Waarom kan praten met mensen zo uitputtend zijn?

Waarom kan praten met mensen zo uitputtend zijn?

Laatste update: 10 november, 2018

Heb jij het gevoel dat je niet naar feestjes kan gaan omdat je uitgeput raakt van praten met mensen? Vind je dat sociaal contact met anderen tijdverspilling is? Heb je het moeilijk om met anderen om te gaan? Als het antwoord ja is, dan is dit artikel voor jou.We zullen de redenen verklaren waarom jij je uitgeput voelt wanneer je met andere mensen praat.

Ten eerste betekent het niet beslist dat je een probleem hebt als jij je ongemakkelijk voelt wanneer je met mensen praat. Sommige persoonlijkheidskenmerken lenen zich namelijk niet voor veel sociale tijd met andere mensen. Dat houdt niet altijd in dat er sprake is van een onderliggend psychologisch probleem.

Mensen verwarren ook andere problemen met relationele uitputting, zoals bijvoorbeeld de angst om in publiek te spreken. In werkelijkheid hebben ze echter niets met elkaar te maken.

Toch zijn er psychologische stoornissen die het heel moeilijk maken om je open te stellen voor mensen en met hen te praten. Mensen met een depressie of met angstgevoelens bijvoorbeeld hebben het vaak moeilijk in sociale situaties. Ze zijn zo gericht op het innerlijke dat omgaan met andere mensen voor hen een probleem vormt.

Redenen waarom praten met mensen vermoeiend is

We zullen nu enkele van de voornaamste redenen bespreken waarom je vermoeidheid, lusteloosheid of uitputting kan ervaren wanneer je met mensen praat.

Redenen waarom praten met mensen jou uitput

Concrete persoonlijkheidskenmerken

We weten allemaal dat er verschillende persoonlijkheidstypes bestaan. In deze groep zijn er volgens één auteur verschillende klasseringen en categorieën. Ondanks deze grote verscheidenheid aan persoonlijkheidsmodellen bevatten bijna alle modellen een kenmerk dat bekend is als introvert.

Niemand is volledig introvert, net als niemand volledig extravert is. Het gaat niet over de aanwezigheid of afwezigheid van de eigenschap. Het is integendeel iets wat we allemaal in meerdere of mindere mate hebben.

Je ongemakkelijk voelen wanneer je moet praten met mensen, betekent niet noodzakelijk dat je een probleem hebt. Sommige persoonlijkheidskenmerken lenen zich namelijk niet voor veel sociale momenten met andere mensen. Dat houdt niet altijd in dat er sprake is van een onderliggend probleem.

Introverte en extraverte personen

Introversie is een bekend persoonlijkheidskenmerk. Het is de neiging van een individu om te genieten van het innerlijke leven. Introverte personen voelen zich in kleine groepen mensen op hun gemak. Ze vinden het leuk wanneer ze hun emoties in hun eigen tempo kunnen uiten, zonder het gevoel dat ze onder druk staan.

Aan het tegenovergestelde uiterste van het spectrum bevindt zich extraversie. Het is echter belangrijk dat we onthouden dat iedereen van ons wat van beide trekken bezit. Het verschil zit hem in de mate waarin we introvert of extravert zijn. Zelfs heel sociale mensen hebben dagen waarop ze met niemand willen praten. Ook zij kunnen zich door gesprekken uitgeput voelen.

Voor introverte hersenen vereist praten met mensen eigenlijk dat ze veel energie moeten verbruiken. Dat is de reden waarom het uitputtend kan zijn. Het is dus niet zo dat praten met mensen moeilijk is. Ze geven echter de voorrang aan creativiteit, introspectie, reflectie en analyse.

Deskundigen bevelen introverte mensen om die reden aan hun sociale tijd af te wisselen met tijd in hun eentje. Het is ook belangrijk dat we onthouden dat er niets mis is wanneer jij je op deze manier voelt.

Introversie is de neiging om zich naar binnen te keren. Het kan één van de redenen zijn waarom praten met mensen uitputtend is.

Een slecht humeur of een gebrek aan motivatie

Er is nog een andere reden waarom jij je antisociaal kan voelen. Misschien heb je een slecht humeur of een gebrek aan motivatie. Als jij je ongemotiveerd of neerslachtig voelt, dan kunnen omgaan met anderen, werken of gewoon de dagelijkse activiteiten uitvoeren een belasting zijn.

In die zin is het volmaakt normaal dat je moe bent van het praten met mensen als je een slecht humeur hebt of ongemotiveerd bent. De reden is dat je het gevoel hebt alsof andere mensen jou niet helpen of motiveren wanneer je vastzit in deze gemoedstoestanden. Wat nog erger is, is dat ze een deel van jouw tijd afnemen.

Een gebrek aan motivatie en een slecht humeur kunnen ook een verklaring zijn waarom praten met mensen jou uitput.

Ironisch genoeg is één manier om je gemoedstoestand te verbeteren, praten met andere mensen. Wil je dat deze strategie werkt, dan moet je jouw gezelschap echter goed kiezen.

Het belangrijkste is dat je mensen uit de weg gaat die alleen maar over hun problemen willen klagen. Ze zullen je geen beter gevoel geven. Het enige wat ze zullen doen, is hun negativiteit op jou uitstorten.

Kies met wie je tijd doorbrengt

Kies met wie je tijd doorbrengt

Er is nog een andere reden waarom praten met mensen jou kan uitputten. Het heeft ook te maken met je gemoedstoestand. Je kan je onzeker voelen omdat je niet weet met wie je over jouw gevoelens kan praten.

Het is ook belangrijk dat we vermelden dat je neerslachtig voelen het moeilijk kan maken om aandachtig te zijn en actief deel te nemen in sociale situaties. Het gevolg is dat hoe jij je op emotioneel vlak voelt, jouw vermogen zal aantasten om met mensen te praten en met anderen om te gaan.

Soms is praten met mensen uitputtend omdat je met mensen spreekt, die alleen maar over hun problemen willen praten. In plaats van te luisteren beladen ze jou met hun emotionele problemen.

Ten slotte willen we nog één ding opmerken. Praten met andere mensen kan jou uitputten. Toch moet je beseffen dat het een noodzakelijke activiteit is. We zijn sociale wezens. Afzondering leidt alleen maar tot nog meer afzondering.

Er is één mogelijk alternatief waarmee je jouw situatie kan verbeteren. Kies voorzichtig met wie je praat en waarover je met hen praat. Stel dat jij bijvoorbeeld heel introvert bent maar veel tijd doorbrengt met heel extraverte menen. Dat betekent dat zij een hoge mate van sociale deelname van jou ‘eisen’. Dit is niet motiverend. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.