Rouwen om een relatiebreuk: instrumenten die ons kunnen helpen

Rouwen om een relatiebreuk: instrumenten die ons kunnen helpen
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Alejandro Rodríguez

Laatste update: 27 december, 2022

Net als elke situatie waarin je een persoon verliest van wie je houdt, kan het rouwen om een relatiebreuk heel ingewikkeld zijn. Wanneer een relatie eindigt, ervaren vele mensen een reeks emoties die ze niet kunnen beheersen. Dit is vooral waar als de beslissing eenzijdig was of als de andere persoon zonder enige uitleg verdwenen is.

Maar rouwen om een relatiebreuk lijkt heel erg op andere vormen van verlies. Dit heeft dus een groot voordeel. Want psychologen hebben al tientallen jaren geïnvesteerd in het bestuderen van hoe je een verlies te boven kan komen. Er zijn dus vele instrumenten beschikbaar die ons door een scheiding heen kunnen helpen. Laten we nu dieper ingaan op dit onderwerp.

De fases in het rouwen om een relatiebreuk

In het proces van het rouwen om een relatiebreuk zijn er vijf fases. Opvallend is dat ze op een enigszins andere manier optreden dan de fases die zich voordoen na het overlijden van een geliefde persoon. Maar de basisstructuur is dezelfde.

Rouwfases bij een relatiebreuk

Wanneer onze partner de relatie met ons verbreekt, dan is het normaal dat we vijf rouwfases doormaken:

 • Ontkenning
 • Woede
 • Onderhandelen
 • Depressie
 • Aanvaarding

Deze fases treden niet bij iedereen in dezelfde volgorde op. Iemand kan beginnen met woede, daarna overstappen naar ontkenning om daarna in de depressie terecht te komen. Misschien komt een andere persoon vast te zitten tussen onderhandelen en een depressie. Hij springt gedurende een lange periode van de ene fase naar de andere.

De sleutel is dat we moeten onthouden dat al deze emoties perfect normaal zijn. Bovendien mogen we ook niet vergeten dat rouw bijna onvermijdelijk optreedt na een relatiebreuk als er sprake was van sterke gevoelens. Begrijpen wat elke fase omvat, kan dus voor een geweldige verlichting van de emotionele pijn zorgen.

We zullen nu elke fase in het rouwen om een relatiebreuk van dichtbij bekijken.

1. Ontkenning

Dit is één van de eerste fases die na een relatiebreuk optreden. In het geval van een scheiding kan het gebeuren dat de getroffen persoon niet in staat is om te geloven dat de relatie voorbij is. Dat is de reden dat ze blijven doen alsof de andere persoon elk moment kan terugkomen.

Afhankelijk van de persoon kan dit op verschillende manieren gebeuren. Sommigen zullen de relatiebreuk zien als niets meer dan een normale ruzie. In deze gevallen gelooft de getroffen persoon dat er vlug een verzoening zal komen. Anderzijds zijn er andere mensen voor wie het duidelijk zal zijn dat het een echte breuk is. Maar zij geloven dat ze er met een beetje inspanning zullen in slagen om hun ex terug te krijgen.

Denk je dat jij je in deze fase bevindt? Dan moet je je ogen openen en zien wat er zich voor je neus bevindt. Want de ontkenning van de werkelijkheid zal je jou op lange termijn alleen maar nog meer lijden bezorgen.

2. Woede

Zodra de persoon aanvaardt dat de relatie voorbij is, treden meestal gevoelens van vijandigheid en woede op. Deze emoties spelen een fundamentele rol. Want ze laten de pijn minder intens zijn.

Dit zijn enkele typische gedachten die je tijdens deze fase kan hebben:

 • “Ik heb dit echt niet verdiend.”
 • “Ik ben beter af zonder haar.”
 • “Hij weet niet wat hij kwijt is.”

Maar deze geestelijke dialoog verbergt grote hoeveelheden wrok en pijn. Om verder te kunnen gaan met het rouwproces is het noodzakelijk dat de persoon inziet dat de ex-partner een normale en gewone persoon is. Hij handelt alleen maar op de beste manier die hij kent. Alleen dan kan je de woede laten oplossen en vooruitkomen naar de volgende fase.

3. Onderhandelen

In deze fase probeert de persoon die het verlies ervaart om op alle mogelijke manieren zijn of haar ex terug te krijgen. Hierbij kunnen ze romantische gebaren, smeekbedes of zelfs emotionele chantage gebruiken. Dit is vooral het geval bij mensen met een bepaald persoonlijkheidstype, zoals theatrale of depressieve personen.

De enige manier om deze fase te boven te komen is door te aanvaarden dat je ex niet terugkomt. Want alleen dan zal het mogelijk zijn om verder te gaan naar de volgende fase in het rouwen om een relatiebreuk.

4. Depressie

In deze fase aanvaardt de persoon eindelijk dat zijn of haar ex niet terugkomt. Maar het proces van het overwinnen van rouw is nog niet voorbij. In de depressieve fase is de overheersende overtuiging dat je zonder de andere persoon niet kan leven.

Rouwen om een relatiebreuk

Dit is de reden dat in deze fase sommige gedachten vaak voorkomen. We geven je enkele voorbeelden:

 • “Ik zal nooit meer iemand als hem/haar vinden.”
 • “Ik zal alleen sterven.”
 • “Niemand zal zoals hij/zij van me houden.”
 • “Ik zal nooit meer oké zijn.”

De persoon stuurt zichzelf deze boodschappen. Maar meestal zijn het irrationele gedachten. Want om uiteindelijk de rouw te boven te komen, is het nodig dat je aanvaardt dat je zonder de andere persoon oké zal zijn. Je aanvaardt ook dat het verlies van deze relatie niet zo verschrikkelijk is.

5. Aanvaarding

De laatste fase treedt op wanneer de persoon uiteindelijk aanvaardt wat gebeurd is. Bovendien beseft hij dat ze hij andere persoon niet nodig heeft om oké te zijn. Op dit ogenblik kan de getroffen persoon zijn leven heropbouwen. Hij kan zelfs op een gezonde manier een nieuwe relatie beginnen.

De nodige tijd om de vijf rouwfases door te maken hangt van elk persoon zelf af. Als je op dit moment een relatiebreuk probeert te overwinnen, moet je geduldig zijn met jezelf. Je moet de dingen langzaam aanpakken en actief werken aan je herstel.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.