Ook mannen zijn slachtoffer van huiselijk geweld

Ook mannen zijn slachtoffer van huiselijk geweld

Laatste update: 09 november, 2017

Wanneer we het hebben over huiselijk geweld, denken we automatisch aan mannen die hun vrouw mishandelen. Dit is normaal, omdat dit type geweld zichtbaarder is en tevens vaker voorkomt. Het is waar dat het aantal vrouwen dat door hun partner mishandeld wordt veel groter is dan het aantal mannen. Maar dit betekent niet dat we deze mannen dan maar kunnen negeren.

Dat huiselijk geweld tegen mannen niet zo heel vaak voorkomt, betekent niet dat het niet bestaat. Uit het onderzoek Huiselijk geweld in Nederland, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en instituut Intervict, blijkt dat 40 procent van de slachtoffers van huiselijk geweld man is en 60 procent vrouw. Deze verhouding tussen mannen en vrouwen lag in eerdere onderzoeken nog op respectievelijk 15 en 85 procent.

Verborgen huiselijk geweld

Hoewel er nog altijd een groot taboe bestaat op het melden van huiselijk geweld, kunnen we toch een belangrijke vooruitgang waarnemen. Tegenwoordig wordt één op de vijf gevallen gemeld bij de politie, terwijl dit in 1997 nog 12 procent was. Deze aangiften worden echter vooral gedaan door vrouwen, mannen voelen zich heel vaak niet serieus genomen.

Toch is ook huiselijk geweld tegen mannen een zeer serieuze zaak, met soms zelfs dodelijke gevolgen. In de periode tussen 2009-2011 registreerde de politie gemiddeld 13 dodelijke mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Het is dan ook van belang dat het voor mannen makkelijker wordt gemaakt om hulp te ontvangen.

Man Is Verdrietig Omdat Hij Slachtoffer Is Van Huiselijk Geweld

Slachtoffers van mishandeling lijden niet alleen onder fysieke agressie, maar ook onder psychologische agressie. Dit zorgt ervoor dat ze zichzelf afzonderen van hun familie en vrienden, dat ze zich schamen voor wat er bij ze gebeurt en bang zijn om tegen hun mishandelaar in opstand te komen. Omdat mannelijke slachtoffers van mishandeling zo onzichtbaar zijn, is de maatschappij zich nauwelijks bewust van dit fenomeen.

Het ergste dat kan gebeuren is dat het slachtoffer zijn situatie ‘normaal’ vindt. Dit weerhoudt hem ervan om naar zijn rede te luisteren en de realiteit te zien voor wat deze is. Veel mannelijke slachtoffers beschouwen hun situatie niet als abnormaal. Dit is een probleem dat voorkomt dat ze hulp inschakelen of aangifte te doen.

Maar het belangrijkste dat we moeten beseffen is dat de angst die mishandeling veroorzaakt alle slachtoffers hetzelfde beïnvloedt, ongeacht hun geslacht. Omdat het niet uitmaakt of je een man of een vrouw bent. Hoewel in de praktijk vaak niet eens wordt geloofd dat mannen slachtoffers kunnen zijn van mishandeling, waardoor mannelijke slachtoffers in feite nergens terechtkunnen met hun probleem.

Mishandeling is mishandeling

Kindermishandeling, partnergeweld tegenover de vrouw, of partnergeweld tegenover de man – al deze typen mishandeling zijn gelijk. De enige veranderende factor is de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer. En toch wordt huiselijk geweld tegen mannen vaak niet serieus genomen.

Een simpele zoektocht op het internet levert echter genoeg informatie op over het onderwerp. Hoe reageren mensen op straat op een man die zijn vrouw mishandelt tegenover een vrouw die haar man mishandelt?

Zijn mannen misschien minder kwetsbaar dan vrouwen? Over het algemeen is het tenslotte de vrouw die verdedigd wordt. Maar hoe zit het met de man? Mag die maar worden uitgelachen?

Ook mannen die lijden onder huiselijk geweld worden geslagen en krijgen dingen naar hun hoofd geslingerd. Ook zij zitten onder de blauwe plekken. Het maakt niet uit of ze vaak forser zijn dan vrouwen of dat het onwaarschijnlijk lijkt dat ze mishandeld worden door hun partner. Alle mensen kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld, ongeacht hun geslacht.

Man Zit Met Zijn Hoofd In Zijn Handen Omdat Hij Slachtoffer Is Van Huiselijk Geweld

Gendergeweld is iets heel anders dan huiselijk geweld. Vrouwen worden wettelijk veel beter beschermd in dit opzicht. Een bedreiging ten opzichte van een vrouw wordt als een misdaad gezien, terwijl een bedreiging ten opzichte van een man een klein vergrijp is. Maar een bedreiging is een bedreiging, en een klap is een klap, en dan maakt het niet uit wie deze krijgt. Zouden de consequenties niet hetzelfde moeten zijn, of je nu man of vrouw bent? Wellicht ook interessant voor jou

Vijf tekenen van verborgen agressie
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Vijf tekenen van verborgen agressie

In het geval van verborgen agressie is het agressieve gedrag gecamoufleerd. Ook gaat deze vorm van agressie vaak gepaard met emotionele manipulatie...