschijnlijk dat narcisme of een gebrek aan zelfvertrouwen de echte valkuilen zijn. Hoewel narcisme niet altijd pathologisch is of wordt, komt het eigenlijk erg veel voor.

Zelfvertrouwen en narcisme

Sommige onderzoekers geloven dat je narcisme beter kan omschrijven met de begrippen open narcisme en gesluierd narcisme in plaats van groots narcisme en kwetsbaar narcisme. De behandeling is anders naargelang het type dat de persoon vertoont.

Psycholoog James Brookes van de University of Derby (Verenigd Koninkrijk), besloot om te onderzoeken hoe mensen met een sterke narcistische neiging zichzelf zagen in termen van zelfvertrouwen. Hij wou weten hoe ze hun eigen efficiëntie en vertrouwen in hun vermogen om succesvol te zijn bekijken. Hij gebruikte een onderzoeksgroep van universiteitsstudenten om de relatie tussen open en gesluierd narcisme, zelfvertrouwen en eigen efficiëntie te analyseren.

Narcistische kenmerken die een onzekere persoon verraden

De studie verschaft ons enkele kenmerken die helpen om een narcistische persoonlijkheid te definiëren. Deze kenmerken kunnen ons een idee geven hoe we het gedrag van narcisten kunnen interpreteren als bewijs van hun onzekerheden.

1. Onzekere mensen proberen jou een onzeker gevoel te geven

Vraag je je vaak af wat je waard bent als je bij een bepaalde persoon bent? Praat die persoon altijd over zijn eigen sterkten? Stel dat jij een persoon bent die zich in het algemeen niet onzeker voelt. Maar je begint wel te twijfelen wanneer je je minderwaardig voelt bij bepaalde mensen. Dan is het erg waarschijnlijk dat die mensen hun onzekerheden op jou projecteren.

Onzekere Persoon Die De Vinger Wijst Naar Iemand Anders

2. Onzekere mensen moeten pronken met hun verwezenlijkingen

Een onzekere persoon heeft het niet altijd nodig om een andere persoon een onzeker gevoel te geven en zich zelf op die manier sterker te voelen. Vaak is het voor de onzekere persoon voldoende om op te scheppen over zijn geweldige levensstijl, zijn ongelooflijke opvoeding, of hoe fantastisch zijn gezin is. Dat is zijn manier om zichzelf ervan te overtuigen dat hij echt iets waard is.

3. Onzekere mensen praten te vaak over hun eigen bescheidenheid

Doen alsof je nederig bent is een versluierde manier om je te laten opmerken. Zo creëer je ook bij anderen een minderwaardig gevoel en maak je jezelf beter dan anderen. Genieten van nederigheid verraadt onzekere mensen.

4. Onzekere mensen hebben de neiging om te klagen over dingen die niet goed genoeg zijn

Mensen met een groot minderwaardigheidscomplex hebben het gevoel dat ze niet genoeg hebben om gelukkig te zijn. Omdat ze zich in het heden onzeker voelen, focussen ze zich op erg hoge doelstellingen. Ze zijn bezeten van prestige en willen bekend zijn in de ogen van anderen. Op die manier tonen ze hun superioriteit door superieure doelen voorop te stellen. Uiteindelijk zal dit hun onzekerheid nog meer versterken wanneer ze die doelen niet bereiken.

Nog een laatste opmerking

Wanneer je in staat bent om onzekerheid bij de mensen om je heen vast te stellen, dan kan dit je helpen. Je zal al die twijfels over je eigen beeld en je eigen vaardigheden doen verdwijnen. Onzekere mensen doen je twijfelen aan jezelf zodat zij zich beter over zichzelf voelen. Als je inziet dat dit gebeurt, dan zullen je twijfels ook afnemen.

Niet toegeven aan die twijfels kan je helpen om gevoelens van voldoening te ontwikkelen. Zowel bij jezelf als bij de onzekere mensen rond jou leidt dit tot veranderingen. Het minderwaardigheidscomplex van deze mensen zal niet verbeteren terwijl jij je minderwaardig voelt. Want het heeft slechts een tijdelijk en momentaan effect op hen. Maar het kan bij jou een diepe wond slaan die moeilijk te helen is. Laat anderen niet over jou heen lopen. Het is genoeg voor jou om wat deze mensen zeggen, niet ernstig te nemen. Neem geen verdedigende houding aan vol zelfkritiek. Maar toon integendeel medeleven met deze mensen die al genoeg problemen hebben.  Wellicht ook interessant voor jou

Persoonlijkheidsstoornissen: meer dan het oog kan zien
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Persoonlijkheidsstoornissen: meer dan het oog kan zien

Wat we kunnen zien bij persoonlijkheidsstoornissen is dat bepaalde karaktereigenschappen volledig centraal komen te staan in iemands gedrag.