Psychologisch advies over het coronavirus

Nepnieuws, paniek en wantrouwen zijn onze ergste vijanden te midden van de huidige coronavirusepidemie. In deze context moeten we onszelf 'vaccineren' met het juiste psychologische advies om deze situatie verstandig aan te pakken.
Psychologisch advies over het coronavirus

Laatste update: 18 maart, 2020

Te midden van de paniek over het coronavirus zien we een ander dodelijk virus dat zich bijna sneller over de hele wereld verspreidt dan COVID-19. Met dat virus bedoelen we de angst zelf. Je hoeft alleen maar naar je sociale netwerken te kijken om te zien hoe het nieuws zich per seconde verspreidt.

Je wordt hierdoor met angst en zelfs paniek gevuld. Te midden van dit zorgwekkende scenario is er echter geen beter vaccin dan goed psychologisch advies over het coronavirus.

Verenigingen zoals de American Psychology Association (APA) vertellen ons dat angst voor het coronavirus een ‘infectie’ is die bijna net zo gevaarlijk is als het coronavirus zelf.

Het kopen van maskers en ontsmettingsmiddelen is omhooggeschoten. We worden bang als iemand in de buurt van ons niest of hoest en we beginnen onze dagelijkse gewoonten te veranderen. Veel mensen denken bijvoorbeeld wel twee keer na over in het vliegtuig te stappen.

Gaan we hier tot het extreme? Misschien. Is het verkeerd om in deze situatie bang te zijn? Nee, dat is het niet. Het is logisch en begrijpelijk om angst en onbehagen te voelen wanneer je wordt geconfronteerd met een virus dat zo krachtig is als dit. Angst moet echter altijd als waarschuwingssysteem werken en niet als alarm.

Het moet ons helpen op een redelijke en logische manier te reageren en niet met paniek en irrationeel gedrag. Zo geven we het beste van onszelf en kunnen we omgaan met eventuele problemen. Om dit te bereiken en om op de juiste manier te reageren op de omstandigheden die we nu ervaren, moeten we rekening houden met heel specifiek advies.

Het coronavirus

Drie psychologische adviezen over het coronavirus

Sommigen zeggen dat het COVID-19 virus het laatste uit de virusdoos van Pandora is. Het is echter mogelijk dat er ook iets anders in die mythische doos zat die Hephaestus in opdracht van Zeus had gemaakt: hoop.

We mogen niet vergeten dat onze gezondheidssystemen goed voorbereid zijn en dat we al tientallen jaren met veel ziekten en epidemieën te maken hebben, zoals SARS of MERS.

Experts zoals Baruch Fischhoff, lid van de American Psychological Association (APA) en expert in risicoperceptie en gedragswetenschappen, wijzen erop dat deze situaties het beste van ons vragen.

In zijn eigen woorden: “in crisissituaties moeten mensen tot elkaar komen, elkaar steunen en moedig handelen. Als we in paniek raken ontnemen we onszelf namelijk de mogelijkheid om gecoördineerd te werk te gaan.”

Laten we dus eens kijken naar wat tijdig advies te midden van deze wereldwijde crisis.

1. Overinformatie over het coronavirus leidt tot buitensporige bezorgdheid: laten we de blootstelling onder controle houden

Er zijn beelden die ons met angst vullen, maar het is niet zomaar een angst. Het is die primitieve angst die woorden als ‘pandemie’, ‘infectie’ en ‘virus’ in ons teweegbrengen. Beelden van artsen die volledig gekleed zijn in hun beschermende pakken en mensen die maskers dragen wekken bij ons onmiddellijk een gevoel van alarm op.

Als je hier alle overdaad aan informatie aan toevoegt, dan is het bijna onvermijdelijk dat deze angst op een gegeven moment irrationeel wordt. Je weet zelf wel aan hoeveel informatie je constant wordt blootgesteld, bijna tot op de seconde. Je weet ook dat zodra je de tv of radio aanzet, het eerste woord dat je waarschijnlijk zult horen ‘coronavirus’ is.

Het advies met betrekking tot het coronavirus

Bepaal zelf hoeveel blootstelling je hebt aan nieuws over dit onderwerp. Je moet een zo normaal mogelijk leven leiden, in een poging ervoor te zorgen dat het nieuws over het coronavirus overdag niet continu om je heen draait.

Zoek naar officiële bronnen en vermijd giftige informatie. Je kunt ook, wanneer je je buitengewoon bezorgd voelt, het beste tijd besteden aan de activiteiten die je het meest interesseren of die je helpen ontspannen.

Nepnieuws met betrekking tot het coronavirus

2. Desinformatie is het ergste van alle virussen: ‘vaccineer’ jezelf tegen hoaxes

Een ander nuttig psychologisch advies over coronavirus waarmee je rekening moet houden, betreft hoaxes of nepnieuws. Er is geen virus zo dodelijk als desinformatie. Dit is het soort nieuws dat vrijwel direct voor paniek zorgt. Met één klik delen mensen dit nieuws onmiddellijk en verspreidt het zich als een virus.

In de afgelopen dagen heb je waarschijnlijk wel informatie gezien die zegt dat zout water de verspreiding van COVID-19 kan voorkomen. Je hebt waarschijnlijk ook gemanipuleerde afbeeldingen gezien van groepen mensen die dood lijken te zijn in de straten van Wuhan. Er is ons zelfs verteld dat Bill Gates het patent heeft op dit type coronavirus.

Er is ook nooit een gebrek aan  complottheorieën die ons vertellen dat het aantal sterfgevallen hoger is dan ons wordt verteld. Of dat het virus opzettelijk door de Verenigde Staten of Rusland is vrijgegeven om de economie te destabiliseren. De lijst gaat maar door…

Het advies met betrekking tot het coronavirus

Houd er rekening mee dat ongeveer 40% van het nieuws dat je ziet nepnieuws is. Ware informatie is hier het echte vaccin. Dit vereist dat je voorzichtig en proactief bent met alles wat je leest. Kijk voor de laatste overheidsinformatie en het nieuws van organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie.

3. Kalm blijven is de beste keuze: blijf alert maar raak niet in paniek

Wanneer je geconfronteerd wordt met het ‘paniekvirus’, is het beste tegengif om kalm te blijven. In het licht van angst en ongerustheid is het beter om alert te zijn dan om gealarmeerd te zijn.

Wat betekent dit? Het impliceert dat als mensen in een psychologische rust verkeren, ze veel beter handelen. Dit betekent echter niet dat je niet onverschillig mag staan tegenover het nieuws.

Het is gewoon een kwestie van in de gaten houden wat er aan de hand is. Doe dit echter zonder die irrationele angst te ervaren die kan leiden tot gedrag dat meer kwaad dan goed doet.

Het advies met betrekking tot het coronavirus

Een van de meest basale psychologische tips voor het omgaan met het coronavirus is om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Routine is je beste bondgenoot.

Tegelijkertijd moet je er op een bepaald moment ook voor zorgen dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen van die dag. We moeten allemaal op de hoogte zijn van het laatste deskundige advies.

Een dokter en patiënt

Tot slot, we zijn ons ervan bewust dat de virussituatie omtrent COVID-19 betekent dat we op de hoogte moeten zijn van elke ontwikkeling. We worden momenteel blootgesteld aan een nieuw virus en gezondheidsorganisaties hebben tijd nodig om te kunnen analyseren hoe het virus werkt.

Dus wat moet je doen? Ga gewoon zoveel mogelijk door met je dagelijkse routine. Volg het basishygiëne advies en volg de instructies op die de officiële autoriteiten aan ons geven.

Denk nog eens aan de woorden van Dr. Baruch Fischhoff: we kunnen elke crisis oplossen door zonder paniek en op een gezamenlijke en gecoördineerde manier te handelen. Laten we dit waardevolle advies allemaal volgen!


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.