Psychotische stoornissen, meer dan alleen schizofrenie

Er zijn veel stoornissen in het psychotische spectrum. De nadruk ligt echter vaak op schizofrenie. In dit artikel wordt gekeken naar enkele van de andere stoornissen met vergelijkbare mechanismen, zoals schizofreniforme stoornissen of waanstoornissen. Het is belangrijk om bij het stellen van diagnoses onderscheid te maken.
Psychotische stoornissen, meer dan alleen schizofrenie

Laatste update: 24 december, 2023

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, vormen mensen met schizofrenie in de context van psychotische stoornissen geen homogene groep. Bovendien vertonen specifieke stoornissen over het algemeen vergelijkbare symptomen. Dit is echter niet helemaal het geval bij schizofrenie.

Geen enkel symptoom van schizofrenie is pathognomonisch. Met andere woorden, er zijn geen specifieke symptomen die aan de basis liggen van deze aandoening. Daarom moeten we het eigenlijk niet over schizofrenie hebben, maar over schizofrenie.

Er zijn ook andere psychotische stoornissen. In dit artikel bekijken we er een aantal die vaak overschaduwd worden door schizofrenie.

Psychotische stoornissen, meer dan alleen schizofrenie

De DSM-5 classificeert het schizofrene spectrum van stoornissen, de schizotypische persoonlijkheidsstoornis en andere psychotische stoornissen in dezelfde sectie. Ze worden bij elkaar geplaatst omdat ze gedefinieerd worden door afwijkingen zoals wanen, hallucinaties, ongeorganiseerd denken, extreem ongeorganiseerd motorisch gedrag en andere negatieve symptomen.

De volgende aandoeningen worden genoemd binnen de classificatie van psychotische stoornissen.

Trieste vrouw met twee gezichten

Schizoaffectieve stoornis, een hybride aandoening

Experts definiëren schizoaffectieve stoornis als het voorkomen van zowel een stemmingsstoornis als schizofrenie. Bij deze aandoening heeft de patiënt naast de aanwezigheid van een stemmingsstoornis, zoals depressie, gedurende ten minste twee weken last gehad van wanen of hallucinaties.

Bij deze stoornis zijn de psychotische symptomen op een bepaald moment opgetreden zonder de emotionele symptomen. Anders zou het worden geclassificeerd als een stemmingsstoornis met psychotische symptomen en niet als een schizoaffectieve stoornis.

Schizoaffectieve stoornis treedt meestal op tijdens een tussenperiode van psychotische stoornis. Schizofrenie op zichzelf kan een verslechtering veroorzaken op het gebied van iemands werk, sociale en emotionele gebieden, waardoor hun stemming wordt beïnvloed. Het emotionele deel van de schizoaffectieve stoornis is echter meestal chronisch en intenser.

Schizoaffectieve patiënten hebben vaak een stressfactor in hun omgeving die het begin van deze aandoening motiveert. Schizofrenie daarentegen heeft meestal geen stressfactoren of familiegeschiedenis.

Waanstoornis

Waanstoornis presenteert een van de symptomen die ook bij schizofrenie kan voorkomen: wanen. Een lijder heeft vaak een extreem hardnekkige overtuiging die in strijd is met de werkelijkheid. Ze hebben meestal geen andere symptomen die gerelateerd zijn aan schizofrenie.

De wanen die je ervaart bij waanstoornis zijn meestal niet zo vreemd als die bij schizofrenie. Bij deze aandoening zouden de ingebeelde gebeurtenissen in werkelijkheid kunnen plaatsvinden, maar dat is niet zo. Maar hoewel de wanen niet vreemd zijn, zijn ze wel hardnekkig en opdringerig.

Mensen met deze stoornis zijn vaak in staat om een redelijk normaal leven te leiden. Afhankelijk van hun wanen, kunnen ze deze in hun dagelijks leven integreren. In sommige gevallen blijft de waanstoornis zelfs vele jaren onopgemerkt, omdat het leven van de patiënt er niet door wordt beïnvloed.

Bovendien zijn er bij deze stoornis geen vreemde gedragingen, hallucinaties, emotionele of taalveranderingen, in tegenstelling tot schizofrenie.

Er zijn verschillende soorten waanideeën bij deze aandoening. Een paar voorbeelden zijn de vervolgende en celotypische types. Een man die aan dit soort waanideeën lijdt, kan bijvoorbeeld denken dat zijn vrouw ontrouw is, ook al zijn er absoluut geen redenen om dat te geloven.

Dan is er nog het erotomane type. Deze mensen geloven dat iemand anders, meestal van een hogere status, verliefd op hen is.

Kortdurende psychotische stoornis

Een kortdurende psychotische stoornis wordt gekenmerkt door een ernstig begin. Daarom is er, anders dan bij schizofrenie, een duidelijke begindatum.

Deze stoornis bevat ten minste één van de positieve symptomen van schizofrenie. Dit kunnen wanen, hallucinaties, ongeorganiseerde gedachten of gedragingen, of katatonie zijn. Het enige kenmerkende aan deze stoornis is dat het minder dan een maand en meer dan een dag duurt.

Daarnaast is er meestal sprake van psychosociale stress. In feite presenteert de aandoening zich vaak kort na het optreden van de stressfactor. Soms gebeurt het na een bevalling. In deze gevallen keert de lijder na de kortdurende psychotische stoornis meestal terug naar zijn of haar pre-psychotische toestand.

Gedeelde psychotische stoornis of folie a deux

De gedeelde psychotische stoornis ontstaat bij een partner of familielid van een lijder aan een waanstoornis of schizofrenie. In feite nemen ze de waanideeën van de ander over.

Daardoor worden ze zelf ook psychotisch. Hetzelfde gebeurt in veel sekten. Lijders aan deze stoornis zijn vaak kwetsbaar, gemakkelijk te beïnvloeden of geïsoleerd van de maatschappij. De behandeling bestaat meestal uit het scheiden van de twee betrokken individuen.

Schizofreniforme stoornis

Schizofreniforme stoornis wordt vaak gedefinieerd als milde schizofrenie. Dit komt omdat de symptomen identiek zijn. Een van de verschillende aspecten is echter de duur, die minder dan zes maanden duurt. Daarom kan de diagnose schizofrenie niet worden gesteld. Bovendien is het meestal een ernstig begin. De symptomen verdwijnen vanzelf na zes maanden.

Er zijn echter geen vastgestelde diagnostische criteria voor schizofrenie. In feite functioneren mensen met deze aandoening vaak goed, zowel sociaal en emotioneel als op het werk.

Man met zijn hoofd in zijn handen

Catatonie, vreemde motoriek

Catatonie komt niet voor bij psychotische stoornissen op zich, maar als een syndroom door meerdere oorzaken. Het kan ook wel of niet voorkomen bij andere gedefinieerde psychotische stoornissen.

Catatonie wordt gedefinieerd door de aanwezigheid van drie of meer van de 12 psychomotorische symptomen. Deze symptomen kunnen worden veroorzaakt door een medische of psychische aandoening. Ze kunnen variëren van een volledig gebrek aan reactie (stupor) tot ernstige agitatie. De agitatie kan eenvoudig zijn of leiden tot eigenaardig motorisch gedrag zoals stereotypie.

Enkele van deze motorische symptomen zijn stupor, catalepsie (onmogelijkheid om spieren samen te trekken), wasachtige flexibiliteit (behoud van vaste lichaamshouding), mutisme, echolalie en echopraxie.

Schizotypische persoonlijkheidsstoornis, excentriciteit

Een schizotypische persoonlijkheidsstoornis is geen psychotische stoornis maar een persoonlijkheidsstoornis. Toch nemen we het hier op omdat het verward kan worden met schizofrenie of een van de bovenstaande psychotische stoornissen.

Persoonlijkheidsstoornissen betreffen patronen van sociale en interpersoonlijke tekortkomingen. Dit betekent dat de patiënten acute lichamelijke ongemakken ervaren en het moeilijk vinden om met anderen om te gaan. Ze hebben cognitieve, perceptuele en gedragsstoornissen. Deze stoornissen kunnen qua uiterlijk lijken op de eerste fase van schizofrenie.

Enkele van de vervormingen die lijders vertonen zijn vreemde overtuigingen zoals helderziendheid, telepathie, zesde zintuig, magisch denken en lichamelijke illusies. Hun spraak is vreemd, ofwel vaag en metaforisch of overdreven uitgebreid. Ze vertonen ook paranoïde ideeën en excentriek gedrag.

Het zijn meestal mensen met weinig sociale steun. Soms gaan ze in therapie voor depressie of angst. Maar meestal doen ze dat niet, vanwege de symptomen van de stoornis zelf. Er zijn geen hallucinaties of wanen bij deze stoornis. Toch kunnen sommige symptomen samenvallen met het begin van schizofrenie.

Psychotische stoornissen en diagnose

Er zijn ook minder bekende psychotische stoornissen, zoals het syndroom van Capgras of het syndroom van Clerembault.

Voordat een arts een diagnose stelt, moet hij naast schizofrenie altijd rekening houden met de mogelijkheid van deze andere reeks ernstige psychotische stoornissen. Bovendien spelen tijd en de aanwezigheid van negatieve symptomen een essentiële rol die nooit over het hoofd gezien mag worden.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Álvarez, M. y Sanz, L. (2016) Capítulo 5: Otros trastornos psicóticos.Manual CEDE de preparación PIR. Psicología Clínica, Vol. 1.  Madrid: España.
  • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5º edición). Washington, DC: Estados Unidos.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.