De onverschilligheid van passief-agressieve mensen

De onverschilligheid van passief-agressieve mensen

Laatste update: 06 december, 2018

Passief -agressieve mensen verbergen zich vaak achter wat eruitziet als een depressie. Ze kunnen kwetsbaar en hulpbehoevend lijken. De waarheid is echter dat hun gedragingen opzettelijk zijn maar dat zij doen alsof ze toevallig zijn.

Hun doel is namelijk om jou een slecht gevoel geven. De onverschilligheid van passief-agressieve mensen is één van de vele wapens die zij op een behendige manier hanteren.

Deze mensen leven met een diep gevoel van wrok. Op een passieve manier straffen iedereen om zich heen. Op het vlak van communicatie zijn ze heel moeilijk om mee om te gaan. Ze hebben geen enkele zin om zichzelf uit te drukken. Passief-agressieve personen zijn ook in staan om veel woede op te bouwen. Ze houden die vast in hun stilzwijgen.

Wat is een passief-agressief persoonlijkheidstype?

Passieve agressiviteit is verbonden met een bepaald persoonlijkheidstype. Dit type concentreert zich alleen maar op de negatieve kant van de dingen. Deze mensen zijn ook niet in staat om betrokken te raken in persoonlijke relaties.

Ze zijn zeer gevoelig voor kritiek en lijken regelmatig een slecht humeur te hebben. Voortdurend klagen ze. Ze hebben het bovendien moeilijk om werkelijke oplossingen te vinden voor hun problemen. De mogelijke oplossingen vinden zij niet goed genoeg.

Wat is een passief-agressief persoonlijkheidstype

Passief-agressieve mensen hebben zelden goede vrienden. Ze onderhouden enkel relaties met hun rechtstreekse familieleden. In het algemeen zijn ze heel voorzichtig in het omgaan met anderen. Ze missen ook sociale vaardigheden. Dit soort mensen zorgt vaak voor frustratie bij anderen. Ze weten immers precies op welke punten ze andere mensen moeten raken.

De meeste passief-agressieve personen vinden niet dat anderen hen respecteren of de aandacht geven die ze verdienen. De aandacht moet altijd op hen gericht zijn. Deze mensen denken ook dat anderen hen niet genoeg op waarde schatten. Volgens hen behandelen anderen hen in de meeste gevallen niet op een eerlijke manier.

Ze “vergeten” graag hun verplichtingen en vermijden compromissen. Wanneer ze iets moeten doen, zorgen ze dat de opdracht er veel erger uitziet dan het eigenlijk is. Wanneer ze anderzijds iemand een gunst verlenen, laten ze het eruitzien alsof zijzelf een martelaar zijn.

De onverschilligheid van passief-agressieve mensen

Voor passief-agressieve mensen is het heel moeilijk om met iemand een discussie te voeren. Ze bezitten geen enkele vaardigheid om assertief te zijn. Uit angst voor een eventuele afwijzing door anderen zijn ze bang om hun mening te uiten. Ze voelen zich op hun gemak wanneer het gesprek over anderen gaat. In deze communicatieve context “voelen ze zich veilig.”

Stilzwijgen en spottend sarcasme zijn twee peilers van de onverschilligheid van passief-agressieve mensen. Ze vermijden om betrokken te raken bij groepsactiviteiten. Dat komt omdat ze een grote geringschatting voelen voor de talenten van andere mensen.

Eigenlijk geven ze er de voorkeur aan om anderen van op afstand te beoordelen zonder tussen te komen. Op die manier worden zij niet het centrum van de beoordeling.

De onverschilligheid van passief-agressieve mensen is een vorm van wraak en manipulatie die veel ongemak veroorzaakt. Het is een soort omgaan met anderen dat veel geestelijke spanning veroorzaakt. Uiteindelijk voelen hun slachtoffers zich echt in de war.

Ze willen jou een slecht gevoel geven voor om het even welke tekortkomingen die je hebt. Dat is de enige reden waarom passief-agressieve mensen onverschilligheid tentoonspreiden.

Dan kunnen ze jou immers de schuld geven voor iets wat ze zelf gedaan hebben. Of ze kunnen om het even welke ongezonde jaloezie verbergen die hen opvreet. Het zijn dus eigenlijk mensen die jou willen kwetsen.

Slachtoffers van passief-agressieve mensen

De voornaamste slachtoffers van passieve agressiviteit zijn meestal gulle mensen. Ze voelen zich aangetrokken tot het beeld dat passief-agressieve mensen kunnen scheppen. Een passief-agressieve persoon beweert altijd dat hij hulp en bescherming nodig heeft.

Bovendien heeft dit type persoonlijkheid liever niet dat iemand zich met zijn situaties bemoeit. Tegelijkertijd verwijten ze anderen dat ze de controle niet in handen nemen. Deze mensen hebben de neiging voor mensen te vallen die “het nodig hebben om hen nodig te hebben.”

Hun prooi zijn de mensen die zich goed voelen wanneer iemand hen nodig heeft. Het stilzwijgen en de onverschilligheid van de passief-agressieve persoon kunnen dagenlang duren. Als je hen vraagt waarom ze zich op die manier gedragen, dan zullen ze jou zeggen dat je je alleen maar dingen inbeeldt.

Helaas is het voor passief-agressieve personen heel moeilijk om te veranderen. We moeten onthouden dat deze mensen vaak uit een familiemilieu komen met dominante passief-agressieve houdingen.

Dat is ook de reden waarom het voor hen zo moeilijk is om verandering door te voeren. Ze hebben immers geleerd dat passieve manipulatie de enige manier is waarop ze in hun relaties macht kunnen hebben.

Slachtoffers van passieve-agressieve personen

Hoe reageer je als iemand zich tegenover jou passief-agressief gedraagt?

Het verstandigste advies is dat je best zo snel mogelijk uit de buurt blijft van dit type persoon. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin we geen keuze hebben. Niet alle mensen in ons leven hebben we gekozen. We kunnen ook geen afstand nemen van alles wat we bij mensen niet leuk vinden.

Er zijn vele gevallen van moeders, vaders en heel naaste familieleden die zich in situaties bevinden waarbij ze afhankelijk zijn van een persoon met deze persoonlijkheid.

De enige manier om met een passief-agressieve persoon om te gaan is door niet te zwichten voor hun controle. Je moet grenzen stellen en jezelf niet laten vangen in hun onverschilligheid en bittere kritiek.

Vergeet ook niet dat ze een vergiftigd harnas dragen om hun tekortkomingen te bedekken. Deze mensen willen alleen maar hun frustratie op anderen projecteren.

Daarnaast is rustig blijven het beste wapen tegen een passief-agressieve persoon. Zij willen controle en jou een slecht gevoel geven. Dat hebben ze nodig zodat ze tijdelijk hun eigen ongemakkelijk gevoel kunnen verlichten.

De beste manier waarop ze daarin slagen, is dat wij hen zien als kleine kinderen. Je moet hen echter bekijken als mensen met enorme ego’s.

Onthoud tenslotte ook dat er in diagnostische handleidingen enkele verschillen bestaan wat betreft deze persoonlijkheidstypes. We raden hier de studies van Scott Wetzler en Leslie C. Morey aan. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.