Omgaan met mislukking: 8 psychologische strategieën

Omgaan met mislukking: 8 psychologische strategieën

Laatste update: 01 juni, 2018

Omgaan met mislukking en de emoties die optreden als dingen niet uitpakken zoals we hadden verwacht, is iets waar we dagelijks mee te maken hebben. Als ik voor een nieuw project sta, of het nu economisch, academisch of persoonlijk is, komt er altijd dezelfde vraag in mij op: wat als ik faal? Er is geen kwestie die ons banger maakt of net zo belangrijk voor ons is als succes. Heb je ooit geprobeerd om een goede strategie te vinden om weer overeind te komen nadat je valt? Dit is namelijk vaak de sleutel tot succes…

In staat zijn mislukkingen, problemen, frustratie of zelfs stress te overwinnen, kan het verschil betekenen tussen succesvol zijn en in de put raken. Om succes te bereiken is het dus niet alleen belangrijk om te werken aan je doelen, maar ook om te weten hoe je moet omgaan met mislukking.

Wat bedoelen we met succes?

Succes is afhankelijk van de situatie en de persoon. Het wordt het meest geassocieerd met geld en werk. Een goed salaris en een goede baan. We kunnen echter ook op nog heel veel andere gebieden in ons leven succesvol zijn. Sociale aantrekkingskracht, de kwaliteit van onze sociale relaties, het vinden van een partner die volledig op ons aansluit…

We zullen niet altijd krijgen wat we willen. Maar door te weten hoe we met dit soort situaties om moeten gaan, kunnen we ze beter aan en zelfs gebruiken om sterker te worden.

Goed omgaan met mislukking is de sleutel tot succes

Wat bedoelen we met coping?

Coping bestaat uit een reeks gedachten, cognitieve processen die ons gedrag richten op het oplossen van het probleem. We veranderen continu de manier waarop we verder gaan, afhankelijk van de hulpbronnen die we hebben of de eisen die onze omgeving genereert (of wijzelf).

Wat zijn copingsmechanismen? Misschien denk je dat het specifieke en geplande processen zijn. Elke reactie die we hebben op een gebeurtenis (goed of slecht) zal echter een copingmechanisme activeren. Huilen na een relatiebreuk is bijvoorbeeld een soort copingsmechanisme en een van de manieren waarop we omgaan met mislukking. Evenals uitgaan om te feesten met je vrienden, naar de sportschool gaan om je even ‘los te koppelen,’ al je favoriete films achter elkaar kijken. Dit zijn allemaal verschillende maar even legitieme manieren om onze slechte gevoelens te beheersen.

Algemene copingsstrategieën

Laten we twee soorten copingstrategieën bekijken:

  • Probleemoplossende strategieën – deze zijn gericht op het veranderen van het probleem. Het probleem veroorzaakte de slechte gevoelens, dus door het te veranderen, veranderen we ook de situatie.
  • Emotionele reguleringsstrategieën – deze houden het aanpassen van onze emotionele reactie op het probleem in. Dit is een zelfcontrolemechanisme. We passen de oplossing aan het probleem aan.

“Als het plan niet werkt, verander dan het plan, nooit het doel.˝

-Anoniem-

Niet alle strategieën lossen een conflict positief op. We zouden op een bepaald moment op elke willekeurige manier kunnen reageren. De emotionele gevolgen die later komen, hoeven echter niet behulpzaam te zijn om met onze mislukking om te gaan. Integendeel, ze zouden de situatie zelfs nog erger kunnen maken. Als we bijvoorbeeld reageren door te schreeuwen (emotionele regulering) tegen iemand die ons pijn heeft gedaan, zal de situatie worden voortgezet. We houden de pijn in stand, waardoor het conflict alleen maar dieper wordt.

Man die niet kan omgaan met mislukking

Goed omgaan met mislukking

Lazarus en Folkman zijn ware leiders in het kijken naar hoe we omgaan met mislukking en de gevolgen ervan. Ze evalueerden en classificeerden de gedachten en handelingen die ons helpen om te gaan met de problemen en de stress waar we ons hele leven mee geconfronteerd worden.

Uiteindelijk kwamen zij met acht strategieën die zowel probleemoplossing als emotionele regulatie omvatten. Elke strategie bestaat uit een reeks gedragingen of denkprocessen. Dit zijn formulieren die verschillende methoden omvatten die mensen hebben voor het oplossen van problemen. Lazarus en Folkman hebben deze gegevens verzameld via de beroemde Ways of Coping Questionnaire.

Strategieën om goed met mislukking om te gaan

  • Confrontatie – een persoon keert terug naar de realiteit in een poging deze te veranderen. Om het opnieuw te proberen. Soms brengt deze strategie risico’s met zich mee. Het betekent namelijk dat iemand meer middelen moet investeren om een ​​nieuwe kans te krijgen of om de tweede keer succes te verzekeren.
  • Afstand nemen – het tegenovergestelde van confrontatie. In dit geval probeert iemand afstand te nemen van wat er is gebeurd. Vooral in termen van verantwoordelijkheid probeert hij zijn rol in wat er is gebeurd te minimaliseren.
  • Zelfbeheersing – een persoon richt zich op het reguleren van zijn emoties. Dit betekent niet dat hij niets doet, maar dat hij alleen mentaal actie onderneemt.
  • Sociale ondersteuning – deze strategie is gebaseerd op het vinden van ondersteuning in onze omgeving. Soms kunnen we ons beter richten op het probleem door onze gevoelens te externaliseren. Praten met andere mensen die luisteren en advies geven, kan ons helpen dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.
  • Verantwoordelijkheid nemen – de rol erkennen die elke persoon heeft gespeeld in wat er is gebeurd. Door te accepteren dat we zelf ook weenige verantwoordelijkheid hebben, kunnen we ons beter focussen op het oplossen van onze problemen.
  • Ontsnappen of vermijden – we fantaseren over mogelijke oplossingen, maar gaan niet over tot actie. Andere strategieën die tot deze groep behoren zijn wellicht iets actiever, maar kunnen ook behoren tot de ontwijkingscategorie: eten, drinken, roken, enz.
  • Plannen maken – nadenken over en het ontwikkelen van mogelijke strategieën om het probleem op te lossen. Als manier om de confrontatie aan te gaan. Plannen maken kan ook het tekenen van een mindmap omvatten. Dit is dan een poging om de verliezen die gepaard gaan met de mislukking te minimaliseren.
  • Positieve herevaluatie – opmerken van positieve aspecten die kunnen voortvloeien uit de mislukking. Met andere woorden: ˝het van de zonnige kant bekijken.˝

Mislukking is een kans

Het leven is een constante les. Het komt zelden voor dat de dingen gaan zoals we willen, daarom kunnen we ons gefrustreerd voelen of het gevoel hebben dat we hebben gefaald. Dit is normaal, er is niets bijzonders aan. Onze mogelijkheid om te groeien en rendement op onze investering te krijgen, wordt weergegeven wanneer we onze emotionele bronnen gaan gebruiken om met mislukking om te gaan. Dit zal ons levenslessen bieden die ons wijzer zullen maken.

Meisje dat kan omgaan met mislukking waardoor ze bereid is risico's te nemen

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.